Факультет економiки та управлiння

Кизенко Олена Олександрівна

Кафедра:Кафедра бізнес-економіки та підприємництва
Посада:професор
Вчене звання:доцент
Науковий ступінь:доктор економічних наук
Стаж роботи:23 роки
Біографія:

Освіта 

2020 р. - захист докторської дисертації на тему „Формування системи стратегічного контролінгу підприємства в умовах конвергенції управлінських технологій” (диплом ДД №010293).

2011 р. - вчене звання доцента (атестат 12ДЦ №024283).

2005 р. - захист кандидатської дисертації на тему „Управління операційними витратами на підприємствах з високим ступенем індивідуалізації продукту” (диплом ДК №032902).

2000 р. - закінчила факультет економіки та управління КНЕУ за спеціальністю "Економіка підприємства", кваліфікація - магістр з менеджменту проектів і консалтингу (диплом магістра №КВ-14014726).

Організаційна робота

з 2020 року до сьогодні - член проєктної групи з розробки освітньої програми "Бізнес-економіка" (спеціальність 051 "Економіка") на другому (магістерському) рівні вищої освіти

з 2014 р. до сьогодні - експерт ліцензійної та акредитаційної комісії МОН України, експерт з акредитації освітніх програм за спеціальностями 076, 073, 051.

з 2013 р. до сьогодні - заступник директора Інституту управлінського консультування КНЕУ імені В.Гетьмана

2019 р. - гарант (керівник проєктної групи) освітньої програми "Економіка підприємства" (спеціальність 051 "Економіка") на другому (магістерському) рівні вищої освіти

2018-2019 р.р. - член проєктної групи з розробки освітньої програми "Економіка підприємства" (спеціальність 051 "Економіка") на другому (магістерському) рівні вищої освіти

2013-2017 рр. – заступник керівника магістерської програми “Менеджмент проектів і консалтинг” (спеціальність 8.03050401 Економіка підприємства)

з 2014 р. до сьогодні - експерт ліцензійної та акредитаційної комісії МОН України

2011-2013 рр. – заступник директора Навчально-тренінгового центру економіки та управління підприємством

Викладацька діяльність

Співавтор та розробник навчальних дисциплін:  "Бюджетування" (бакалавр),  "Бюджетування на підприємстві" (бакалавр), Тренінг-курс "Бюджетування" (магістр, Інститут бізнес-освіти), "Економічне управління підприємством" (магістр), Тренінг-курс "Аналіз і прогноз діяльності фірми" (магістр) "Корпоративне підприємництво" (магістр), Тренінг-курс "SMART-технології в бізнесі" (магістр),  співавтор і розробник робочих навчальних програм цих курсів.

Навчальні дисципліни "Бюджетування", "Бюджетування на підприємстві", "Аналіз і прогноз діяльності фірми”, "Корпоративне підприємництво", "Економічне управління підприємством", поставлені на платформі MOODLE.

Навчальне середовище дисциплін "Корпоративне підприємництво", "Економічне управління підприємством", "Підприємництво", "Бюджетування" створено на платформі Microsoft 365.

Автор та співрозробник онлайн-курсів:

Наукова діяльність

Під науковим керівництвом Кизенко О.О.:

 • ведеться підготовка дисертацій на здобуття наукового ступеня доктор філософії (Ph.D.)
  (спец. 051).
 • підготовлено студентську наукову роботу, яку відзначено дипломом на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук, Каморіна Вікторія (спеціальність "Економіка та управління підприємствами", диплом ІІ ступеня, 2015 р.)

Член разових спеціалізованих вчених рад із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора філософії

Виступала офіційним опонентом на захисті дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук:

 • Макалюк І.В. «Управління трансакційними витратами машинобудівних підприємств», (спец. 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)). Захист відбувся 15.10.2015 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д.26.002.23 в  Національному технічному університеті України «Київський політехнічний інститут».
 • Поліщук С.В. «Формування інтегрованої системи бюджетування на підприємствах машинобудування», 2014р. (спец. 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)). Захист відбувся 03.06.2014р. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д.26.002.23 в  Національному технічному університеті України «Київський політехнічний інститут».
 • Веселовська О.В. «Управління витратами підприємства (за матеріалами авіабудівних підприємств України)», 2012р. (спец. 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)). Захист відбувся 16.01.2012р. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д.26.006.03 в  ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Участь у міжнародних проектах

Наукове стажування German Ukrainian Technology Transfer Internships University Program (GUTT.INUP), організоване спільно Вюрзбурзьким університетом ім. Юліуса Максиміліана (Німеччина), Львівським університетом ім. Івана Франка та Київським академічним університетом за підтримки German Academic Exchange Service (DAAD) з 18 жовтня 2021 року по 1 грудня 2021 року.


The project «Оnline marketing school» for USAID’s Agriculture Growing Rural Opportunities Activity in Ukraine (AGRO). Trainer/Mentor/Coach. 05.02.2021 - 30.05.2021

Україно-Нідерландський освітньо-дослідницький проєкт «Прогнозування діяльності підприємства на основі фінансової моделі в програмному продукті ВІ "Diamond FMS". (Договір про партнерство та ділову співпрацю № KNEU– 1 від 07.02.2013 та № KNEU– 2 від 03.01.2018).

Міжнародна сертифікація на звання СМС (Certified Management Consultant) за стандартами Міжнародної Ради Інститутів консультантів з управління. (Сертифікація консультантів з Киргизстану та Таджикістану. асесор, 2015 рік).

Публікації

Автор 10 монографій (одноосібно та у співавторстві), більше 10 навчально-методичних видань (у співавторстві, у т.ч. з грифом МОН), більше 100 наукових статей та опублікованих тез за результатами участі у конференціях

Авторські свідоцтва

 • Твір наукового характеру "Програма курсу "SMART-технології в бізнесі"/ О.М.Гребешкова, О.О.Кизенко. - Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №108955 від 26.10.2021 р.
 • Твір наукового характеру "Методика діагностики структурної та функціональної адаптивності підприємства до трансформаційних процесів в економіці" / О.О.Кизенко. - Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №109417 від 12.11.2021 р.
 • Твір наукового характеру "Методика ідентифікації маркерів стратегічного контролінгу бізнесу" /О.О.Кизенко. - Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №109420 від 12.11.2021 р.
 • Літературний письмовий твір наукового характеру “Програма курсу Бюджетування” / Кизенко О.О. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 91048 від 30.07.2019р.
 • Літературний письмовий твір наукового характеру “Програма курсу Аналіз і прогноз діяльності фірми” / Кизенко О.О., ГребешковО.М. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 91046 від 30.07.2019р.
 • Літературний письмовий твір наукового характеру “Методика проведення тренінгу “Спільне використання бізнес-симуляції Sigam-Marketта інформаційно-аналітичної системи для проведення практики бакалаврів” / Кизенко О.О., БанщиковП.Г. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 91045 від 30.07.2019р.
 • Літературний письмовий твір наукового характеру “Програма курсу Корпоративне підприємництво” / Кизенко О.О., МалярчукО.Г., Прохорова Є.В. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 91041 від 30.07.2019р.
 • Курс лекцій «Корпоративне підприємництво» / Кизенко О.О. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 73637 від 31.08.2017р.
 • Твір наукового характеру "Відеокурс "Змішане навчання: рецепти - просто та смачно" / О.М. Гребешкова, О.М. Гребешков, О.О. Кизенко. - Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №73636 від 31.08.2017 р.
 • Методика проведення тренінгу «Формування і використання інформаційної бази даних в 1С: УНФ» / Кизенко О.О., Банщиков П.Г., Кубарева І.В., Скитьова Г.С. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 52931 від 08.01.2014р.

Участь у професійних об'єднаннях

Кизенко О.О. -  член Всеукраїнської асоціації консультантів з управління "CMC-Ukraine". У 2012 році пройшла сертифікацію  СМС за програмою Голландської асоціації консультантів з управління всесвітньої організації ICMCI. 2014-2015 р.р. - асесор "CMC-Ukraine" з підготовки та сертифікації менеджмент-консультантів за програмою Certified Management Consultant (СМС) на відповідність вимогам  та стандартам СМС-Global.

Досвід організації та проведення наукових заходів

 • 2018 р. - Міжнародна міждисциплінарна науково-практична конференція "Психологія бізнесу та управління", ЛНУ імені І.Франка, м.Львів (член наукового комітету)
 • 2016 р. – ІІ Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція «Інновації в бізнес-освіті», КНЕУ імені В.Гетьмана, м.Київ (член організаційного комітету)
 • 2015 р. – Міжнародна науково-практична конференція “Стратегія підприємства: результативність за умов системних трансформацій”, КНЕУ імені В.Гетьмана, м.Київ (відповідальний секретар організаційного комітету)
 • 2015 р. – І Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція «Інновації в бізнес-освіті», КНЕУ імені В.Гетьмана, м.Київ (член організаційного комітету)
 • 2014 р. – II Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція «Тренінгові технології в освіті та бізнесі: досвід і перспективи застосування», КНЕУ імені В.Гетьмана, м.Київ (член організаційного комітету, модератор)
 • 2013 р. — І Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Тренінгові технології в освіті та бізнесі: досвід і перспективи застосування», КНЕУ імені В.Гетьмана, м.Київ (член організаційного комітету, модератор)