Факультет економiки та управлiння

Засідання Вченої ради факультету №1021 Квітня 2021р.

Засідання Вченої ради факультету відбудеться  28 квітня о 14.00  (онлайн)

Порядок денний

1. Контроль виконання рішень Вченої ради факультету економіки та управління.

Доповідач – секретар Ради факультету доц. Лаврененко В.В.

2. Про досвід та напрями удосконалення організації внутрішнього забезпечення якості на освітніх програмах факультету 

Доповідачі – завідувачі кафедр.

3. Про стан  поточної успішності та ведення електронних журналів викладачами кафедр.

Доповідачі – завідувачі кафедр.

4. Про хід підготовки до весняної екзаменаційної сесії.

Доповідачі – заступники декана факультету

доц. Самійленко А.П., доц. Васильков В.Г.

5. Про виконання індивідуальних планів роботи аспірантів і здобувачів наукового ступеня доктора філософії.

Доповідачі – завідувачі кафедр.

 

6. Різне.