Факультет економiки та управлiння

Конкурс на переведення студентів денної та заочної форм навчання факультету економіки та управління з навчання за кошти фізичних та юридичних осіб на навчання за державним замовленням19 Лютого 2021р.

До уваги студентів факультету економіки та управління!

   Оголошується конкурс на переведення студентів денної та заочної форм навчання факультету економіки та управління з навчання за кошти фізичних та юридичних осіб на навчання за державним замовленням на наявні вакантні місця освітнього рівня бакалавр

      У відповідності з Положенням про порядок переведення студентів ДВНЗ «Київський національний економічний університет ім. В.Гетьмана» на вакантні місця навчання за державним замовленням, затвердженого Вченою радою ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені В.Гетьмана» (протокол №3 від 30.10.2018р.)для участі у конкурсі студенти подають в деканат факультету (ауд. 251) до 24 лютого2021р. 16:00 наступні документи:

1. Власноруч написану заяву про участь у конкурсі на ім’я ректора Університету;

2. Завірену деканатом копію навчальної картки;

3. Довідка щодо середнього балу успішності (видається деканатом факультету);

4. Копії та оригінали документів, які підтверджують право на переведення поза конкурсом або на першочергове право переведення за державним замовленням.

                                                             Деканат факультету економіки та управління

Вакантні місця на навчання за державним замовленням по ФЕтаУ на 2020/2021навчальний рік станом на 19.02.2021р.

Наявність вакантних місць на 2020/2021навчальний рік

(перший бакалаврський рівень підготовки)

 

Освітня програма

2курс

3 курс

4 курс

Деннаформа навчання

Заочна форма навчання

Денна форма навчання

Заочна форма навчання

Денна форма навчання

Заочна форма навчання

6Е02 Економіка підприємства

-

-

2

-

-

-

6Е04 Менеджмент бізнес-організацій

 

-

 

-

 

-

 

2

 

-

 

-

6Е07 Економічна аналітика

 

1

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

6Е05 Публічне управління та адміністрування

 

1

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

6Е08

    Підприємництво

 

1

 

 

1

 

-

 

-

 

-