Факультет економiки та управлiння

Відбулась ІІ міжнародна науково-практична конференція «Суспільство, економіка та економічна наука в ХХІ столітті»27 Квітня 2017р.

21 квітня 2017 р. в ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана» з ініціативи кафедри політичної економії відбулася ІІ міжнародна науково-практична конференція «Суспільство, економіка та економічна наука в ХХІ столітті»,в якій взяли участь понад 90 науковців з України, Польщі, Словаччини, Швеції, Норвегії, Грузії, США.

Учасники конференції розглянули велике коло питань за основними науковими напрямки її роботи:

 • проблеми методології  сучасної економічної науки;
 • світова економічна криза і наукова рефлексія у ХХІ ст.;
 • синергетична природа міждисциплінарного підходу до забезпечення якості теоретичних досліджень сучасної економічної науки;
 • глобальна політична економія;
 • резистентність соціально-політичного та екологічного середовища в теоріях сталого розвитку;
 • громадянське суспільство і соціальна відповідальність: проблеми розвитку підприємництва.

Зі вступним словом виступив ректор КНЕУ профЛук’яненко Дмитро Григорович.

Пленарне засідання розпочалося з доповіді проф. Кириленка Володимира Івановича, д.е.н., завідувача кафедри політичної економії «Суспільство, економіка та економічна наука: тенденції, суперечності, виклики та загрози розвитку».

З цікавими доповідями на актуальну тематику виступили вітчизняні науковці: 

 • «Вплив формування інформаційно-мережевої економіки на соціальні відносини і характер знань» - Гриценко Андрій Андрійович, д.е.н., професор, член-кореспондент НАН України, заступник директора «ДУ Інститут економіки та прогнозування НАН України».
 • «Інститути нової економіки і суспільства: сучасні форми взаємодії та розвиток» - Колот Анатолій Михайлович, д.е.н., професор, проректор з науково-педагогічної роботи ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана».
 • «Теоретико-методологічні проблеми використання міждисциплінарного підходу в сучасних економічних дослідженнях» - Зайцев Юрій Кузьмич, д.е.н., професор кафедри політичної економії, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
 • «Функціонування центральних банків у парадигмі високотехнологічного розвитку» - Панченко Євген Григорович, д.е.н., професор, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана».

Результатами прикладних досліджень поділилися зарубіжні науковці:

 • «Gross national happiness: romantic dream or serious alternative?» - Fredrik Björk, professor  in environmental science Dept Urban Studies Malmö University, Malmö, Sweden.
 • «Current problems of intellectual property in the conditions of the Slovak republic»- Marian Vongrej, PhD., as. professor of University of Economics in Bratislava, Slovakia.
 • «Corporate social responsibility (csr) and social auditioning – guardians of labour conditions» - Iza Desperak, senior lecturer in sociology Department of Sociology of Politics and Morality Faculty of Economics and Sociology, University of Łódź, Poland.
 • «Privatisation in Poland: а lesson of transformation» - Janusz Wdzięczak,    University of Lodz Faculty of Economics and Sociology, Poland.
 • «INGO and NGO support systems for Internally Displaced People in Ukraine» - Max Loebl, president of Lawrence University Community Council (USA)

Про міжнародне співробітництво в сфері вищої освіти в умовах глобального світу доповідав Михал Вархола, PhD, Президент Академічного співтовариства Михайла Балудянського (м. Кошице, Словаччина). Одним із реальних прикладів реалізації можливостей такого співробітництва є спільна розробка та реалізація програми стажування у європейських університетах «Інновації у вищій освіті: світові тенденції та регіональний досвід», яку напередодні конференції, в березні 2017 р., пройшли 14 викладачів КНЕУ. Також, ще до початку роботи конференції в міжнародному виданні співорганізатора конференції – Академічного співтовариства Михайла Балудянського – науковому журналі «Scientific Letters of Academic Society of Michal Baludansky» (http://asmiba.sk) були опубліковані наукові статті учасників стажування та конференції. Цей березневий (1/2017 р.) номер журналу було випущено з нагоди 110-річчя ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» та проведення конференції, що надало можливість міжнародній науковій спільноті ознайомитися з науковими надбаннями університету, знайти партнерів для співпраці.

В рамках конференції було проведено круглий стіл «Вища освіта в системі факторів економічного розвитку», учасники якого обговорили сучасний стан і перспективи розбудови ефективних університетів в Україні як ключового чинника нарощення конкурентоспроможності вітчизняної економіки.

Запрошені спікери та експерти спільно з учасниками круглого столу обговорили світовий досвід та перспективи у сфері міжнародного рейтингування вищих навчальних закладів, а також дискутували про актуальні виклики щодо становлення фінансової автономії української вищої школи:

 • «Освіта в Україні, Україна у світі: кількісні зміни та пошуки якості» - Оксана Забузова – провідний спеціаліст відділу докторантури та аспірантури, Докторська школа НаУКМА.
 • «Сучасний стан і перспективи модернізації системи фінансування університетів в Україні» - Інна Совсун – екс-Перший заступник Міністра освіти і науки України, віце-президент Київської школи економіки; Володимир Бахрушин – доктор фізико-математичних наук, професор кафедри системного аналізу та обчислювальної математики Запорізького національного технічного університету, Головний експерт групи “Освіта” Реанімаційного пакету реформ.
 • «Економічні показники діяльності університетів в університетських рейтингах» - Сергій Курбатов – доктор філософських наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу лідерства та інституційного розвитку Інституту вищої освіти НАПН України, обраний заступник Голови Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти

У ході заходу також було обговорено бачення – з погляду стратегії, політики, інструментів і методів – шляхів посилення внеску української вищої освіти в соціально-економічний розвиток України.

За результатами роботи конференції було опубліковано тези доповідей учасників конференції у збірнику матеріалів конференції.

Співорганізаторами конференції виступили: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київський національний торговельно-економічний університет, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, Український католицький університет (м. Львів), Інститут економіки та прогнозування НАН України, Всеукраїнська асоціація політичної економії, Білоруський державний економічний університет (м. Мінськ, Білорусь), Університет економіки (м. Братислава, Словаччина), Норвезький інститут міських і регіональних досліджень (м. Осло, Норвегія), Ніколос Копернікус Університет (м. Торунь, Польща), Університет Лодзя (м. Лодзь, Польща), Університет Мальмо (м. Мальмо, Швеція), Університет Бергена (м. Берген, Норвегія), Університет Загребу (м. Загреб, Хорватія), Університет Лоуренса (США), Університет Гонконгу, Академічне співтовариство Михайла Балудянського (Словаччина), а також Всеукраїнська громадська організація «Поруч». Інформаційна підтримка - сайт «Освітні тренди».

 

Щиро дякуємо всім учасникам конференції за змістовні доповіді, цікаві дискусії та запрошуємо до подальшої співпраці!