Факультет економiки та управлiння

Засідання Вченої ради факультету № 421 Жовтня 2021р.

Засідання Вченої ради факультету № 4 відбудеться 28 жовтня о 13.30 (онлайн)

Порядок денний

1. Контроль виконання рішень Вченої ради факультету економіки та управління.

Доповідач – секретар Ради факультету проф. Лаврененко В.В.

2. Про проведення конференції трудового колективу факультету.

Доповідач – Голова Вченої ради факультету доц. Востряков О.В.

3. Про організацію практики студентів на бакалаврському рівні навчання.

Доповідачі: завідувачі кафедр

4. Про профорієнтаційні заходи на факультеті на 2021/2022 н.р.

Доповідачі – заступник декана факультету доц. Старіков О.Ю.

5. Про підготовку до проведення 9-го бізнес-форуму «Наука-бізнес- освіта: стратегічне партнерство».

Доповідач – Голова Вченої ради факультету доц. Востряков О.В.

6. Про підготовку пропозицій щодо оновлення переліку освітньо-професійних програм, за якими здійснюватиметься підготовка здобувачів вищої освіти на факультеті з 2022 року (для включення у нові правила прийому).

Доповідач – завідувачі кафедр

7. Різне.