Факультет економiки та управлiння

Дисципліни бакалаврського рівня

Антикризове управління організацією

Бізнес-стратегія

Виробнича практика 073

Вступ до спеціальності 073 ОПП Менеджмент бізнес-організацій

Кваліфікаційна бакалаврська робота

Крос-культурний менеджмент

Менеджмент

Менеджмент (менеджмент організацій)

Операційний менеджмент

Організаційний аналіз

Організація виробництва

Організація консалтингового бізнесу

Організація операційної діяльності підприємства

Організація управління підприємством

Організація управління промисловим підприємством

Переддипломна практика

Персональний менеджмент

Стратегія підприємства

Теорія організації

Технологічні процеси галузей

Тренінг-курс «Прийняття управлінських рішень»

Тренінг-курс «Тайм-менеджмент»

Управління конкурентоспроможністю підприємства

Управління якістю

Остання редакція: 20.11.19
Теорія організації

Мета: формування у студентів системи знань щодо основ теорії організації, як одного з фундаментальних елементів наукової бази менеджменту, а також оволодіння сучасними прийомами і методами дослідження організації як об’єкта управління, її цілей, особливостей побудови та розвитку.

Завдання:

* визначення теоретико-методологічних та прикладних аспектів сучасних проблем теорії організації;

* формування практичних навичок і вмінь щодо застосування законів та принципів побудови організації для забезпечення її ефективного функціонування та розвитку;

* розвиток здібностей до науково-дослідної роботи у сфері менеджменту

Організаційний аналіз

Мета навчальної науки: формуваннясистеми знань щодо методів аналізу та діагностики організаційного потенціалу підприємств різного типу, для визначення можливих та необхідних станів їх організаційних елементів, що дозволяє забезпечити відповідну інформаційну базу для проектування (перепроектування) систем управління з метою підвищення їх гнучкості з позицій концепції організаційного розвитку та удосконалення