Факультет економiки та управлiння

Науково-практична конференція на тему: «Агробізнес в Україні: глобальні виклики та роль економічної науки»15 Липня 2017р.


МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ
«АГРОБІЗНЕС В УКРАЇНІ: ГЛОБАЛЬНІ ВИКЛИКИ
ТА РОЛЬ ЕКОНОМІЧНОЇ НАУКИ»

9-10 листопада 2017 року, м. Київ

 

   Запрошуємо до участі в міжнародній науково-практичній конференції«Агробізнес в Україні: глобальні виклики та роль економічної науки»підприємців та спеціалістів АПК, викладачів вищих навчальних закладів, науковців.

  Мета проведення заходу – обговорити основні існуючі тенденції впливу глобальних економічних змін на агробізнес та запропонувати можливі напрямки його розвитку. На конференції плануються для обговорення такі питання: вплив глобальних економічних змін на розвиток економіки і менеджменту агробізнесу; зв’язок аграрної економічної освіти і науки з аграрним бізнесом; удосконалення контролю, аналізу та обліку в підприємствах і компаніях аграрного бізнесу.


На конференції працюватимуть секції:

Секція 1. Глобальні виклики та їх вплив на агробізнес України

Питання, що розглядатимуться на секції:

-        тенденції світових аграрних ринків та їх прояви в Україні;
-        напрями підвищення конкурентоспроможності вітчизняної агропродовольчої продукції;
-        євроінтеграційні процеси та перспективи розвитку ринку агропродовольчої продукції країн ЄС;
-        торгівельні війни на ринках продукції АПК: формування системи протидії;
-        особливості стратегії українських агрохолдингів на ринках капіталу;
-        сучасні тенденції менеджменту підприємств агробізнесу;
-        соціальний аспект управлінської парадигми в агробізнесі;
-        екологічна складова в управлінні агропромисловими формуваннями;
-        управлінські аспекти залучення інвестицій в агробізнес;
-        інтелектуалізація та інформатизація систем управління в агробізнесі.

Секція 2. Зв’язок науки з виробництвом при підготовці фахівців з економіки та менеджменту агробізнесу

Питання, що розглядатимуться на секції:

-        компетенції фахівців в сфері економіки і менеджменту, які потребує сучасний агробізнес;
-        кваліфікаційні вимоги до викладачів університетів в сфері економіки і менеджменту агробізнесу;
-        удосконалення існуючих навчальних планів відповідно до вимог агробізнесу та міжнародного досвіду;
-        партнерство університету та бізнесу як інститут забезпечення економічної модернізації та євроінтеграції України;
-        сучасний формат сертифікаційних програм: професійні потреби;
-        випускники як стратегічні партнери розвитку освітньої та підприємницької діяльності.

Секція 3. Обліково-аналітичне забезпечення  управління у великотоварних агропромислових формуваннях

Питання, що розглядатимуться на секції:

-        шляхи розвитку обліку та звітності в агропромислових формуваннях;
-        контроль і аналіз в управлінні діяльністю агропромислових формувань.

 


До конференції буде опублікований збірник наукових праць «Економіка і підприємництво» (http://kneu.edu.ua/ua/science_kneu/periodic/ekon_pidpr), що входить до переліку наукових фахових видань України.

Мови конференції: українська, російська, англійська.

 

СТАТТІ ПРИЙМАЮТЬСЯ ОРГКОМІТЕ­ТОМ ДО 10 вересня 2017 р.

 

Оформлення статей – згідно з вимогами.

Вартість друку статті та плата за участь в конференції – 400 грн. (за участь у конференції без публікації статті – 200 грн.).

Обсяг статті –10-12 сторінок друкованого тексту.

Кошти перераховуються:
Р/р № 26000300344351 в АТ «Ощадбанк», МФО 322669.
Одержувач платежу:
ТОВ «Науковий парк КНЕУ», ЄДРПОУ 38463876.
Призначення платежу:
«Організаційний внесок прізвище учасника за участь у Міжнародній конференції «АГРОБІЗНЕС В УКРАЇНІ...».

 

Координатори:

 Сас Ірина Сергіївна,
 Гаєвська Катерина Русланівна,
 тел.: (+38044) 371-62-25
 е-mail: keapf@kneu.edu.ua
 Саханда Наталія Петрівна,
 тел.: (+38044) 371-62-88