Факультет економiки та управлiння

ПРОГРАМА платформи «ІМПЕРАТИВИ РОЗВИТКУ БІЗНЕС-ЕКОНОМІКИ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ» Ювілейної 90-ї щорічної студентської наукової конференції «ІННОВАЦІЙНІ ПРОЄКТИ ДЛЯ ПІСЛЯВОЄННОГО ВІДНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ УКРАЇНИ»04 Травня 2023р.

ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКИ ТА УПРАВЛІННЯ

КАФЕДРА БІЗНЕС-ЕКОНОМІКИ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВА

ПЛАТФОРМА

ІМПЕРАТИВИ РОЗВИТКУ БІЗНЕС-ЕКОНОМІКИ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВА  В УКРАЇНІ

Дата проведення: 18 травня 2023 року , 10-00-13-00

Форма проведення: Zoom Video https://us02web.zoom.us/j/82337791125?pwd=aTRQY01CTkltR3doQWFrY1ZSN2JQQT09

Идентификатор конференции: 823 3779 1125

Код доступа: 122198

Модератор платформи: Шергіна Лідія Антонівна, доцент кафедри бізнес-економіки та підприємництва, к.е.н, доцент.

1. Особливості функціонування бізнес-моделі на підприємствах при воєнному стані

Бабенко Дар'я Романівна, 3 курс, Економічна аналітика, ЕЛ-301

Науковий керівник: Швидка Оксана Полікарпівна, доцент кафедри бізнес-економіки та підприємництва, к.е.н, доцент.

2. Релокація та ресурсне забезпечення бізнесу в  повоєнний час

Барабаш Вікторія Ігорівна, 1 курс магістратури, Бізнес-економіка, ЕБК-501

Науковий керівник: Рєпіна Інна Миколаївна, завідувач кафедри бізнес-економіки та підприємництва, д.е.н, професор.

3. Ревіталізаційний розвиток релокованих підприємств

Барсегян Анжела Артурівна,1 курс магістратури, Бізнес-економіка, ЕБК-501

Науковий керівник: Теплюк Марія Анатоліївна, доцент кафедри бізнес-економіки та підприємництва, к.е.н, доцент.

4.  Ринок клінінгових послуг в Україні: тренди, фактори та характеристики розвитку

Біленко Діана Олександрівна, 4 курс, Підприємництво, ЕПД-401з

Науковий керівник: Кубарева Ірина Володимирівна, доцент кафедри бізнес-економіки та підприємництва, к.е.н, доцент.

5. Використання бенчмаркінгу при аналізі результатів екологічної політики для відновлення економіки України

Бойко Яна Сергіївна, 1 курс магістратури, Підприємництво, ЕПП-501

Науковий керівник: Петренко Людмила Анатоліївна, професор кафедри бізнес-економіки та підприємництва, д.е.н, професор.

6. Оцінювання ефективності функціонування бізнесу в умовах воєнного часу

Вашколуп Володимир Романович, 1 курс магістратури, Бізнес-економіка, ЕБК-501

Науковий керівник: Кузьменко Олена Михайлівна, доцент кафедри бізнес-економіки та підприємництва, к.е.н, доцент.

7.  Розвиток бізнесу в сфері технічного обслуговування під час воєнного та повоєнного стану

Глиняна Анна Сергіївна, 1 курс магістратури, Бізнес-економіка, ЕБК-502

Науковий керівник :Шергіна Лідія Антонівна, доцент кафедри бізнес-економіки та підприємництва, к.е.н, доцент.

8. Лін філософія як дієвий інструмент повоєнного відновлення українських підприємств

Голуб Ірина Юріівна, 1 курс магістратури, Бізнес-економіка, ЕБК-502

Науковий керівник: Рєпіна Інна Миколаївна, завідувач кафедри бізнес-економіки та підприємництва, д.е.н, професор.

9 Стратегія як рушійна сила розвитку підприємства

Денисюк Андрій Вікторович4 курс, Економіка підприємства, ЕП-402

Науковий керівник: Кужель Марина Юріївна, доцент кафедри бізнес-економіки та підприємництва, к.е.н, доцент.

10. Розвиток клієнтоорієнтованості торговельного підприємства на українському ринку будівельних матеріалів

Дудар Катерина Юріївна, 1 курс магістратури, Підприємництво,ЕПП-501

Науковий керівник: Гребешкова Олена Миколаївна, доцент кафедри бізнес-економіки та підприємництва, к.е.н, доцент.

11. Особливості оцінювання ефективності зовнішньоекономічних контрактів

Житніков Максим Павлович, 4 курс, Економіка підприємства, ЕП-401

Науковий керівник: Кизенко Олена Олександрівна, професор кафедри бізнес-економіки та підприємництва, д.е.н, професор.

12.  Геотермальна та інші альтернативні джерела енергії в умовах аграрного виробництва:перспективи застосування геотермальної помпи

Іванов Іван Сергійович, Пенц Артем Сергійович,2 курс, Економіка агробізнесу та агротрейдинг, ЕАА-201

Науковий керівник: Іваненко Федір Вікторович, доцент кафедри бізнес-економіки та підприємництва, к.с-г.н., доцент

13 Цифровізація економіки: виклики та перспективи сьогодення

Колесник Ангеліна Ярславівна3 курс, Економіка підприємства,ЕП-304

Науковий керівник: Ковтун Віта Петрівна, доцент кафедри бізнес-економіки та підприємництва, к.е.н, доцент.

14 Cryptocurrenciesvs. CBDC: битва за майбутнє фінансової системи

Колотур Дар'я Сергіївна, 4 курс, Підприємництво, ЕД-401

Науковий керівник: Махова Галина Вікторівна, доцент кафедри бізнес-економіки та підприємництва, к.е.н, доцент.

15.  Сучасний стан та ефективність  біоекономіки аграрного виробництва

Костюкова Вікторія Сергіївна, Куруп Ольга Анатоліївна2 курс, Економіка агробізнесу та агротрейдинг,  ЕАА-201

Науковий керівник: Іваненко Федір Вікторович, доцент кафедри бізнес-економіки та підприємництва, к.с-г.н., доцент

16.  Шляхи підвищення конкурентоспроможності підприємства

Курова Вікторія Валентинівна4 курс, Економіка підприємства,ЕП-402

Науковий керівник: Кужель Марина Юріївна, доцент кафедри бізнес-економіки та підприємництва, к.е.н, доцент.

17.  Сучасні методи управління витратами на підприємстві

Кучерява Валентина Валентинівна3 курс, Економіка підприємства, ЕП-304

Науковий керівник: Ковтун Віта Петрівна, доцент кафедри бізнес-економіки та підприємництва, к.е.н, доцент.

18. Сучасні виклики для інноваційного розвитку українських підприємств

Лазарук Олександр Володимирович,1 курс магістратури, Підприємництво, ЕПП-501

Науковий керівник: Ковтун Віта Петрівна, доцент кафедри бізнес-економіки та підприємництва, к.е.н, доцент.

19. Стан та потреби бізнесу під час воєнного та повоєнного стану 

Оксентюк Максим Ростиславович,1 курс магістратури, Підприємництво, ЕПП-501

Науковий керівник: Шергіна Лідія Антонівна, доцент кафедри бізнес-економіки та підприємництва, к.е.н, доцент.

20.   Інтерактивна онлайн-платформа як спосіб спрощення аналізу інвестиційних проектів в умовах воєнного стану

Оліфер Олександр Юрійович, Саурін Андрій Олександрович1 курс,І нвестиційний менеджмент, ФІ-101

Науковий керівник: Кирилюк Оксана Василівна, старший викладач кафедри бізнес-економіки та підприємництва, д.ф

21.  Розвиток  технологій виробництва біопалива третього покоління

Павленко Анастасія Володимирівна2 курс, Економіка агробізнесу та агротрейдинг,  ЕАА-201

Науковий керівник: Іваненко Федір Вікторович, доцент кафедри бізнес-економіки та підприємництва, к.с-г.н., доцент

22.  Фактори та напрями підвищення результативності діяльності компанії ''Розетка''

Пантюхов Олександр Олександрович, 1 курс магістратури, Бізнес-економіка, ЕБК-501

Науковий керівник: Кубарева Ірина Володимирівна,  доцент кафедри бізнес-економіки та підприємництва, к.е.н, доцент.

23.  Адаптація діяльності молокопереробних підприємств України до умов воєнного стану

Передерій Юлія Олександрівна2 курс, Економіка агробізнесу та агротрейдинг,  ЕАА-201

Науковий керівник: Старіков Олександр Юрійович, доцент кафедри бізнес-економіки та підприємництва, к.е.н.

24. Зміцнення конкурентних переваг підприємства на основі вдосконалення його корпоративної культури

Пиріг Тетяна Сергіївна, 4 курс, Економіка підприємства, ЕП-401

Науковий керівник: Ковтун Віта Петрівна доцент кафедри бізнес-економіки та підприємництва, к.е.н, доцент.

25. Методичні підходи до оцінювання ефективності інтернет-маркетингу

Поліванов Іван Андрійович, 1 курс магістратури, Підприємництво, ЕПП-501

Науковий керівник: Кузьменко Олена Михайлівна, доцент кафедри бізнес-економіки та підприємництва, к.е.н, доцент.

26. Ключові переваги впровадження технології ощадливої логістики на підприємстві

Понемасов Данило Євгенович, 1 курс магістратури, Бізнес-економіка, ЕБК-501

Науковий керівник: Кизенко Олена Олександрівна, професор кафедри бізнес-економіки та підприємництва, д.е.н, професор.

27. Умови та підходи забезпечення цифрового лідерства на ринку електронної комерції в Україні

Потіхонченко Олександр Михайлович,1 курс магістратури, Підприємництво, ЕПП-501

Науковий керівник: Кубарева Ірина Володимирівна, доцент кафедри бізнес-економіки та підприємництва, к.е.н, доцент.

28. Актуальні проблеми та ризики діяльності вітчизняних агропідприємств та пріоритетні напрями їх мінімізації

Рева Юлія Дмитрівна4 курс, Економіка підприємства, ЕП-402

Науковий керівник: Кузьомко Володимир Миколайович, доцент кафедри бізнес-економіки та підприємництва, к.е.н, доцент.

29 Визначення оптимальної структури капіталу підприємства

Шилов Павло Олександрович3 курс, Економіка підприємства, ЕП-301

Науковий керівник: Старіков Олександр Юрійович,  доцент кафедри бізнес-економіки та підприємництва, к.е.н.

30.  Ефективність  технологій використання  біоенергетичних культур, виробництва  біопалива  з відходів та побічної продукції аграрного виробництва

Шкоропад Олександр Дем`яновичШовкопляс Олексій Костянтинович, 2 курс, Економіка агробізнесу та агротрейдинг, ЕАА-201

Науковий керівник: Іваненко Федір Вікторович, доцент кафедри бізнес-економіки та підприємництва, к.с-г.н., доцент

31.  Розвиток регіону в умовах воєнного стану та аспекти повоєнного відновлення (на прикладі Чернігівщини)

           Юрченко Володимир Володимирович, 4 курс, Підприємництво, ЕД-401

Науковий керівник: Шергіна Лідія Антонівна, доцент кафедри бізнес-економіки та підприємництва, к.е.н, доцент.