КНЕУ - Конкурс на навчання за державним замовленням

Факультет економiки та управлiння

Конкурс на навчання за державним замовленням23 Березня 2018р.

Оголошується конкурс на переведення студентів денної та заочної форм навчання факультету економіки та управління з навчання за кошти фізичних та юридичних осіб на навчання за державним замовленням на наявні вакантні місця освітніх рівнів бакалавра і магістра

У відповідності з Положенням про порядок переведення студентів ДВНЗ «Київський національний економічний університет ім. В.Гетьмана» на вакантні місця навчання за державним замовленням (http://kneu.edu.ua/userfiles/students/poloj_perevedennya_vacantni_miscya.pdf)

Вакантні місця на навчання за державним замовленням по ФЕтаУ на 2017/2018 навчальний рік станом на 01.03.2018р.

Бакалаврський рівень підготовки

 

Спеціальність

(спеціалізація)

1 курс

2курс

3 курс

4 курс

Денна форма навчання

Заочна форма навчання

Денна форма навчання / 1-й зі скороченим терміном навчання

Заочна форма навчання

Денна форма навчання / 2-й зі скороченим терміном навчання

Заочна форма навчання

Денна форма навчання/ 3-ий зі скороченим терміном навчання

Заочна форма навчання

Економіка підприємства

-

-

1/0

-

0/1

-

1/1

-

Національна економіка

1

-

-

-

-

-

-

-

Підприємницька діяльність

-

-

1/0

-

-

-

-

-

Менеджмент бізнес-організацій (спеціалізація 6601/1 та 6601/2-– для 3 та 4 курсів)

 

1

 

1

 

1/0

 

-

 

1/1

 

-

 

1/0

 

-

Публічне управління і адміністрування

2

-

-

-

-

-

-

-


Магістерський  рівень підготовки (1 рік навчання)

Спеціальність (Спеціалізація)

Денна форма навчання

Заочна форма навчання

 Економіка (Економіка підприємства)

3

-

Менеджмент (Менеджмент бізнес-організацій)

2

-

 

Для участі у конкурсі студенти подають в деканат факультету (ауд. 253) до 2березня 2018 р.наступні документи:

1. Власноруч написану заяву про участь у конкурсі на ім’я ректора Університету;

2. Завірену деканатом копію навчальної картки;

3.Довідка щодо середнього балу успішності (видається деканатом факультету);

4. Копії та оригінали документів, які підтверджують право на переведення поза конкурсом або на першочергове право переведення за державним замовленням.

 

Деканат факультету економіки та управління