Факультет економiки та управлiння

Конкурс на переведення студентів денної та заочної форм навчання факультету економіки та управління з навчання за кошти фізичних та юридичних осіб на навчання за державним замовленням20 Лютого 2019р.

До уваги студентів факультету економіки та управління!

У відповідності з Положенням про порядок переведення студентів ДВНЗ «Київський національний економічний університет ім. В.Гетьмана» на вакантні місця навчання за державним замовленням для участі у конкурсі студенти подають в деканат факультету (ауд. 251) до 25 лютого 2019 р.наступні документи:

1. Власноруч написану заяву про участь у конкурсі на ім’я ректора Університету;

2. Завірену деканатом копію навчальної картки;

3.Довідку щодо середнього балу успішності (видається деканатом факультету);

4. Копії та оригінали документів, які підтверджують право на переведення поза конкурсом або на першочергове право переведення за державним замовленням.

Вакантні місця на навчання за державним замовленням по ФЕтаУ на 2018/2019 навчальний рік станом на 20.02.2019р.

Наявність вакантних місць на 2018/2019 навчальний рік(бакалаврський рівень підготовки)

 

 

Спеціальність

(спеціалізація)

2курс

3 курс

4 курс

Денна форма навчання

Заочна форма навчання

Денна форма навчання

Заочна форма навчання

Денна форма навчання/ 3-ий зі скороченим терміном навчання/ 2-ий зі скороченим

Заочна форма навчання

Економіка підприємства

1

-

-

-

1/3/3

1

Підприємницька діяльність

2

-

-

-

-

-

Менеджмент агробізнесу

1

-

-

-

-

-

Менеджмент бізнес-організацій

1

-

-

-

-

-

Публічне управління та адміністрування

1

-

-

-

-

-

Менеджмент (спеціалізація 6601/1 та 6601/2)

-

-

-

-

-

-

Економічна теорія

-

-

-

-

-

-


Деканат факультету економіки та управління