Факультет економiки та управлiння

Науково-практична конференція на тему: «Проблеми управління у великотоварних агропромислових формуваннях»02 Грудня 2014р.

15 квітня 2015 року в ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» (м. Київ, Україна) відбудеться науково-практична конференція на тему: «Проблеми управління у великотоварних агропромислових формуваннях»

Оргкомітет запрошує до участі в конференції  викладачів вищих навчальних закладів, науковців, підприємців та спеціалістів АПК.

На конференції працюватимуть секції:

Секція 1. Соціально-економічні засади управління у великотоварних агропромислових формуваннях

Питання, що розглядатимуться на секції:

  • «Феномен» великотоварного аграрного бізнесу;
  • Агрохолдинги та розвиток сільських територій: протиріччя та взаємозв’язок;
  • Результативність сучасних концепцій управління в агроходингах;
  • Управлінські рішення та ефективність функціонування великотоварних агропромислових формувань;
  • Соціальний аспект управлінської парадигми в агробізнесі;
  • Екологічна складова в управлінні агропромисловими формуваннями;
  • Управлінські аспекти залучення інвестицій в агробізнес;
  • Інтелектуалізація та інформатизація систем управління в агробізнесі.

Секція 2. Обліково-аналітичне забезпечення  управління у великотоварних агропромислових формуваннях

Питання, що розглядатимуться на секції:

  • Шляхи розвитку обліку та звітності в агропромислових формуваннях;
  • Контроль і аналіз в управлінні діяльністю агропромислових формувань.

До конференції буде опублікований збірник наукових статей, що входить до переліку наукових фахових видань України.

В програмі конференції зазначатимуться прізвища авторів статей – учасників конференції.

Мови конференції: українська, російська, англійська.

СТАТТІ ПРИЙМАЮТЬСЯ ОРГКОМІТЕТОМ ДО 02 березня 2015 р.

Завантажити інформаційний лист конференції.

Заявка на участь в конференції.

Координатори:
Найда Марина Миколаївна,
Тел.: ( 38044) 371-62-25
E-mail: iemapc-conference@kneu.edu.ua
Саханда Наталія Петрівна,
тел. ( 38044) 371-6288
Мервенецька Вікторія Федорівна,
Тел.: ( 38044) 371-62-21