Факультет економiки та управлiння

Кафедра економіки і менеджменту агробізнесу

Кафедра є випускною і здійснює підготовку фахівців за рівнем вищої освіти «бакалавр» зі спеціальності «Економіка», спеціалізація «Економіка агробізнесу», спеціальності «Менеджмент», спеціалізація «менеджмент агробізнесу», а також за рівнем вищої освіти «магістр» за програмою «Економіка підприємств АПК».

Кафедру вигідно характеризує тісний зв'язок із виробництвом. На замовлення агропромислових підприємств викладачі розробляють перспективні плани розвитку, безпосередньо на виробництві провадять науково-виробничі конференції, розробляють нормативи для планування витрат і собівартості продукції. 

Плідно співпрацюють учені кафедри з Комітетом із питань аграрної політики та земельних відносин Верховної Ради, з Міністерством аграрної політики, Кабінетом міністрів України та Адміністрацією Президента України. 

Особлива увага звертається на підвищення практичної підготовки майбутніх бакалаврів та магістрів. На кафедрі діє програма практичної підготовки фахівців безпосередньо на виробництві, яка охоплює:

— виробниче навчання студентів третього і четвертого курсів на підприємствах АПК з чотирьох технологічних дисциплін;

— проведення практичних занять зі студентами на основі використання річних звітів підприємств (для цього в лабораторії кафедри створено і щорічно поповнюється відповідний банк даних), розробки їх поточних планів з наступним захистом безпосередньо на підприємстві. При цьому застосовуються максимальна індивідуалізація практичних завдань, широко використовуються у навчальному процесі сучасні методи навчання і комп'ютери;

— організацію виробничої  переддипломної практики студентів на підприємствах АПК;

—  запрошення   спеціалістів   і   керівників підприємств для читання лекцій і проведення виробничого навчання.

 

Детальніше про кафедру »

ІСТОРІЯ

Історія кафедри бере свій початок ще в далекому 1906 році, відколи у Київському комерційному інституті було створене сільськогосподарське відділення, на якому викладалися дисципліни «Економіка сільського господарства», «Аграрна політика», «Сільськогосподарське товарознавство», «Земське господарство», «Технологія» та ін. Як навчально-методичний осередок, кафедра була створена у жовтні 1945 року у складі планово-економічного факультету і називалася кафедрою галузевих економік. У 1954 р. — із роз'єднанням факультету на факультет економіки сільського господарства і економіки промисловості — кафедру теж роз'єднали, а на її базі було створено кафедри економіки та організації сільського господарства та економіки промисловості. Відтоді кафедра кілька разів змінювала свою назву від економіки сільського господарства та планування сільського господарства до аграрного менеджменту. З 2003 року в КНЕУ у складі спеціальності «Економіка підприємств» уперше в нашій країні створено нову спеціалізацію «Економіка агропромислових формувань», тож і кафедра дістала таку ж назву. У червні 2016 року кафедру було змінено на "Кафедру економіки і менеджменту агробізнесу". Як випускна, вона здійснює підготовку фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавр зі спеціальності «Економіка» спеціалізація «Економіка агробізнесу», а також освітньо-кваліфікаційним рівнем магістр за програмою «Економіка підприємств АПК». Крім цього, у 2015 році на кафедрі відновлена підготовка фахівців за спеціалізацією "Менеджмент агробізнесу". Очолювали кафедру в різні часи  відомі вчені: доктор економічних наук, професор І.Н.Романенко, що згодом став директором Українського НДІ економіки та організації сільського господарства; кандидат економічних наук, доцент М.Т.Стеценко. Певний час нею керував і доктор економічних наук, професор Л.М.Клецький. В наступні роки завідувачами кафедри були: доктор економічних наук, професор О.П.Каневський, кандидат економічних наук, доцент М.П.Хотенко, кандидат економічних наук, професор К. Л. Лісничий, кандидат економічних наук, доцент М. Г. Гриб, кандидат економічних наук, професор А.І.Смислов, доктор економічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України В.М.Нелеп. Зараз її очолює випускник кафедри, доктор економічних наук, професор С. І. Дем'яненко.

Чимало викладачів кафедри за плідну педагогічну й наукову діяльність одержали урядові та інші відзнаки. Професор А.І.Смислов, заслужений працівник освіти України, нагороджений орденом Трудового Червоного Прапора. Професори В.Г.Андрійчук, М.Й.Хорунжий нагороджені знаком «Відмінник освіти». Професор В.М.Нелеп удостоєний звання «Заслужений діяч науки і техніки України». Професор В. Г. Андрійчук обраний дійсним членом Української академії аграрних наук. Звання «Заслужений працівник КНЕУ» мають професори В.Г.Андрійчук, В.М.Нелеп, А.І.Смислов, М.Й.Хорунжий, С.І.Дем’яненко, а також завідувач навчально-консультаційного пункту Н.П.Саханда та інженер І-ї категорії М. І. Наконечна. Професор М.Й.Хорунжий, крім того, є заслуженим працівником економічної академії м. Катовіце (Польща), а також нагороджений медаллю університету ім. Е. Мондлане (Республіка Мозамбік) та Грамотою Вищої економічної школи м. Братислави (Словаччина).

Кафедру вигідно характеризує тісний зв'язок із виробництвом. Більш ніж чотири десятиріччя її філіал функціонує у Кагарлицькому районі Київської області, зокрема, у відомій агрофірмі «Перемога». На замовлення підприємств району науковці складали перспективні плани розвитку, безпосередньо на виробництві провадили науково-виробничі конференції, розробляли нормативи для планування витрат і собівартості продукції. За плідну науково-консультативну роботу на підприємствах Кагарлицького району доценти кафедри М.К.Павленко і М.П.Хотенко були удостоєні урядових нагород.

Плідно співпрацюють учені з Комітетом із питань аграрної політики та земельних відносин Верховної Ради, з Міністерством аграрної політики, Кабінетом міністрів України та Адміністрацією Президента України. Зокрема, науковці кафедри В.Г.Андрійчук, С.І.Дем'яненко, В.М.Нелеп, М.Й.Хорунжий взяли активну участь у розробленні проектів Законів України «Про основні засади державної аграрної політики», «Про державну підтримку сільського господарства», «Про продовольчу безпеку України», «Про дорадчу діяльність у сільському господарстві», «Про ринок землі». На замовлення Міністерства аграрної політики були розроблені методичні рекомендації зі складання плану економічного і соціального розвитку сільськогосподарських підприємств.

Особлива увага звертається на підвищення практичної підготовки майбутніх бакалаврів та магістрів. На кафедрі діє програма практичної підготовки фахівців безпосередньо на виробництві, яка охоплює:
— виробниче навчання студентів першого і другого курсів на підприємствах АПК з чотирьох технологічних дисциплін;
— проведення практичних занять зі студентами третього і четвертого курсів на основі використання річних звітів підприємств (для цього в лабораторії кафедри створено і щорічно поповнюється відповідний банк даних), розробки їх поточних планів з наступним захистом безпосередньо на підприємстві. При цьому застосовуються максимальна індивідуалізація практичних завдань, широко використовуються у навчальному процесі сучасні методи навчання і комп'ютери;
— організацію виробничої  переддипломної практики студентів на підприємствах АПК;
—  запрошення   спеціалістів   і   керівників підприємств для читання лекцій і проведення виробничого навчання.

Значний внесок в ефективну організацію навчального та наукового процесу зробили завідувач навчально-консультаційного пункту Н.П.Саханда, інженер 1-ї категорії М.І.Наконечна та завідувач комп'ютерного класу О.М.Федченко. Кафедра має власний бібліотечний фонд (понад 5 тис. книг), що сформований, зокрема, за рахунок особистих бібліотек професорів С.М.Бугая, О.П.Канєвського, В.М.Нелепа, М.Й.Хорунжого.

Особливу цінність для наукової і навчальної роботи студентів, магістрантів, аспірантів, докторантів та викладачів становить банк даних про діяльність аграрних і агропромислових формувань за останні 30 років, який постійно поновлюється.

Багато випускників кафедри змогли успішно реалізувати набуті в університеті знання, розвинути творчий потенціал і успішно працюють у різних сферах суспільного виробництва, науки та освіти. Зокрема:
— захистили докторські дисертації та працюють у вищих навчальних закладах і науково-дослідних установах В.В.Вітвіцький, М.П.Вітковський, В.І.Грушко, П.О.Лайко, О.О.Єранкін, С.І.Дем'яненко,  В.Я. Мессель-Веселяк,  В.М.Нелеп, М.Ф.Огійчук, Б.Й.Пасхавер, Б.Я.Панасюк;
—  захистили   кандидатські   дисертації   та успішно працюють у різних навчальних закладах, наукових установах і на виробництві професор М.Й.Хорунжий, М.В.Вихор, О.Г.Боброва, І.М.Бурдейний, І.М.Свідерська, А.М.Судеркін, В.М.Варініченко, С.А.Галузинський, В.Т.Іванченко, Л.В.Козак, В.Б.Мосаковський, О.М.Радіоненко, В.Л.Васильчук, О.Г.Покотилова, О.В.Садовник, О.Ю.Ничипорук, О.Ю.Стариков, В.М.Заболотній, В.Г.Кудлай, Г.В.Немченко, П.В.Коваль, О.М.Головня, А.Г.Самойленко;
— у Кабінеті Міністрів та Міністерстві аграрної політики працювали і працюють випускники кафедри Ю.Я.Лузан, В.І.Дробот, М.І.Корабльов, В.А.Маньківська, М.В.Сокол, С.А.Гнатюк;

На кафедрі упродовж десятиліть сформувалось декілька наукових і викладацьких шкіл, зокрема:
— економіки аграрних підприємств та агропромислових формувань — академік В.Г.Андрійчук, професори О.П.Каневський, К.А.Лісничий, М.Й.Хорунжий, доцент О.О.Єранкін;
— організації та планування на підприємстві — професор В.М.Нелеп, доценти Ю.Д.Добриловський, О.Ю.Ничипорук, О.В.Садовник, М.І.Сидоренко, М. П. Хотенко;
— менеджменту аграрних  підприємств — професор С.І.Дем'яненко, доцент Е.В.Кондратенко, старший викладач П. В. Коваль;
— аграрної політики та аграрного розвитку – професори С.І.Дем’яненко, М.Й.Хорунжий, старший викладач А.М.Судеркін.

Професорсько-викладацький склад кафедри:

Довгі роки на кафедрі працювали відомі економісти-аграрники, які зробили вагомий вклад у підготовку висококваліфікованих спеціалістів і наукових кадрів: кандидати економічних наук, доценти М.Г.Гриб, Ю.Д.Добриловський, Ю.С.Коваленко, Е.В.Кондратенко, В.В.Лазня, О.О.Медвецький, В. Ф.Савченко, М.І.Сидоренко, А.А.Фесина, М.П.Хотенко, старший викладач А. Г. Щербак, асистент Т. В. Толова, а також знані спеціалісти в галузі технології сільського господарства доктор сільськогосподарських наук, професор С.М.Бугай, кандидат економічних наук доцент М.К.Павленко, кандидат сільськогосподарських наук, доцент Н. А. Горак, кандидат сільськогосподарських наук, доцент В.А.Маковецький, кандидат технічних наук, доцент В.І.Романов, кандидат сільськогосподарських наук, доцент І.П.Різніченко. Сьогодні тут успішно працюють доктори економічних наук, професори В.Г.Андрійчук, С.І.Дем’яненко, В.М.Нелеп, О.О.Єранкін; професор, кандидати економічних наук М.Й.Хорунжий; кандидати економічних наук, доценти: О.Ю.Ничипорук, В.Г.Чабан, О.В.Садовник, В.Г.Кудлай, О.Ю.Старіков; кандидат сільськогосподарських наук, доцент Ф.В.Іваненко; кандидат економічних наук, доцент А.М. Судеркін; старший викладач П. В. Коваль та асистенти О.М.Головня, Н.П.Зарицька, В.В.Саханда.  Більшість з них — наші випускники.

ПРОФЕСОРСЬКО-ВИКЛАДАЦЬКИЙ СКЛАД

На кафедрі економіки АПФ працює 6 професорів, 9 доцентів, 2 старших викладача та один асистент.

Дем’яненко Сергій Іванович

Завідувач кафедри, професор, доктор економічних наук

Андрійчук Василь Гаврилович

професор, доктор економічних наук

Єранкін Олександр Олександрович

професор, доктор економічних наук

Нелеп Віталій Миколайович

професор, доктор економічних наук

Хорунжий Микола Йосипович

професор, кандидат економічних наук

Чабан Віталій Григорович

професор, кандидат економічних наук

Судеркін Анатолій Миколайович

заступник зав. кафедри, доцент, кандидат економічних наук

Іваненко Федір Вікторович

доцент, кандидат с-г наук

Коваль Павло Васильович

доцент, кандидат економічних наук

Кудлай Віра Григорівна

доцент, кандидат економічних наук

Ничипорук Олександр Юрійович

доцент, кандидат економічних наук

Садовник Олександр Володимирович

доцент, кандидат економічних наук

Самойленко Андрій Григорович

доцент, кандидат економічних наук

Старіков Олександр Юрійович

доцент, кандидат економічних наук

Головня Оксана Мілентіївна

доцент, кандидат економічних наук

Нів’євський Олег Володимирович

старший викладач

Саханда Владислав Володимирович

старший викладач

Зарицька Наталія Петрівна

асистент

Положення про кафедру економіки агропромислових формувань

Викладачі

Переглянути викладацький склад кафедри »

Дисципліни бакалаврського рівня
Бізнес-планування (Економіки і менеджменту агробізнесу)

Мета викладання - формування у студентів системи теоретичних знань та практичних умінь щодо розробки, оформлення та презентації бізнес-планів підприємств.

Завдання дисципліни"Бізнес-планування" полягають у засвоєнні студентами теоретико- методологічних основ розробки бізнес-планів  підприємств, набуття навичок  розробки окремих розділів бізнес-плану

Біржова діяльність АПК

Дисципліна «Біржова діяльність в АПК» викладається у сьомому семестрі і пов’язана з іншими дисциплінами підготовки бакалаврів, а саме: «Організація АПК», «Інфраструктура аграрного ринку».

Мета дисципліни опанування навчальної дисципліни – освоєння студентами принципів організації і механізму функціонування бірж, процедури здійснення біржової торгівлі товарами за різними видами угод, а також державне регулювання біржової діяльності

Економіка виробництва та переробки сільськогосподарської продукції

Метою дисципліни є розкриття особливостей економіки окремих видів сільськогосподарського виробництва та переробки сільськогосподарської продукції, їх взаємодії, визначення їх місця в агропромисловому комплексі та перспективних напрямків розвитку.

Завданнями дисципліни є :

У процесі викладання дисципліни реалізуються наступні завдання:

-     визначення місця та ролі окремих видів діяльності у сфері сільського господарства та переробки продукції в національній економіці;

-     з’ясування сучасного стану окремих видів діяльності у сфері сільського господарства та переробки продукції і особливостей їх розміщення;

-     визначення стану розвитку ринків продукції рослинництва і тваринництва, їх експортного потенціалу та особливостей функціонування;

-     оволодіння підходами до оцінки показників ефективності виробництва та переробки сільськогосподарської продукції;

-     окреслення перспектив розвитку окремих видів діяльності у сфері сільського господарства та переробки сільськогосподарської продукції

Економіка і організація АПК

Мета науки:  в теоретичному розумінні дати можливість студентам опанувати знаннями особливостей і специфіки формування агропромислового комплексу, здійснення агропромислової інтеграції в сучасних умовах; в практичному (прикладному) розумінні вивчення даної дисципліни покликане дати студентам практичні навички щодо організації агропромислового виробництва, становлення спеціалізованих (продуктових) вертикалей (продуктових підкомплексів) і на цій основі агропромислових формувань, а також опрацювання системи і механізму міжгалузевих економічних відносин в рамках АПК

Економіка підприємств (К-ра Економіки і менеджменту агробізнесу)

Мета науки– формування у студентів  ґрунтовних теоретичних і методичних знань з економіки підприємств (на прикладі аграрних і переробних підприємств та формувань: продагропідприємств, агропродпідприємств, холдингових компаній агропродовольчого комплексу) та набуття ними практичних навичок розв’язання прикладних  економічних завдань в умовах  динамічного розвитку ринкового середовища

Економіка підприємств(для бух.) (кеаф)

Мета науки– формування у студентів ґрунтовних теоретичних і методичних знань з економіки аграрних підприємств та набуття ними практичних навичок розв’язання прикладних економічних завдань в умовах динамічного розвитку ринкового середовища.

Завдання науки– забезпечити:

- глибоке засвоєння студентами сутності категорій і понять науки, а також методологічних принципів створення і економічних засад функціонування підприємств різного юридичного статусу;

- оволодіння студентами способами визначення забезпеченості аграрних підприємств ресурсами, принципами раціонального їх формування, а також методикою виміру, оцінки і аналізу ступеня використання усіх факторів виробництва;

- засвоєння студентами методології і методики визначення і аналізу ефективності виробництва на всіх стадіях його організації в підприємствах, та оволодіння ними економічними важелями формування і підвищення її рівня, забезпечення конкурентоспроможності сільськогосподарської продукції і продовольства за ціною і якістю

Економіка та організація інноваційної діяльності (Кафедра економіки і менеджменту агробізнесу)

Мета науки– формування знань і навичок раціональної організації та економічного обґрунтування напрямків інноваційної діяльності підприємства з урахуванням сучасних тенденцій інноваційного розвитку економіки.

Завдання науки– вивчення сутності інновацій та інноваційної діяльності, сучасних концепцій і тенденцій інноваційного розвитку; визначення методичних підходів щодо формування інноваційної політики підприємства та управління інноваційною діяльністю, вироблення і закріплення навичок інноваційної діяльності та оцінювання ефективності інноваційних проектів

Інфраструктура аграрного ринку

Мета опанування навчальної дисципліни “Інфраструктура аграрного ринку” – освоєння студентами принципів організації і механізму функціонування складових елементів інфраструктури аграрного ринку (біржі, агроторгові доми, оптова і роздрібна торгівля, інформаційне забезпечення учасників аграрного ринку, виставкова і ярмаркова діяльність тощо), їх взаємозв’язки, державне регулювання, вплив на розвиток сільського господарства і аграрного ринку

Маркетинг (каф. Економіки і менеджменту агробізнесу)

Мета вивчення науки «Маркетинг»– озброїти майбутніх спе­ці­а­ліс­тів з агробізнесу необхідними теоретичними знаннями і практичними на­вич­ками в області теорії і практики організації маркетингової діяльності в під­приємствах АПК.

Перелік знань і вмінь, яких студент набуде після опанування науки:

-         вміти досліджувати та аналізувати ринкове бізнес-середовище, кон’юнктуру ринків продукції АПК;

-         зрозуміти потреби споживачів та навчитися задовольняти їх краще, ніж конкуренти;

-         бути готовим до жорсткої конкурентної боротьби;

-         навчитися оцінювати маркетингові можливості підприємств АПК та вміти управляти конкурентоспроможністю їх продукції;

-         засвоїти основні положення маркетингової товарної, цінової, збутової та комунікаційної політик;

-         вміти будувати взаємовідносини із постачальниками та дистриб’юторами, управляти логістикою;

-         проводити ефективні рекламні кампанії та програми стимулювання збуту;

-         підняти маркетинг на рівень стратегічного управління підприємствами

Менеджмент агропромислових формувань

Основною метою дисципліни“Менеджмент агропромислових формувань” є ознайомлення студентів з методикою вироблення та прийняття управлінських рішень, оцінки цих рішень і, як результат успішного менеджменту, підвищення ефективності господарювання. Досягти поставленої мети можна тільки завдяки комплексному підходу при освоєнні дисципліни базуючись на знаннях отриманих при вивченні ряду попередніх та взаємопов’язаних дисциплін циклу фундаментальної підготовки менеджерів таких як “Економіка аграрних підприємств”, “Основи менеджменту”, “Маркетинг”, “Фінанси”, “Бухгалтерський облік”, “Господарське законодавство” та циклу професійно-орієнтованих дисциплін за фаховим спрямуванням - “Стратегічне управління”, “Управління персоналом”, “Організація виробництва”, “Планування на підприємстві”, “Організація і стимулювання праці”, Операційний менеджмент”

Обґрунтування господарських рішень і оцінювання ризиків

Метою науки є  набуття  і розвиток  студентами  теоретичних знань  і практичних навичок  з всебічного економічного обґрунтування господарських рішень щодо раціонального використання виробничих ресурсів з різним ступенем невизначеності та ризику, зумовлених   частою зміною  кон'юнктури ринку на вхідні ресурси та кінцеву  продукцію  сільськогосподарських  товаровиробників

Організація і стимулювання праці

Мета навчальної дисципліни«Організація і стимулювання праці» – оволодіння системою знань щодо організації і стимулювання праці в агропромислових формуваннях та набуття вмінь і навичок щодо ефективного використання трудових ресурсів у ході виконання технологічних процесів та управління виробництвом

Організація виробництва (Каф. Економіки і менеджменту агробізнесу)

Предмет, метод і завдання дисципліни. Організаційні основи підприємства Виробнича система та її організаційне проектування Виробничий процес і організаційні типи виробництва. Спеціалізація, диверсифікація та концентрація виробництва Організація трудових процесів і робочих місць Організація використання земельних ресурсів АПФ Організація кругообігу основних засобів

Основи аграрного розвитку і політики

Основною метою дисципліни є вивчення студентами теоретичних засад аграрного розвитку і політики та напрямків їх практичного застосування в економіці України. Досягти поставленої мети можна тільки завдяки комплексному підходу при освоєнні дисципліни базуючись на знаннях отриманих при вивченні ряду попередніх та взаємопов’язаних дисциплін таких як «Історія економіки та економічної думки» «Макроекономіка» «Мікроекономіка», «Національна економіка», «Міжнародна економіка», «Регіональна економіка», «Національна економіка ІІ», «Міжнародна економіка ІІ»

Основи наукових досліджень(каф. Економіки і менеджменту агробізнесу)

Мета дисципліни:

 – навчити студентів основам методології і методики наукових досліджень в агропромисловому виробництві, набуття навичок практичного застосування важливих прийомів і методів при розробці наукових проблем в АПК,  написанні курсових робіт зі спеціальних дисциплін та дипломної роботи

Планування і контроль на підприємстві(каф. Економіки і менеджменту агробізнесу)

Мета науки: у теоретичному плані вона покликана поглибити фундаментальні знання щодо методології прогнозування і планування розвитку агропромислових формувань,   прикладному - закласти базові знання з організації і методики розробки планів підприємств та їхніх підрозділів.

Завдання науки- оволодіння методами планування; розвиток навичок планово-розрахункової, економічної та організаційної роботи зі складання, обґрунтування і контролю за ходом виконання плану діяльності підприємства та його підрозділів на певний період

Потенціал і розвиток підприємства

Мета науки -  забезпечити студентів  необхідними теоретичними знаннями щодо особливостей та закономірностей формування, структури та оцінки потенціалу підприємств АПК, як визначального фактора його конкурентоспроможності в ринкових умовах.

Завдання науки: визначити суть та особливості формування та оцінки потенціалу підприємств АПК;сформувати практичні навички щодо визначення вартості підприємства агропродовольчого комплексу як головної характеристики його потенціалу;

Перелік компетентностей, які  формуються при вивченні теми:

-  загальні: здатність до аналізу і синтезу, базові загальні знання, навики управління інформацією (уміння знаходити та аналізувати інформацію з різних джерел), етичні зобов’язання, здатність застосовувати знання на практиці, дослідницькі навики і уміння, здатність до навчання, здатність пристосовуватись до нових ситуацій, здатність працювати самостійно, бажання досягти успіху;

- глобальні: здатність критично мислити і генерувати креативні ідеї та вирішувати важливі проблеми на інноваційній основі, знання особливостей та тенденцій розвитку об’єкту та предмету дослідження, вміння проводити дослідження галузевого, регіонального та міжнародного характеру та масштабу

Проектний аналіз(каф. Економіки і менеджменту агробізнесу)

Мета опанування навчальної науки “Проектний аналіз” – освоєння студентами методики оцінки життєздатності проектів, а також здійснення їх економічного аналізу. Основна увага приділяється інвестиційному аналізу проектів.

У процесі викладання дисципліни реалізуються такі завдання:

·        зрозуміти роль проектного аналізу в розвитку підприємства;

·        зрозуміти взаємозв’язок проектного аналізу і аналізу діяльності підприємства;

·        з’ясувати критерії та показники оцінки ефективності проектів та фактори, що її визначають;

·        з’ясувати суть та навчитися проводити оцінку життєздатності проекту;

·        вивчити і набути навички здійснення оцінки чутливості проектів;

·        навчитися здійснювати оцінку конкретних проектів в сфері АПК

Стратегія підприємства (Економіки і менеджменту агробізнесу)

Мета опанування навчальної науки “Проектний аналіз” – освоєння студентами методики оцінки життєздатності проектів, а також здійснення їх економічного аналізу. Основна увага приділяється інвестиційному аналізу проектів.

У процесі викладання дисципліни реалізуються такі завдання:

·        зрозуміти роль проектного аналізу в розвитку підприємства;

·        зрозуміти взаємозв’язок проектного аналізу і аналізу діяльності підприємства;

·        з’ясувати критерії та показники оцінки ефективності проектів та фактори, що її визначають;

·        з’ясувати суть та навчитися проводити оцінку життєздатності проекту;

·        вивчити і набути навички здійснення оцінки чутливості проектів;

·        навчитися здійснювати оцінку конкретних проектів в сфері АПК

Технологія виробництва і переробки продукції рослинництва

Мета науки - підготовити економіста, менеджера до участі у вдосконаленні базових технологій вирощування сільськогосподарських культур і впровадженні принципово нових моделей  технологічних процесів у рослинництві з врахуванням біологічних особливостей видів, агрокліматичних, енергетичних, екологічних та інших умов виробництва, а також набуття знань і навиків з питань стандартизації і сертифікації, оцінки технологій за показниками якості одержуваної сировини, сучасних методів зберігання, транспортування, первинної і поглибленої переробки  продукції рослинництва

Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва

Мета дисципліни - підготовити економіста, менеджера до участі у розробці нових моделей технологічного процесу і впровадження сучасних технологій з врахуванням біологічних особливостей видів, агрокліматичних, енергетичних, екологічних та інших умов виробництва

Організація операційної діяльності підприємства (АПК)

Метою вивчення науки “Організація операційної діяльності підприємства” є розкриття основних положень теорії організації виробництва в агропромислових формуваннях різного типу та всебічного і глибинного аналізу практики організації виробництва в підприємствах агропромислового комплексу

Економіка сільських територій (К-ра Економіки і менеджменту агробізнесу)

Мета дисципліни- дати студентам необхідні теоретичні знання щодо особливостей розвитку та функціонування сільських територій як основи проживання та докладання праці сільського населення.

Завдання дисципліни: на науковій основі визначити суть і особливості сільської території в адміністративному поділі країни та регіонів; показати важливість формування виробничого та життєвого середовища в сільській місцевості; сформувати у студентів знання щодо особливостей розвитку сільської економіки та життєвого середовища як основи відтворювального процесу в сільській місцевості

Управління витратами (каф. Економіки і менеджменту агробізнесу)

Мета науки: у теоретичному плані вона покликана поглибити фундаментальні знання щодо методології управління витратами агропромислових формувань,   прикладному - закласти базові знання з організації і методики управління витратами підприємств та їхніх підрозділів.

            Завдання науки- оволодіння методами формування витрат; розвиток навичок планово-розрахункової, економічної та організаційної роботи зі складання, обгрунтування і контролю за ходом формування витрат підприємства та його підрозділів на певний період

Менеджмент (К-ра Економіки і менеджменту агробізнесу )
Стратегічне управління (К-ра Економіки і менеджменту агробізнесу)
Дисципліни магістерського рівня
Управління проектами в агробізнесі (каф. Економіки і менеджменту агробізнесу)

Мета навчальної науки — набуття і розвиток студентами магістерської програми основних теоретичних знань та практичних навичок з управління проектами на підприємствах АПК.

Основні завдання науки полягають у формуванні у слухачів магістерської програми глибоких знань щодо: функцій, процесів, учасників управління проектами; підходів до планування і контролю проекту; формування та розвитку проектної команди;управління комунікаціями, постачанням, ризиками, якістю проекту; користування прикладними програмами для управління проектами; впровадження проектного управління на підприємствах АПК

ПЕРЕЛІК КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ

Управління стратегічними змінами в агробізнесі (каф. Економіки і менеджменту агробізнесу)

Мета курсу - розвинути стратегічне мислення, поглибити розуміння стратегії підприємства, посилити діагностичні здатності та сформувати навички щодо управління стратегічними змінами.

Завдання науки:

          ознайомлення з теоретичними засадами управління змінами;

          оволодіння навичками аналізу ресурсів підприємств АПК;

          формування уявлення про підприємство, як живий організм,  організацію, що самонавчається;

          посилення компетенцій аналізу стратегій, організаційної структури і культури підприємства та оволодіння інструментарієм їх розвитку;

формування компетенцій аналізу поведінки агентів стратегічних змін на підприємстві і використання методів впливу на них

Перелік компетентностей:

-  загальні: здатність до аналізу і синтезу, базові загальні знання, навики управління інформацією (уміння знаходити та аналізувати інформацію з різних джерел), етичні зобов’язання, здатність застосовувати знання на практиці, дослідницькі навики і уміння, здатність до навчання, здатність пристосовуватись до нових ситуацій, здатність працювати самостійно, бажання досягти успіху;

- глобальні: здатність критично мислити і генерувати креативні ідеї та вирішувати важливі проблеми на інноваційній основі, знання особливостей та тенденцій розвитку об’єкту та предмету дослідження, вміння проводити дослідження галузевого, регіонального та міжнародного характеру та масштабу

Управління конкурентоспроможністю підприємства (каф. Економіки і менеджменту агробізнесу)

О.Ю.Ничипорук, 144 години.

Економічне управління підприємством (каф. Економіки і менеджменту агробізнесу)

Мета опанування навчальної науки “Економічне управління підприємством” – освоєння студентами методики економічного управління підприємством і обґрунтування рішень з його удосконалення. Основна увага приділяється бюджетуванню і управлінню фінансовим станом підприємств АПК.

У процесі викладання науки реалізуються такі завдання:

·        зрозуміти роль економічного управління в розвитку підприємства;

·        зрозуміти завдання економічного управління підприємством;

·        з’ясувати інструменти економічного управління підприємством;

·        з’ясувати суть та навчитися проводити оцінку оцінки економічного стану підприємств АПК;

·        зрозуміти систему бюджетування на підприємстві;

·        набути навички здійснення бюджетування на підприємствах АПК;

·        навчитися описувати бізнес-процеси підприємств АПК та удосконалювати їх

Менеджмент персоналу підприємств

Мета дисципліни "Менеджмент персоналу підприємства" - розкрити основні положення теорії і практики менеджменту персоналу підприємств АПК в умовах динамічного зовнішнього і внутрішнього середовища.

Завдання, які необхідно вирішити у процесі вивчення дисципліни для досягнення поставленої мети:

–з’ясувати сутність персоналу організації, як об’єкта управління;

–сформувати чітке розуміння сучасних теорій, концепцій та методів менеджменту персоналу;

– розглянути соціально – психологічні особливості персоналу підприємств АПК з метою забезпечення балансу інтересів з позиції соціальної і економічної ефективності;

–з’ясувати методичні підходи до  формування, розвитку і організації діяльності персоналу підприємств АПК;

– розглянути методи оцінки, системи компенсації і винагород персоналу підприємства, які забезпечують активізацію і підвищення ефективності його діяльності

Аграрна політика

Мета науки: формування глибоких теоретичних знань і вироблення практичних умінь опрацьовувати та обґрунтовувати конкретні пропозиції, що торкаються актуальних проблем розвитку підприємств агропромислового комплексу на сучасному етапі функціонування національної економіки України

Маркетинговий менеджмент в агробізнесі

Мета вивчення курсу «Маркетинговий менеджмент в АПК» – виклад принципів, завдань та функцій управління маркетинговою діяльністю підприємств АПК, розгляд алгоритмів, стратегій та політик, які дозволять озброїти майбутніх спе­ці­а­ліс­тів з агробізнесу необхідними теоретичними знаннями і практичними на­вич­ками в області теорії і практики організації маркетингової діяльності на під­приємствах АПК та побудови їх роботи на принципах маркетингу

Менеджмент витрат в агробізнесі

Метою навчальної дисципліни  є набуття  і розвиток  студентами  магістерської програми теоретичних знань  і практичних навичок  з менеджменту виробничих витрат

Основним завданням дисципліниє формування у слухачів магістерської програми  достатньої компетентності щодо навиків самостійно приймати управлінські рішення базуючись на аналізі й оцінці виробничих ситуацій та даних контролю витрат, як основного об’єкту управлінських рішень менеджера підприємства агропродовольчого комплексу (АПК)

Непараметричний аналіз в агробізнесі

Метою навчальної дисциплінифахівцями з економіки АПФ є ознайомити слухачів із найсучаснішими методами та підходами оцінки ефективності виробництва в АПФ. Набуття навиків моделювання економіко-виробничих ситуацій із широким застосуванням методів непараметричної математики та програмних продуктів по обчисленню моделей, виявленню консистентних оцінок моделі, формулюванню практичних висновків

Економіка сільських територій

А.М.Судеркін, 108 годин.

Аграрний розвиток

Метою навчальної дисципліниє  набуття  і розвиток  студентами  магістерських програм теоретичних знань  і практичних навичок  з питань аграрного розвитку і аграрної політики. Дана навчальна дисципліна відноситься до варіативної частини навчального плану магістерської програми «Економіка підприємства АПК» за спеціальністю «Економіка підприємств», напрямок «Економіка і підприємництво»

Факторний аналіз ринку аграрної продукції

Метою навчальної дисципліни «Факторний аналіз ринку сільськогосподарської продукції» є набуття і розвиток студентами магістерських програм теоретичних знань і практичних навичок економічного аналізу питань, що знаходяться в сфері інтересів як індивідуальних виробників агропромислової продукції та менеджерів аграрних маркетингових фірм, так й аналітиків для оцінки наслідків прийняття певних політичних рішень в сільському господарстві

Конкурентоспроможність підприємства (каф. Економіки і менеджменту агробізнесу)

Мета науки— формування у студентів сучасної системи знань про управління конкурентоспроможністю організації.

Завдання науки— вивчення основних теоретичних засад управління якістю та конкурентоспроможністю організації, набуття практичних умінь та навичок щодо аналізу ринкової ситуації і конкурентоспроможності підприємства, вибору та реалізації конкурентної стратегії, побудови системи управління конкурентоспроможністю та якістю на підприємстві

Методологія наукових досліджень (Економіки і менеджменту агробізнесу)

Метою науки “ Методологія наукових досліджень ” є ознайомлення студентів з сучасними методологічними економічними концепціями, з основами методології наукового пізнання та з методикою наукових досліджень в економіці та менеджменті; формування цілісного уявлення про науково-дослідницький процес; освоєння навиків формування і використання усвідомленої методологічної позиції наукового дослідження в галузі аграрної економіки

Інноваційний розвиток підприємства (каф.Економіки і менеджменту агробізнесу)

Мета науки– сформувати у студентів теоретичні засади та практичні навики щодо інноваційного  розвитку підприємств.

Завдання науки.

У результаті вивчення науки студент повинен знати: ключові поняття інноваційного розвитку; механізм управління інноваційним розвитком; сучасні організаційні форми інноваційних підприємств; маркетинговий процес дослідження та формування попиту на інновації; сутність та структуру інтелектуального капіталу; науково-інформаційне, кадрове та фінансове забезпечення інноваційного розвитку; сутність і структуру потенціалу інноваційного розвитку підприємства; організація процесу трансферу і комерціалізації технологій; функції та інструменти конролінгу; сутність процесу управління інноваційними ризиками

Кількісний аналіз і моделювання аграрних ринків

Метою навчальної дисципліни«Кількісний аналіз та моделювання аграрних ринків» є набуття і розвиток студентами магістерських програм теоретичних знань і практичних навичок економічного аналізу питань, що знаходяться в сфері інтересів як індивідуальних виробників агропромислової продукції та менеджерів аграрних маркетингових фірм, так й аналітиків для оцінки наслідків прийняття певних політичних рішень в сільському господарстві

Фінансове управління в агробізнесі
Конкурентоспроможність в агробізнесі
Мотиваційний менеджмент в агробізнесі
Технології форсайту в менеджменті агробізнесу
Управління ланцюгом вартості в агробізнесі
Інноваційний розвиток в агробізнесі