Факультет економiки та управлiння

Дисципліни бакалаврського рівня

Антикризове управління організацією

Бізнес-стратегія

Виробнича практика 073

Вступ до спеціальності 073 ОПП Менеджмент бізнес-організацій

Кваліфікаційна бакалаврська робота

Крос-культурний менеджмент

Менеджмент

Менеджмент (менеджмент організацій)

Операційний менеджмент

Організаційний аналіз

Організація виробництва

Організація консалтингового бізнесу

Організація операційної діяльності підприємства

Організація управління підприємством

Організація управління промисловим підприємством

Основи менеджменту є однією із складових комплексної підготовки фахівців галузі  знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» спеціальності 051 «Економіка» освітньої програми «Економіка підприємства». Зміст дисципліни викладено у Робочій навчальній програмі та Методичних матеріалах до її вивчення.

Переддипломна практика

Персональний менеджмент

Стратегія підприємства

Теорія організації

Технологічні процеси галузей

Тренінг-курс «Прийняття управлінських рішень»

Тренінг-курс «Тайм-менеджмент»

Управління конкурентоспроможністю підприємства

Управління якістю

Остання редакція: 14.01.21