Факультет економiки та управлiння

Запрошуємо взяти участь у декаді студентської науки “Наукові барви-2017” на кафедрі економіки підприємств 10-20 травня 2017 року17 Березня 2017р.

 

ПЛАН ЗАХОДІВ

1.            Студентська конференція «Інноваційний ресурс соціально-економічного розвитку України» платформа «Актуальні проблеми економіки та підприємництва» за секціями:

Секція 1. АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІКИ ПІДПРИЄМСТВ

Науковий керівник секції - Швиданенко Г.О.

зав.кафедри економіки підприємств, к.е.н., професор

Секція 2. ІМПЕРАТИВИ РОЗВИТКУ БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ

Науковий керівник секції - Шергіна Л.А., к.е.н., доцент кафедри економіки підприємств

Секція 3.МЕТОДИ І МОДЕЛІ МЕНЕДЖМЕНТУ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Науковий керівник секції – Рєпіна І.М., заст. зав. кафедри економіки підприємств з наукової роботи, д.е.н., професор

Секція 4.ІННОВАЦІЙНЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО: ВИКЛИКИ ХХІ СТОЛІТТЯ

Науковий керівник секції – Павленко І.А., директор Інституту інноваційного підприємництва, д.е.н., професор кафедри економіки підприємств

2.            Спільне написання статті зі студентами«Науковий тандем»

3.            Вікторини, ділові ігри, брифінгові дискусії з дисципліни «Економіка підприємства»

4.     Виїзний круглий стіл«Вектори економічного розвитку підприємств України»

ЗАВАНТАЖИТИ ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ “НАУКОВІ БАРВИ-2017” >>

ЗАВАНТАЖИТИ ПЛАН ЗАХОДІВ  “НАУКОВІ БАРВИ-2017” >>

У межах роботи щорічної наукової студентської конференції  «Інноваційний ресурс соціально-економічного розвитку України» та декади науки на кафедрі економіки підприємств «Наукові барви 2017», з метою широкого обговорення результатів студентськихдосліджень організаційний комітет розміщує на офіційному сайті університету доповіді студентів  за секціями:

Для активізації участі студентів у проведенні даного заходу передбачене заохочення у вигляді додаткових 5 балів (10 балів ПМК) за дисциплінами що вивчаються, якщо вони поглиблюють теоретичні знання предмету.

Реєстрація на конференцію до 1 квітня 2017 року за посиланням 

https://docs.google.com/forms/d/1xb84qvFAnFncMUr2RHz8RZxQ2KhcVXaAjdAcdgStXOs/edit?usp=sharing

Секційні засідання

будуть проводитися в Інтернет-форматі

Для розміщення на сайті університету до 20 квітня 2017 року приймаються матеріали, що включають 4 файли:

-             тези доповіді (за вказаними вимогами з рецензією наукового керівника)

-             фото студента у діловому стилі (у форматі зображення__ .jpg, цифрову або скановану щонайменше на 300 dpi, гарної якості,  обсяг не менш як 800 Кб).

-             презентацію до доповіді (виконана у форматі PowerPoint.  - кількість слайдів не повинна перевищувати 10 шт., 1 слайд має містити інформацію про: назву роботи, студентів-авторів роботи та наукового керівника)

-             відомості про автора(ів).

на електронну адресу:

naukovibarvu@gmail.com

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ СТУДЕНТА

1.   Текст тез подається у надрукованому вигляді та в електронному варіанті (2-3 сторінки).

2.    Набір тексту виконується у редакторі MicrosoftWord2003, шрифтом TimesNewRoman; розмір кегля – 14; міжстроковий інтервал – 1,5; розміри: абзацу – 10 мм; поля – 20 мм (з усіх сторін); номер сторінки не проставляти. При наборі формул використовується редактор формул MicrosoftEquation, вмонтований в MicrosoftWord.

3.    Праворуч від середини аркуша друкуються ініціали та прізвище автора, в дужках факультет і курс (прикл.: Іванов А.І., (ф-т маркетингу, IIIкурс), для студентів магістратури вказується «магістрант» замість курсу (прикл.: Іванов А.І., (ф-т маркетингу, магістрант)

4.    Нижче, через 1 інтервал, по центру аркуша друкується назва тез великими літерами (14, жирний). Між назвою тез та текстом відстань – 1 інтервал.

5.    Після тексту через 1 інтервал вказується список літератури, який використовувався при написанні тез.

відомості про автора (ів)