Факультет економiки та управлiння

Конкурс на навчання за державним замовленням23 Березня 2018р.

Оголошується конкурс на переведення студентів денної та заочної форм навчання факультету економіки та управління з навчання за кошти фізичних та юридичних осіб на навчання за державним замовленням на наявні вакантні місця освітніх рівнів бакалавра і магістра

У відповідності з Положенням про порядок переведення студентів ДВНЗ «Київський національний економічний університет ім. В.Гетьмана» на вакантні місця навчання за державним замовленням (http://kneu.edu.ua/userfiles/students/poloj_perevedennya_vacantni_miscya.pdf)

Вакантні місця на навчання за державним замовленням по ФЕтаУ на 2017/2018 навчальний рік станом на 01.03.2018р.

Бакалаврський рівень підготовки

 

Спеціальність

(спеціалізація)

1 курс

2курс

3 курс

4 курс

Денна форма навчання

Заочна форма навчання

Денна форма навчання / 1-й зі скороченим терміном навчання

Заочна форма навчання

Денна форма навчання / 2-й зі скороченим терміном навчання

Заочна форма навчання

Денна форма навчання/ 3-ий зі скороченим терміном навчання

Заочна форма навчання

Економіка підприємства

-

-

1/0

-

0/1

-

1/1

-

Національна економіка

1

-

-

-

-

-

-

-

Підприємницька діяльність

-

-

1/0

-

-

-

-

-

Менеджмент бізнес-організацій (спеціалізація 6601/1 та 6601/2-– для 3 та 4 курсів)

 

1

 

1

 

1/0

 

-

 

1/1

 

-

 

1/0

 

-

Публічне управління і адміністрування

2

-

-

-

-

-

-

-


Магістерський  рівень підготовки (1 рік навчання)

Спеціальність (Спеціалізація)

Денна форма навчання

Заочна форма навчання

 Економіка (Економіка підприємства)

3

-

Менеджмент (Менеджмент бізнес-організацій)

2

-

 

Для участі у конкурсі студенти подають в деканат факультету (ауд. 253) до 2березня 2018 р.наступні документи:

1. Власноруч написану заяву про участь у конкурсі на ім’я ректора Університету;

2. Завірену деканатом копію навчальної картки;

3.Довідка щодо середнього балу успішності (видається деканатом факультету);

4. Копії та оригінали документів, які підтверджують право на переведення поза конкурсом або на першочергове право переведення за державним замовленням.

 

Деканат факультету економіки та управління