Факультет економiки та управлiння

Руденківські читання - 201720 Грудня 2017р.

Читання, що пройшли 14 грудня, були присвячені темі "Микола Руденко про українську землю: природничі засади збагачення і безсмертя нації".

Вів засідання Наукового товариства його голова - професор В.О.Шевчук.
На заході виступили:
Овсієнко В.В. - політв'язень, дисидент; Шпірка І.І. - керівник Центру природного землеробства на Дніпропетровщині; Ходаківська О.В. - д.е.н., інститут аграрної економіки; Дем'яненко С.І. - д.е.н., КНЕУ імені Вадима Гетьмана; Васильківська Т.Ю. - голова Всейкраїнського братства бджолярів; Пилипенко Л. (м.Львів) - голова Львівського відділення товариства імені Сергія Подолинського; Окара О.Й. - представник фермерського господарства Антонця (м.Полтава); Максимюк В.А. - д. фіз.-мат. наук, член наукового товариства імені Сергія Подолинського; Воробйова Л.В. - к.е.н., доц., КНЕУ імені Вадима Гетьмана; Бойко М.В. - член наукового товариства імені Сергія Подолинського.

Учасники Читань одноголосно ухвалили Резолюцію, в якій відзначили цінність внеску Миколи Руденка у розвиток національної наукової школи фізичної економії; роль його концепції про гумусний шар планети та законів збереження і перетворення енергії; висловили рекомендації органам державної влади щодо включення інтелектуальних надбань мислителя в освітні процеси; а також щодо запровадження розрахунків потенціалу України за критерієм оцінки земельних угідь; запропонували центральним і регіональним органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування осягнути цінність національних надбань фізичної економії, заснованих на природничих засадах, і прискорити запровадження їх у життя.