Факультет економiки та управлiння

Запрошуємо взяти участь у роботі VII Міжнародної науково-практичної конференції «Стратегічні імперативи сучасного менеджменту», яка відбудеться 08 травня 2024 року11 Березня 2024р.

Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана і кафедра менеджменту запрошують дослідників, науковців, викладачів, докторантів, здобувачів, представників бізнесу та зацікавлених організацій взяти участь у роботі VII Міжнародної науково-практичної конференції «Стратегічні імперативи сучасного менеджменту», яка відбудеться 08 травня 2024 року

Мета конференції: обговорення результатів новітніх вітчизняних і зарубіжних досліджень у сфері стратегічного управління і трансформацій бізнесу, менеджменту та освіти.

ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ:
1. Бізнес-тренди й виклики сучасного менеджменту
2. Трансформація менеджменту в умовах трансцендентності
3. Менеджмент сталого розвитку
4. Екосоціальний менеджмент в контексті євроінтеграційних процесів
5. Диджиталізація освіти і розвиток управлінських компетентностей
Робочі мови конференції:
• українська
• англійська
Формат проведення конференції:
• дистанційний
Умови участі:
• безкоштовно

Важливі дати:
до 15 квітня 2024 р. – реєстрація учасників через заповнення гул-форми;
відправка на скриньку km.conference@kneu.edu.ua файлу з текстом тез доповіді
(тема листа: «Конференція СІСМ 2024»)
08 травня 2024 р. – приєднання до обговорення доповідей учасників
конференції

Форми участі:
• виступ, участь в обговоренні, публікація тез доповіді в Збірнику матеріалів
конференції (електронне видання)
• участь в обговоренні, публікація тез доповіді в Збірнику матеріалів конференції
(електронне видання)
• публікація тез доповіді в Збірнику матеріалів конференції (електронне видання)


РЕЄСТРАЦІЯ СІСМ-2024 https://forms.gle/VYJ7yVj9bdZ7xrJQA
СІСМ-2024 Інформаційний лист https://drive.google.com/file/d/1-
syKPfXEVxGQ9wmXnmrgofXqYBWQLQrr/view?usp=sharing
СІСМ-2024 Постер
https://drive.google.com/file/d/1XuYFBo7Xy0cQ0F7CYn_ekfP0YHiobd7o/view?usp=sharing
SIMM-2024 APPLICATION FORM https://forms.gle/VYJ7yVj9bdZ7xrJQA
SIMM-2024 Information letter
https://drive.google.com/file/d/1Z42twqtDSH5zL6_V2R1Nuh5khTaUJdDm/view?usp=sharing
SIMM-2024 Poster
https://drive.google.com/file/d/1AhJkqsnOmSiRUl19XjxE3Sejl_lwFDW3/view?usp=sharing