Факультет економiки та управлiння

Запрошуємо до участі у Круглому столі "Економічна спадщина К.Маркса: погляд через призму століть"30 Січня 2018р.

КРУГЛИЙ СТІЛ

«ЕКОНОМІЧНА СПАДЩИНА К. МАРКСА: ПОГЛЯД ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ СТОЛІТЬ»

 25 квітня 2018 року

   У 2018 році минає 200 років від дня народження К. Маркса. Ім’я цього великого мислителя ХІХ ст. пов’язане з різними сферами економічної науки і політики, філософії і соціології, революційними рухами і політичними партіями. Сьогодні марксизм втратив ту популярність, яку мав у другій половині ХІХ та протягом ХХ ст. Науковий інтерес до марксистського вчення наразі змінений на критику його засадничих положень та політичних висновків, особливо у пострадянських та постсоціалістичних країнах. Але й зараз його ідеї викликають інтерес, по-різному інтерпретуються, досліджуються у наукових працях сучасних учених і політичних діячів.

   200 років від дня народження К. Маркса – це слушна нагода, щоб не лише звернутися до його інтелектуальної спадщини як історика-економіста, але й підстава для критичного переосмислення його наукових праць та політичних гасел.

Тематичні напрями дискусій

 • Економічне вчення Карла Маркса у філософсько-методологічних та аксіологічних вимірах.
 • Класична політична економія і марксистське економічне вчення.
 • Карл Маркс як історик економічної думки.
 • Системний аналіз капіталізму в «Капіталі» К. Маркса.
 • Вплив марксизму на розвиток світової соціально-економічної науки.
 • Марксизм в українській економічній думці.
 • Розвиток методології марксизму в економічних теоріях ХХ-ХХІ ст.
 • Соціальна філософія К. Маркса та проблеми економічної нерівності у ХХІ ст.
 • Ідеї марксизму в сучасних освітніх програмах українських та європейських економічних вишів.

 

Для участі у роботі Круглого столу необхідно до 16 квітня 2018 року  надіслати:

 • в електронному вигляді заявку на участь у роботі Круглого столу на адресу оргкомітету;
 • тези доповіді.

Вимоги до тез доповідей

Обсяг – до 5 стор. формату А-4 у текстовому редакторі Microsoft Word у вигляді файла з розширенням *.doc, *.docх; шрифт – TimesNewRoman; розмір – 14; 1,5 міжрядковий інтервал; абз. відступ – 10 мм; поля – 20 мм.

Послідовність розміщення матеріалів у тезах доповіді: прізвище та ініціали автора (-ів) (шрифт – напівжирний); посада, навчальний заклад, місце роботи у разі закінчення навчання; (шрифт – курсив); назва статті (великі літери, шрифт – напівжирний); текст та список використаних джерел.

Робочі мови Круглого столу – українська, російська, англійська.

 

Матеріали Круглого столу у вигляді збірника будуть опубліковані
на офіційному сайті університету

 

Місце та час проведення Круглого столу уточнюються і будуть повідомлені пізніше. 

 

Електронна адреса оргкомітету khistory@kneu.edu.ua

Відповідальний секретар – к.е.н., ст. викл. Лопух Ксенія Володимирівна
E-mail: 
lopukh@kneu.edu.ua

 

Щиро запрошуємо до участі науковців, викладачів, аспірантів та усіх зацікавлених!