Факультет економiки та управлiння

Викладачі програми

Радіонова Ірина Федорівна

доктор економічних наук, професор кафедри національної економіки та публічного управління 

 

 

Основні проекти:

 • науково-дослідний проект МОН України «Антикризове управління публічним сектором в умовах макроекономічної нестабільності та загроз державності України» (з 2017);
 • «Практичні аспекти реалізації монетарної політики НБУ» (Національний банк України, 2017);
 •  член редакційної колегії збірників «Економічний часопис ХХІ ст.»,«Вчені записки університету КРОК», «Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова»;
 • отримувала гранти Міжнародного фонду «Відродження», програми TACIS, Інституту відкритого суспільства (Будапешт).

Основні розробки:

 • навчальні посібники «Макроекономіка: базовий курс» (2016), Макроекономічний аналіз національної економіки (2015), «Макроекономічна політика» (2013);
 • наукові монографії «Антикризове управління національною економікою» (2017), «Макроекономічна політика у макроекономічній стабілізації національної економіки» (2017);
 • Методика оцінювання інтелектуального капіталу та інтелектуального потенціалу національної економіки (свідоцтво авторського права, 2013).

 

Ємельяненко Лариса Михайлівна

доктор економічних наук, доцент, заступник завідувача кафедри національної економіки та публічного управління

 

 

 

Основні проекти:

 • стажування за проектом «Оцінювання державного управління: теорія та практика» та «Центрально- та східноєвропейські дні електронного урядування та електронної демократії» Національного університету державної служби (м. Будапешт, Угорщина) (2017);
 • стажування в Національному банку України за проектом «Практичні аспекти реалізації монетарної політики НБУ» (2017);
 • виконавець науково-дослідного проекту МОН України «Антикризове управління публічним сектором в умовах макроекономічної нестабільності та загроз державності України» (2017);
 • спільний дослідницький проект кафедри макроекономіки та державного управління КНЕУ та ГО «Рада голів державних адміністрацій» «Оцінка стану розробки державних соціальних стандартів і нормативів, оцінка їх дотримання та пропозиції щодо удосконалення» (2014-2015);
 • співпрацює з науково-дослідним економічним інститутом Міністерства економіки Республіки Білорусь, Білоруським державним економічним університетом (Республіка Білорусь, м. Мінськ), Національним  університетом державної служби (м. Будапешт, Угорщина), Болгарською макроекономічною асоціацією;
 • член редакційної колегії журналу «Україна: аспекти праці» та збірника «Стратегія економічного розвитку України».

Основні розробки:

 • навчальні посібники «Макроекономіка: базовий курс» (2016), «Макроекономічна політика» (2013),
 • наукова монографія «Антикризове управління національною економікою» (2017);\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
 • дослідження «Наукастинг у регіональній економічній політиці» (свідоцтво авторського права, 2016)

 

Тищенко Олександр Петрович

доктор економічних наук, професор кафедри національної економіки та публічного управління

директор науково-дослідного інституту державного та муніципального управління господарством

 

 

 

Основні проекти:

 • спільний дослідницький проект кафедри макроекономіки та державного управління КНЕУ та ГО «Рада голів державних адміністрацій» науково-дослідний проект «Стан розробки державних соціальних стандартів і нормативів, оцінка їх дотримання та пропозиції щодо удосконалення» (2014-2015);
 • участь у тренінгу «Модель європейського регіонального розвитку» (спільний проект КНЕУ, Jean Monnet Fund та Виконавчої Агенції з питань освіти, аудіовізуальних засобів та культури (2015).

Основні розробки:

 • навчальний посібник «Економічна теорія» (2016);
 • наукові монографії: «Методологія та практика сталого розвитку туризму» (2018); «Антикризове управління національною економікою» (2017); «Современное состояние, тенденции и перспективы развития стран СНГ: экономический, социальный и экологический аспекты» (2013)

 

Єфремов Дмитро Петрович

кандидат економічних наук, доцент кафедри національної економіки та публічного управління

 

 

 

 

Основні проекти:

 • YouТube-канал економічного спрямування «Dmitry Yefremov»;
 • наукова редактура проектів «FactCheck-Ukraine» та «Без брехні» із дослідження політичної риторики в Україні (2016-2018);
 • стажування в Шанхайському університеті фінансів та економіки (Китай, м. Шанхай, 2014);
 • спільний проект ЄС та КНЕУ «Модель європейського регіонального розвитку» (2013).

Основні розробки:

 • навчальні посібники «Макроекономіка: базовий курс» (2016), «Регіональна політика Європейського Союзу» (2016), Економіка суспільного сектору» (2014),  «Макроекономічна політика» (2013);
 • наукова монографія «Антикризове управління національною економікою» (2017);
 • відеолекції з теоретичних основ макроекономіки (свідоцтво авторського права, 2013)

 

Сабадош Ганна Олександрівна

кандидат економічних наук, доцент кафедри національної економіки та публічного управління

 

 

 

 

Основні проекти:

 • швейцарсько-український проект «Розвиток громадянських компетентностей в Україні - DOCCU» (2017);
 • майстер-тренер з освіти для демократичного громадянства та освіти з прав людини і розвитку громадянських компетентностей;
 • спільний проект ЄС та КНЕУ «Європейські бізнес-практики корпоративної соціальної відповідальності» (2017);
 • досвід роботи в державній службі, стажування в Кабінеті Міністрів України.

Основні розробки:

 • навчальний посібник «Менеджмент у державній

 

Котенок Дарія Михайлівна

кандидат економічних наук, доцент кафедри національної економіки та публічного управління

 

 

 

 

Основні проекти:

 • «Практичні аспекти реалізації монетарної політики НБУ» (Національний банк України, 2018);
 • практичний курс IBM IPSS Statistics (2016);
 • спільний проект ЄС та КНЕУ «Модель європейського регіонального розвитку» (2015);
 • програма Британської Ради «Активні громадяни» (2015).

Основні розробки:

 • навчальний посібник «Макроекономіка: базовий курс» (2016)

 

Костенок Ярослава Олександрівна

кандидат економічних наук, доцент кафедри національної економіки та публічного управління

 

 

 

 

Основні проекти:

 • проектування для бізнесу документації державного замовлення з використанням електронної системи ProZorro(2018);
 • участь у спільних проектах ЄС та КНЕУ «Модель європейського регіонального розвитку» (2013 р.), «Адвокація Європейської інтеграції» (2013 р.), «Інноваційний та інвестиційний розвиток Європейського Союзу» (2013).

Основні розробки:

 • навчальний посібник «Макроекономіка: базовий курс» (2016).

 

Остання редакція: 23.05.18