Факультет економiки та управлiння

22 червня 2020 року відбувся методичний семінар “Підготовка і захист кваліфікаційних дипломних робіт: досвід кафедри та напрямів удосконалення” на кафедрі бізнес-економіки та підприємництва23 Червня 2020р.

Питання, які виносилися на обговорення:

1.     Теми дипломних робіт: відповідність спеціальності та очікуваним результатам навчання. Якість формулювання теми та складання плану роботи.  

2.     Сфери відповідальності ключових учасників процесу – студента, наукового керівника, експертної комісії, гаранта та членів проектної групи  ОПП, нормо-контролера, заступників завідувача кафедри, завідувача кафедри.  

3.     Порядок (процедури) підготовки дипломних робіт – від затвердження теми до захисту (етапи, формування бази даних, формування бібліотеки матеріалів). 

4.     Захист робіт: підготовка презентації та доповіді, етика викладача та експерта. 

За результатами семінару, було визначено загальні шляхи вдосконалення процесу підготовки кваліфікаційних дипломних робіт кафедрою в нових умовах освітнього процесу.