Факультет економiки та управлiння

Публічне управління та адміністрування (спец. 281)

Освітньо-професійна програма (БАКАЛАВР)

Публічне управління та адміністрування

Спеціальність 281 "Публічне управління та адміністрування"

 


За освітньою програмою «Публічне управління та адміністрування» здійснюється підготовка фахівців високого рівня компетентності для публічного управління, здатних професійно аналізувати, оцінювати та обґрунтувати управлінські рішення по реалізації державної політики економічного та соціального розвитку галузей та сфер діяльності на національному та муніципальному рівнях.

Освітня програма «Публічне управління та адміністрування» є новою розробкою КНЕУ відповідно до сучасних стандартів освіти. Вона втілила в собі найкращі навчальні практики з підготовки фахівців для системи менеджменту державних установ, напрацьовані університетом в останні роки.

Освітня програма «Публічне управління та адміністрування» - для тих, хто:

 • цікавиться перспективами соціально-економічного розвитку своєї країни;
 • хоче уміти управляти економікою країни та здійснювати реформи, які є необхідними для неї;
 • прагне вивчити систему публічного управління країною зсередини;
 • бажає дізнатися про специфіку роботи державних органів та напрацювати зв’язки в системі публічного управління;
 • прагне увійти до нового покоління економістів-управлінців у вищих органах державної влади країни чи у своєму місті.

 

Паспорт освітньо-професійної програми

Ступінь 

бакалавр публічного управління та адміністрування

Форми навчання

денна

Тривалість підготовки / обсяг програми

4 роки / 240 кредитів ЕКТС

Мова викладання

українська 

 


 

Відмінності навчання на освітньо-професійній програмі «Публічне управління та адміністурвання»

 

 • досвід спілкування з провідними фахівцями у сфері фінансової, монетарної, соціальної, зовнішньоекономічної політики
 • застосування в навчанні комп’ютерних технологій та методик з реальної практики публічного управління на рівні країни, територіальних громад, міст
 • майстерність інтерактивного та креативного спілкування - новітні методи навчання сприяють формуванню лідерських навичок
 • проходження практики в центральних та місцевих органах влади та наукових установах, яка сприяє подальшому працевлаштуванню випускників
 • випускники готові працювати на посадах керівника підрозділу, менеджера, аналітика, консультанта з питань управління економікою, фінансами та соціальним розвитком в державних та муніципальних органах влади.

 

Навички, які отримує випускник

 

 • розуміти процеси, що відбуваються в системі публічного управління, національній економіці та соціальній сфері країни, а також законодавства, що їх регулює
 • здійснювати макроекономічний аналіз та оцінювання фінансової та соціальної політик держави
 • визначати доцільність впровадження корисного зарубіжного досвіду у вітчизняну практику публічного управління
 • використовувати методи стратегічного планування в діяльності органів публічного управління
 • обґрунтовувати доцільні заходи конкурентної політики уряду
 • здійснювати розробку проектів публічно-приватного партнерства
 • оцінювати функціонування публічної служби використовуючи положення публічного та адміністративного права
 • володіти технологіями розробки проектів наказів, розпоряджень, інструкцій, рекомендацій, планів заходів, які створюються державними органами влади в процесі публічного управління та адміністрування
 • обґрунтовувати управлінські рішення у публічній сфері використовуючи методи макроекономічного аналізу та соціально-економічного прогнозування
 • оцінювати якість системи публічного управління та вміти впроваджувати елементи демократичного врядування на державному, регіональному та місцевому рівнях

 

Сфери працевлаштування випускників програми

 

Випускники освітньої програми «Публічне управління та адміністрування» працюють у:

 • центральних органах влади - Міністерстві економічного розвитку і торгівлі України, Міністерстві фінансів України, Міністерстві освіти і науки України, Міністерстві з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України, Міністерстві охорони здоров’я України, Національному банку України, Верховній Раді України, Національне антикорупційне бюро України;
 • місцевих органах влади – Київська міська державна адміністрація, Київська міська рада, інші обласні та міські державні адміністрації та ради;
 • міжнародних організаціях та консалтингових компаніях – Світовий банк, KPMG, EY, ProConsulting, TSI Analytics;
 • громадських організаціях, публічних установах та інших компаніях – ВГО «Поруч», ГО «Молоді агенти змін», ГО «Клуб економістів».  

 

Випускники-обличчя програми

 

Наталія Горшкова (випуск 1999 р.)

 

 

 

 

 

   


 

 

 

 

 


Детальний опис освітньої програми на першому (бакалаврському) рівні "Публічне управління та адміністрування" (спеціальність 281 "Публічне управління та адміністрування")

 
Остання редакція: 06.07.21