Факультет економiки та управлiння

20 січня 2020 року відбулось чергове засідання кафедри бізнес-економіки та підприємництва21 Січня 2020р.

Під час засідання розглядалися такі питання:

1. Контроль виконання ухвалених рішень та поточні плани кафедри. 

Доповідач: Рєпіна І.М. 

2. Попередній захист дисертації Кизенко Олени Олександрівни на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук на тему «Формування системи стратегічного контролінгу підприємства в умовах конвергенції управлінських технологій»   

Науковий консультант Верба Вероніка Анатолієвна д.е.н., професор, професор кафедри менеджменту  

Рецензенти:  

  • Гарафонова Ольга Іванівна - д.е.н., професор, професор кафедри менеджменту 
  • Олексюк Олексій Іванович - д.е.н., доцент, завідувач кафедри комерційної діяльності і логістики 
  • Рєпіна Інна Миколаївна - д.е.н., професор, в.о.зав.кафедри бізнес-економіки та підприємництва   

Головуючий: Кукоба В.П.

3. Про допуск до захисту дипломних робіт студентів магістратури денної форми навчання. 

Доповідач: члени комісій з попереднього захисту МДР 

4. Про оновлення авторських профілів вчених у наукометричних базах та результативність представлення наукових здобутків членів кафедри у міжнародних наукометричних базах даних Scopus та Web of Scince. 

Доповідач: Рєпіна І.М. 

5. Про організацію співпраці з коледжами що ведуть підготовку студентів за спеціальностями кафедри 

Доповідач: Рєпіна І.М. 

6. Про стан кураторства. 

Доповідач: куратори 

7.Різне:

8. Про підготовку до святкування 75-річчя ФЕтаУ

9. Про стан готовності студенських наукових робіт до Всеукраїнських та Міжнародних конкурсів

10. Про  організацію проведення студентських олімпіад зі спеціальностей кафедри