Факультет економiки та управлiння

Запрошуємо взяти участь у декаді студентської науки “Наукові барви-2018” на кафедрі економіки підприємств 20-30 квітня 2018 року27 Березня 2018р.

ШАНОВНІ СТУДЕНТИ!

у травні 2018 року у межах роботи 85 наукової студентської конференції «Інноваційний прорив України: креативні ідеї та проекти» та декади науки на кафедрі економіки підприємств «Наукові барви 2018»з метою широкого обговорення результатів студентських досліджень організаційний комітет розміщує на офіційному сайті університету доповіді студентів за секціями:

 Секція 1. АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІКИ ПІДПРИЄМСТВ

Науковий керівник секції - Швиданенко Г.О.

зав. кафедри економіки підприємств, к.е.н., професор

 Секція 2. ІМПЕРАТИВИ РОЗВИТКУ БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ

Науковий керівник секції - Шергіна Л.А., к.е.н., доцент кафедри економіки підприємств

 Секція 3. МЕТОДИ І МОДЕЛІ МЕНЕДЖМЕНТУ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Науковий керівник секції – Рєпіна І.М., заст. зав. кафедри економіки підприємств з наукової роботи, д.е.н., професор

Секція 4. ІННОВАЦІЙНЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО: ВИКЛИКИ ХХІ СТОЛІТТЯ

Науковий керівник секції – Лаврененко В.В., директор Інституту інноваційного підприємництва, к.е.н., доцент кафедри економіки підприємств

 Для активізації участі студентів у проведенні даного заходу передбачене заохочення у вигляді додаткових 5 балів (10 балів ПМК) за дисциплінами що вивчаються, якщо вони поглиблюють теоретичні знання предмету.

Реєстрація на конференцію до 5 квітня 2018 року за посиланням:

https://docs.google.com/forms/d/1xb84qvFAnFncMUr2RHz8RZxQ2KhcVXaAjdAcdgStXOs/edit?usp=sharing

ЗАВАНТАЖИТИ ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ “НАУКОВІ БАРВИ-2018” >>

Секційні засідання будуть проводитися в Інтернет-форматі

Для розміщення на сайті університету до 15 квітня 2018 року приймаються матеріали, що включають 4 файли:

  • тези доповіді (за вказаними вимогами з рецензією наукового керівника);
  • фото студента у діловому стилі (у форматі зображення__ .jpg, цифрову або скановану щонайменше на 300 dpi, гарної якості, обсяг не менш як 800 Кб).
  • презентацію до доповіді (виконана у форматі PowerPoint. - кількість слайдів не повинна перевищувати 10 шт., 1 слайд має містити інформацію про: назву роботи, студентів-авторів роботи та наукового керівника);
  • відомості про автора(ів).

на електронну адресу:

naukovibarvu@gmail.com

Відповідальний секретар:

Ямненко Галина Євгенівна, к.е.н., доцент кафедри економіки підприємств

 УВАГА! Усі надіслані тези доповідей учасників конференції будуть перевірені на наявність плагіату.

 ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ СТУДЕНТА

  1. Текст тез подається у надрукованому вигляді та в електронному варіанті (2-3 сторінки).
  2. Набір тексту виконується у редакторі Microsoft Word 2003, шрифтом Times New Roman; розмір кегля – 14; міжстроковий інтервал – 1,5; розміри: абзацу – 10 мм; поля – 20 мм (з усіх сторін); номер сторінки не проставляти. При наборі формул використовується редактор формул Microsoft Equation, вмонтований в Microsoft Word.
  3. Праворуч від середини аркуша друкуються ініціали та прізвище автора, в дужках факультет і курс (прикл.: Іванов А.І., (ф-т економіки та управління, III курс), для студентів магістратури вказується «магістрант» замість курсу (прикл.: Іванов А.І., (ф-т економіки та управління, магістрант)
  4. Нижче, через 1 інтервал, по центру аркуша друкується назва тез великими літерами (14, жирний). Між назвою тез та текстом відстань – 1 інтервал.
  5. Після тексту через 1 інтервал вказується список літератури, який використовувався при написанні тез.