Факультет економiки та управлiння

Участь викладачів кафедри у ІІІ Міжнародній науково-практичній конференції "Парадигмальні зрушення в економічній теорії ХХІ ст."06 Листопада 2017р.

2-3 листопада 2017 року у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка відбулася ІІІ Міжнародна науково-практична конференція "Парадигмальні зрушення в економічній теорії ХХІ ст.". Ця подія є знаковою у розвитку вітчизняної економічної теорії, економічної науки та господарської практики зокрема, адже вона збирає провідних українських та міжнародних науковців, вчених і молодих дослідників, а також представників державних структур.

Цього року кафедра історії та теорії господарства була масштабно представлена серед учасників конференції. Свої матеріали подали завідувач кафедри, к.е.н., проф. С.В.Степаненко "Інституціональна економіка: об'єкт та предмет наукового пізнання", проф. д.е.н. В.М.Фещенко "Евристичний потенціал української економічної думки другої половини ХІХ – початку ХХ ст. в контексті соціально-економічного розвитку сучасної України", к.е.н., доц. В.М.Лавриненко, к.і.н., доц. М.М.Логінов "Економічна історія: теорії минулого та виклики сучасності", к.е.н., доц. Л.В.Воробйова "Вплив ідей української школи фізичної економії на парадигмальні зрушення в економічній теорії ХХІ століття", к.е.н., доц. О.І.Колядич "Реперні точки методологічної шкали інституційних змін у суспільстві, економіці, соціально-трудовій сфері", к.е.н., ст.викл. К.В.Лопух "Критика DSGE-моделей як прояв кризи сучасної макроекономічної теорії", асп. М.В.Цаповська "Етична основа досліджень господарської системи у спадщині М.І. Туган-Барановського та її значення для сьогодення".

З усіма матеріалами викладачів кафедри, а також інших учасників конференції можна ознайомитися на сайті Економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.