Факультет економiки та управлiння

Засідання Вченої ради факультету № 112 Серпня 2019р.

Засідання Вченої ради факультету № 1 відбудеться 28 серпня об 11.00

Порядок денний

1.Про затвердження плану роботи Вченої ради факультету на 2019-2020 навчальний рік

Доповідач – секретар Ради факультету доц. ЛаврененкоВ.В.

2.Контроль виконання рішень Вченої ради факультету економіки та управління.

Доповідач – секретар Ради факультету доц. ЛаврененкоВ.В.

3.Про пріоритетні напрями роботи факультету уновому2019/2020навчальному році.

Доповідач – голова Ради факультету

доц. ВостряковО.В.

4.Про хід та результати вступної кампанії на освітні програми факультету у 2019 році.

Доповідач – голова Ради факультету

доц. ВостряковО.В.

5.Про внесення змін та затвердження нової редакціїПоложення про факультет економіки та управління ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана».

Доповідач – Голова Вченої ради факультету доц. ВостряковО.В.

6.Про затвердження Положенняпро кафедру бізнес-економіки та підприємництва і Положення про кафедру менеджменту ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана».

Доповідачі – завідувачі кафедр економіки та підприємництва,  менеджменту

7.Про проведення конференції трудового колективу факультету.

Доповідач – Голова Вченої ради факультету доц. ВостряковО.В.

8.Про створення конкурсної комісії з питань переведення з навчання за кошти фізичних та юридичних осіб на навчання за державним замовленням.

Доповідач – заступник декана факультету доц. Самійленко А.П.

 

9.Різне.