Факультет економiки та управлiння

Економіка підприємства (спец. 051)

Освітньо-професійна програма (МАГІСТР)

Економіка підприємства

Спеціальність 051 "Економіка"

 

 


Підготовка магістрів на освітньої програмі «Економіка підприємства» спрямована на підготовку кваліфікованих професіоналів з економіки, які володіють сучасним економічним мисленням і компетентностями, що визнаються професійним ринком, прикладними навичками виконання дослідницьких проектів,  вирішення практичних кейсів з управлінськими завданнями щодо проблем функціонування і розвитку економічних систем різного рівня.

Освітня програма «Економіка підприємства» — Ваш вибір, якщо:

 • Ви прагнете до професійного зростання та особистісного розвитку, розділяєте цінності чесності і креативності, академічної доброчесності таактивної життєвої позиції
 • Ви бажаєте навчатися у викладачів, які мають досвід роботи в бізнесі, співпрацюють з провідними бізнес-школами
 • для Вас є цінним професійне спілкування з провідними експертами у сфері економіки, топ-менеджерами вітчизняних і глобальних компаній
 • для Вас важливо отримати під час навчання досвід виконання дослідницьких проектів, приймати участь у реальних  консалтингових проектах, пройти стажування у провідних вітчизняних та глобальних компаніях
 • Ви маєте намір під час навчання підтвердити свою фахову компетентність отриманням міжнародних сертифікатів від професійної асоціації консультантів з управління СМС-Ukraine  «Консультант-інтерн» та від Української асоціації управління проектами IPMA  «Молодший менеджер проекту»
 • Ви готові прийняти своєрідний виклик, вихід за межі комфорту та отримати винагороду професійного визнання, відкриття своїх талантів, удосконалення комунікаційних здібностей, розвиток аналітичного і креативного мислення

 

Паспорт освітньо-професійної програми

Ступінь 

магістр економіки

Форми навчання

денна / заочна

Тривалість підготовки / обсяг програми

1 рік 4 місяці (денна), 1 рік 6 місяців (заочна) / 90 кредитів ЕКТС

Мова викладання

українська / англійська

 


 

Відмінності навчання на освітньо-професійній програмі «Економіка підприємства»

 

 • активні форми і методи навчання – тренінги, воркшопи, майстер-класи
 • розробка групових дослідницьких і консалтингових проектів
 • кейс-метод у навчанні професійним навичкам
 • залучення провідних спеціалістів та керівників до проведення занять (у т. ч. на базі підприємств)
 • можливість сертифікації у професійних асоціаціях за підсумками навчання на магістерській програмі (пакеті) «Менеджмент проектів і консалтинг»

 


 

Навички, які отримує випускник

 

 • сучасні методи економічного аналізу і бізнес-діагностики
 • економічне обґрунтування управлінських рішень
 • методологія та прикладні аспекти проектного, інноваційного та стратегічного  менеджменту
 • сучасні технології розвитку компаній та їх консалтингова підтримки
 • інтегральне обґрунтування та оцінювання економічних рішень у сфері бізнесу
 • лідерські навички та уміння працювати в команді
 • бізнес-комунікації іноземними мовами
 • практика застосування інформаційних технологій у соціально-економічних дослідженнях

 


 

Сфери працевлаштування випускників програми

 

Понад 60% випускників починають кар’єру за фахом освітньої програми економістами, проектними менеджерами, консультантами провідних консалтингових компаній, керівниками департаментів з розвитку. 

Магістр економіки (спеціалізація «Економіка підприємства») здатний виконувати професійну роботу за такими основними спеціальностями економічного спрямування як:

 • головний економіст 
 • економіст 
 • керівник проектів та програм у сфері матеріального (нематеріального) виробництва 
 • керівники малих підприємств 
 • менеджери (управителі) з питань комерційної діяльності та управління 
 • консультант з економічних питань 
 • консультант з ефективності підприємництва

Випускники програми мають можливості поглиблення професійних знань через продовження професійної сертифікації в управлінському консалтингу до рівня СМС та проектному менеджменті у профільних професійних спільнотах.

 


 

Випускники-обличчя програми

 

 

 

 

 


 

 

 

 

  

Остання редакція: 03.06.20