Факультет економiки та управлiння

Навчальні дисципліни

Обов’язкові дисципліни

 • Публічне управління
 • Публічне адміністрування
 • Економіка публічного сектору
 • Макроекономіка
 • Мікроекономіка
 • Статистичні методи досліджень
 • Соціологія
 • Інформаційні системи в публічному управлінні
 • Публічне право (Конституційне право)
 • Публічне право (Трудове  право)
 • Менеджмент
 • Політологія
 • Публічне право (Адміністративне право)
 • Фінанси
 • Національна економіка
 • Національна та громадська безпека
 • Управління персоналом в публічній сфері
 • Муніципальна економіка
 • Комунікації в публічному управлінні
 • Публічна служба та етика
 • Управління публічними фінансами
 • Міжнародна економіка та європейська інтеграція
 • Конкурентна політика
 • Макроекономічний аналіз національної економіки
 • Аналітика та проектний аналіз публічної сфери
 • Прогнозування та планування в публічному управлінні
 • Макроекономічне оцінювання публічних управлінських рішень
 • Іноземна мова
 • Українознавство
 • Математика в управлінні
 • Філософія
 • Вступ до спеціальності
 • Психологія
 • Міжпредметний тренінг

Вибіркові дисципліни

 • Державна молодіжна політика та волонтерство
 • Соціальні технології в публічному управлінні
 • Прикладна соціологія в публічному управлінні
 • Сталий розвиток та зелена економіка
 • Управління якістю: стандартизація, сертифікація, ліцензування
 • Тренінг «Активні громадяни»
 • Конкурентна політика
 • Правозастосування в публічному управлінні
 • Стандарти ЄС та економічна політика
 • Управління територіальним розвитком та урбаністика
 • Антикризове управління у публічній сфері
 • Бухгалтерській облік в бюджетних установах
 • Неприбуткові організації в національній економіці
 • Муніципальна економіка
 • Кількісні та якісні методи аналізу політики
 • Бюджетування в публічній сфері
 • Виборчий процес і виборче право
 • Державна політика інклюзивного розвитку
 • Кадрове адміністрування
 • Міжнародні організації в публічному управлінні національною економікою
 • Державна пропаганда та контрпропаганда
 • Фінансове забезпечення територіальних громад
 • Адміністрування публічних послуг
 • Державна політика детінізації економіки
 • Стратегічне планування соціально-економічного розвитку
 • Фахова іноземна мова
Остання редакція: 12.06.22