Факультет економiки та управлiння

Викладачі кафедри взяли участь у Турнірі юних економістів04 Травня 2017р.

    26 квітня 2017 року відбувся VII Турнір Юних Економістів, що був організований студентами Фінансово-економічного факультету ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана». Метою проведення турніру є сприяння набуттю студентами (головним чином, 1 курсу) умінь розв'язувати складні економічні проблеми, доповідати, формулювати твердження та захищати власну думку в наукових дискусіях.

       Цього року, як і у попередні, до складу журі турніру увійшли викладачі кафедри к.е.н., доц. В.М.Лавриненко та к.е.н., ст. викл. К.В.Лопух.

     За результатами турніру хочемо відзначити високий рівень підготовки студентів, актуальність обговорюваних тем та, особливо, історико-економічні екскурси під час виступів.