Факультет економiки та управлiння

Куценко Т.Ф., Сабадош Г.О. Базові складові ефективного управління локальною економікою на «крихких» територіях в умовах конфлікту в Україні (2018)08 Лютого 2019р.

Куценко Т.Ф.,Сабадош Г.О.Базові складові ефективного управління локальною економікою на «крихких» територіях в умовах конфлікту в Україні,Економіка тадержава, С. 50-54, №11, 2018

 

У статті розглядаються базові складові управління локальною економікою на "крихких" територіях в умовах конфлікту та започаткованих реформ в Україні з точки зору реалізації подальших кроків, завдяки яким можуть бути здійснені майбутні реальні перетворення в цій сфері. Акцентується увага на тому, що задля сприяння соціально-економічному відновленню муніципальних економік, стабілізації уражених кризою територій та їх зміцнення, задля створення необхідних умов для повернення та реінтеграції переміщених осіб, по-перше: "золотим ключиком" ефективного управління локальною економікою конкретної громади на конкретній "крихкій" території має стати доброчесне адміністрування організації всіх процесів на локальному рівні з урахуванням саме тих чинників, викликів та загроз, що притаманні цій території. По-друге, потребує ефективного налагодження взаємодія всіх суб'єктів, що несуть відповідальність за результати прийняття та реалізації публічних управлінських рішень з обов'язковим впровадженням системної оцінки їх ефективності на основі використання методики KPI (Key Performance Indicators — ключові показники результативності). По-третє, продуктивна діяльність територіальних громад щодо соціально-економічного відновлення та подальшого розвитку "крихких" територій має бути вмотивована головним чином потребою в зміцненні єдності країни, здоровим прагматизмом та економічним патріотизмом з акцентом не на локальних містечкових інтересах, а на соціально-економічному розвитку громади в контексті розбудови національної економіки України та збереження її цілісності. 
Наголошується також що для того, щоб забезпечити ефективне управління локальною економікою на "крихких" територіях потрібні спеціалісти, яких в Україні бракує, тому є очевидним, що державі варто було б приділити увагу підготовці фахівців саме такого напряму, які б були здатні реалізовувати поставлені завдання в умовах конфлікту та гібридних загроз, що є нині ключовою передумовою, яка у перспективі зможе принести реальні результати.

Ключові слова: "крихкі території"; складові управління локальною економікою; національна політика держави; інституційно-комунікативний блок локального управління; доброчесне адміністрування; продуктивна діяльність територіальних громад; оцінювання управління за цілями та результатами; коригування цілей; пріоритетів та акцентів; моніторинг реалізації управлінських рішень.