Факультет економiки та управлiння

Наукова робота

На кафедрі проводяться наукові дослідження в царині актуальних проблем менеджменту організацій, сучасних трендів та напрямків його трансформацій. Основну увагу в дослідженнях сфокусовано на:

·       сучасні теорії та концепції менеджменту

·       компаративний менеджмент

·       стратегічне управління

·       антикризове управління

·       корпоративне управління

·       проєктний менеджмент

·       операційний менеджмент

·       управління конкурентоспроможністю

·       управління якістю

·       управління змінами

Результати наукових досліджень сучасних трендів розвитку теорії та практики менеджменту публікуються в національних та міжнародних виданнях, в т.ч. індексованих в Scopus( 8 публікацій за 2019 р.) та WebofScience( 2 публікації за 2019 р.), активно обговорюються на всеукраїнських та міжнародних конференціях, що регулярно проводяться кафедрою:

квітень 2020 р.

(заплановано)

VМіжнародна науково-практична конференція "Стратегічні імперативи сучасного менеджменту"

листопад2019 р.

Міжнароднанауково-практичнаІнтернет-конференція"Стратегія бізнесу: футурологічні виклики"

квітень 2018р.

IV Міжнародна науково-практична конференція "Стратегічні імперативи сучасного менеджменту"

березень 2016р.

IІІМіжнародна науково-практична конференція "Стратегічні імперативи сучасного менеджменту"

травень2014р.

ІІМіжнародна науково-практична конференція "Стратегічні імперативи сучасного менеджменту"

березень 2014 р.

Всеукраїнська студентська Інтернет-конференція «Удосконалення управління організаціями в умовах інноваційної економіки»

лютий2012р.

Міжнародна науково-практична конференція "Стратегічні імперативи сучасного менеджменту"

листопад 2012р.

Всеукраїнська наукова конференція молодих вчених і студентів «Корпоративне управління: сучасні тенденції розвитку та проблеми впровадження в Україні»

листопад – грудень2005 р.

Міжнародна науково – практична конференція «Інноваційні процеси в управлінні сучасними організаціями в постіндустріальній економіці»

Дослідницька робота викладачами кафедри здійснюється в межах виконання державних наукових тем:

2016 – 2020 рр.

«Трансформація менеджменту бізнес-організацій»

(№ Державної реєстрації 011С U 001664)

2011– 2015рр.

«Удосконалення систем управління організаціями у контексті розбудови інноваційної економіки в Україні»

 (№ Державної реєстрації 0106U007082)

2006– 2010рр.

«Розвиток системи управління ринково орієнтованими підприємств» (№ Державної реєстрації 0106U007082)

2001 – 2005 рр.

«Методологічні засади та прикладні аспекти управління конкурентоспроможністю фірми в умовах трансформації економікиУкраїни» (№ Державної реєстрації 0101V006457).

 

Також дослідження здійснювалися за такими госпрозрахунковиминауково-дослідними темами:

2011 – 2012 рр.

«Розвиток теоретико-методичних засад розбудови інститутів корпоративного управління в умовах інноваційної економіки»

(№ державної реєстрації 0111U000291)

2001– 2004 рр.

«Розробка теоретико-методологічних основ організації ефективного функціонування та трансформації систем управління корпораціями в умовах перехідної економіки» (№ Державної реєстрації 0101-V002440)

1999– 2000рр.

«Методологія стратегічного управління фірмою в умовах трансформації економіки України» (код ВАКу теми:08.06.02)

 

На кафедрі були підготовлені та захищені:

Докторська дисертація:

2015

Омельяненко Т.В.

«Виробнича стратегія підприємства: теорія, методологія, практика»  Науковий консультант: д.е.н, проф. Наливайко А.П.

Кандидатські дисертації:

2019

Никифорчин М.Д.

«Управління операційною ефективністю підприємства»

Науковий керівник: к.е.н, доц. Осокіна А.В.

2015

Данилюк В. О.

«Управління технічним розвитком підприємства на статегічних засадах»

Науковий керівник: к.е.н, доц. Володькина М.В.

2014

Шатілова О.В.

«Управління стратегічною гнучкістю підприємства» Науковий керівник: к.е.н, доц. Володькина М.В.

2012

Лазаренко Ю.О.

«Управління активізацією інноваційної діяльності малих підприємств» Науковий керівник: к.е.н, проф. Соболь С.М.

2011

Ліфінцев Д.С.

«Вдосконалення використання організаційно – економічних важелів формування корпоративної культури організації»

Науковий керівник: к.е.н, доц. Бабічев М.П.

2008

Соболєва Т.О.

«Управління формуванням та реалізацією інноваційного потенціалу підприємства (за матеріалами фармацевтичних підприємств України)»

Науковий керівник: к.е.н, проф. Соболь С.М.

2008

Хименко С.М.

«Управління конфліктами інтересів у процесі функціонування акціонерного товариства (на прикладі ГЗК Криворізького залізорудного басейну)»

Науковий керівник: к.е.н, доц. Шершньова З.Є.

2006

Гарафонова О.І.

«Організаційний механізм реструктуризації інтегрованих корпоративних структур»

Науковий керівник: к.е.н, проф. Соболь С.М.

2006

Черпак А.Є.

«Розвиток корпоративного контролю в умовах трансформації економіки»

Науковий керівник: к.е.н, доц. Шершньова З.Є.

2004

Хоменко Л.М.

«Управління процесами оновлення техніко-технологічної бази промислових підприємств (на прикладі ремонтних  підприємств залізничного транспорту України)»

Науковий керівник: к.е.н, доц. Соболь С.М.

2003

Азьмук Н.П.

«Управління процесами розвитку малого бізнесу на регіональному рівні (на прикладі Черкаської області)» Науковий керівник: к.е.н, доц. Соболь С.М.

2003

Барабась Д.О.

«Управління конкурентними перевагами підприємства» Науковий керівник: к.е.н, доц. Омельяненко Т.В.

2003

Ратушний Ю.М.

«Формування систем стратегічного моніторингу середовища функціонування організації»

Науковий керівник: к.е.н, доц. Шершньова З.Є.

2002

Крайнєв П.П.

«Формування системи управління промисловою власністю» Науковий керівник: к.е.н., доц. Соболь С.М.

1999

Щербина О.В.

«Формування механізмів реалізації політики державної підтримки малого підприємництва в Україні (на матеріалах суб'єктів малого підприємництва)»

Науковий керівник – к.е.н., доц. Соболь С.М.

Студентська наука

Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт за спеціальністю «Менеджмент організацій»кафедра отримала право проводити впродовж трьох років з 20018 по 2020 роки включно з метою створення умов для її творчого зростання й підготовки наукових кадрів вищої кваліфікації.

Всеукраїнська студентська Олімпіада з дисципліни «Менеджмент»проводитиметься кафедрою з 2020 по 2022 роки включно згідно наказу МОН України від 17.12.2019 р. № 1580 з метою виявлення й підтримки обдарованої студентської молоді.

ІІ етап Олімпіади у 2020 р. відбудеться 13-15 травня.

Науковий гурток «Практикум від професіоналів» кожного місяца організовує зустрічі студентів з успішними практиками з бізнесу та консультантами.

Результати наукової роботи студентів за 2019 рік

1.    Участь студентів у міжнародних заходах:

·       Команду КНЕУ (Короткова Ксенія, Антоненко Еліна, Бардаченко Діана, наук. керівник д.е.н., проф. Гарафонова О.І.) з проектом «ДІМ ДЕСЕРТІВ» нагороджено Дипломом у секції «STURTUP» ХІІІ Міжнародного конкурсу студентських маркетингових, PR– проектів та стартапів «ЗОЛОТИЙ КОМПАС»

·       Участь студентів у InternationalMasterWeek(лютий 2019 р., М.Катовіце, Польща, Катовіцький економічний університет)

2.    Участь студентів у Всеукраїнських конкурсах наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук; Всеукраїнських студентських олімпіадах:

·       Диплом І ступеня ІІ Всеукраїнський студентський професійний творчий конкурс проектів з екологічного та енергетичного менеджменту, Запорізький національний університет, Шапран Олександр Андрійович студент бакалаврського рівня підготовки ОПП «Економіка підприємства», наук. керівник д.е.н., проф. Сагайдак М.П.

·       Диплом І ступеня  ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт за напрямом “Управління проектами і програмами” Склярова Вікторія  (науковий керівник проф.Батенко Л .П.)

·       Диплом І ступеня  ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт за напрямом “Управління у сфері економічної конкуренції” Стукало Дарья (науковий керівник доц. Соболєва Т.О.)

·       Диплом ІІ ступеня ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт за напрямом “Менеджмент організацій” Сулім Анна (науковий керівник проф. Шершньова З.Є.)

·       Диплом ІІ ступеня ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади “Менеджмент інноваційної діяльності” зі спеціальності «Менеджмент» Короткова Ксенія (15-17 травня 2019р., м.Одеса)

·       Диплом ІІІ ступеня ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт за напрямом “Менеджмент організацій” Кононюк Ірина (науковий керівник доц. Щербина О.В.)

·       Диплом Ш ступеня ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук зі спеціалізації «Менеджмент інвестиційної та інноваційної діяльності» Жарінов Сергій (науковий керівник проф.Верба В.А.)

·       Грамота переможця ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади “Менеджмент інноваційної діяльності” зі спеціальності «Менеджмент» у номінації «За уміння планувати інноваційні процеси» Антоненко Еліна (15-17 травня 2019р., м.Одеса)

·       Диплом за високий прикладний рівень дипломної роботи: Науковий конкурс дипломних робіт за спеціальністю “Економіка підприємства”, студентки О.Панасенко, (науковий керівник проф. Верба В.А.)


 

Остання редакція: 28.01.20