Факультет економiки та управлiння

Дисципліни бакалаврського рівня

Антикризове управління організацією

Бізнес-стратегія

Виробнича практика 073

Вступ до спеціальності 073 ОПП Менеджмент бізнес-організацій

Кваліфікаційна бакалаврська робота

Крос-культурний менеджмент

Менеджмент - є однією із складових комплексної підготовки фахівців галузей  знань 01 Освіта; 05 Соціальні та поведінкові науки; 07 Управління та адміністрування; 24 Сфера обслуговування. Зміст дисципліни викладено у Робочій навчальній програмі та Методичних матеріалах до її вичення.          

Операційний менеджмент

Організаційний аналіз

Організація виробництва

Організація консалтингового бізнесу

Організація операційної діяльності підприємства

Організація управління підприємством

Організація управління промисловим підприємством

Основи менеджменту є однією із складових комплексної підготовки фахівців галузі  знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» спеціальності 051 «Економіка» освітньої програми «Економіка підприємства». Зміст дисципліни викладено у Робочій навчальній програмі та Методичних матеріалах до її вивчення.

Переддипломна практика

Персональний менеджмент

Стратегія підприємства

Теорія організації

Технологічні процеси галузей

Тренінг-курс «Прийняття управлінських рішень»

Тренінг-курс «Тайм-менеджмент»

Управління конкурентоспроможністю підприємства

Управління якістю

Курсова робота з дисципліни "Теорія організації"

Курсова робота з дисципліни "Менеджмент"

Остання редакція: 20.10.21