Факультет економiки та управлiння

Дисципліни бакалаврського рівня

Освітні компоненти (навчальні дисципліни), що викладаються кафедрою менеджменту для здобувачів вищої освіти на першому бакалаврському рівні

 

Антикризове управління організацією

Бізнес-стратегія

Вступ до спеціальності 073 ОПП "Менеджмент бізнес-організацій"

Діджитал-менеджмент

Крос-культурний менеджмент

Крос-культурні комунікації

Менеджмент        

Операційний менеджмент

Організаційна поведінка

Організація виробництва

Організація консалтингового бізнесу

Організація операційної діяльності підприємства

Організація управління підприємством

Організація управління промисловим підприємством

Персональний менеджмент

Проєктування систем управління

Стратегічне планування

Стратегія підприємства

Теорія організації

Тренінг-курс «Прийняття управлінських рішень»

Тренінг-курс «Тайм-менеджмент»

Тренінг-курс «Розвиток системного мислення»

Управління конкурентоспроможністю підприємства

Управлінське мислення та прийняття рішень

Управління якістю

Курсова робота з дисципліни "Теорія організації"

Курсова робота з дисципліни "Менеджмент"

Виробнича практика 073

Переддипломна практика 073 ОПП "Менеджмент бізнес-організацій"

Кваліфікаційна бакалаврська робота

 

Методичне забезпечення дисциплін складається із комплексу матеріалів, які включають такі документи:

"Робоча програма дисципліни"; "Методичні матеріали з вивчення дисципліни"; "Силлабус навчальної дисципліни".

Зміст методичних матеріалів відповідає вимогам відповідних освітньо-професійних програм та наводиться по кожній дисципліні.

Остання редакція: 21.07.22