Факультет економiки та управлiння

Компоненти програми

Компоненти програми / Обов’язкові дисципліни:

ЦИКЛ ЗАГАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ:

 • Державна політика та публічне управління
 • Глобалізація і політика національної безпеки
 • Соціальна відповідальність та управління соціальною сферою
 • Інституціоналізація та нормопроєктування в публічному управлінні
 • Сервісна діяльність органів публічної влади

ЦИКЛ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ:

 • Економічна політика та управління публічними фінансами
 • Інформаційна політика та комунікації в публічному управлінні
 • Цифрова демократія та інформаційні виборчі технології
 • Інформаційні війни та цифрова культура
 • Цифрові технології у публічному управлінні
 • Методологія наукових досліджень

Компоненти програми / Вибіркові дисципліни:

 • Управління програмами та проєктами в публічній сфері
 • Регіональне управління та місцеве самоврядування
 • Цифрове багаторівневе врядування
 • Цифрова інфраструктура та інтероперабельність у публічному управлінні
 • Смарт-управління та алгоритми штучного інтелекту
 • Стратегування та інструментарій форсайту в публічному управлінні
 • Реінжиніринг у публічному управлінні
 • Державна кібербезпека 4 Залік
 • Державно-приватне партнерство та управління публічними закупівлями
 • Державне регулювання у сфері охорони здоров’я
 • Державний протокол та діловий етикет державної служби
 • Іноземна мова професійного спрямування

  Компоненти програми / Практична підготовка:

  • Комплексний тренінг
  • «Аналіз та оцінювання державної політики цифрового розвитку»
  • Тренінг «Grant Management in Public Administration»
  • Підготовка та захист кваліфікаційної магістерської роботи
Остання редакція: 16.05.23