Факультет економiки та управлiння

25 квітня 2018 р. відбудеться Студентська наукова конференція «Інноваційний прорив України: креативні ідеї та проекти»02 Квітня 2018р.

ШАНОВНІ СТУДЕНТИ ТА ВИКЛАДАЧІ!

25 квітня 2018 року в ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» (м.Київ) відбудеться 85 студентська наукова конференція «Інноваційний прорив України: креативні ідеї та проекти».

У межах університетської конференції кафедрою стратегії підприємств ініційовано роботу тематичної платформи «Інновації в бізнесі: виклики нової економіки».

В межах тематичної платформи передбачено обговорення актуальних проблем за секційними напрямами:

Секція 1.Управлінські інновації в бізнесі (модератор секції – доцент Скитьова Г.С., члени експертної комісії  - проф. Верба В.А., доц. Кизенко О.О., доц. Коцюба О.С., доц. Малярчук О.Г., доц. Махова Г.В., доц. Решетняк Т.І., ст.викл. Дяченко М.І., ас. Павленко А.М.).

Секція 2. Формування стратегії підприємств: нові виклики(модератор секції – доцент Оберемчук В.Ф., члени експертної комісії – проф. Смолін І.В., доц. Прохорова Є.В., доц. Щербатюк О.М., доц. Кібук Т.М., доц. Паздрій В.Я., доц. Гаращенко Н.М., ас.Коротченко А.П.).

Секція 3. Сучасний бізнес: креативні ідеї та проекти(модератор секції доцент Мельник О.М., члени експертної комісії – проф. Банщиков П.Г., проф. Євдокимова Н.М., доц. Азьмук Л.А., доц. Голіонко Н.Г., доц. Кубарева І.В., доц. Лозовик Ю.М., доц. Іванова А.С., ст.викл. Ліщинська В.В., ас.Лезіна А.В.).

Проведення конференціїпроходитимеу два етапи – заочному (у форматі публікації та інтернет-обговорення тез доповідей) та очному (засідання круглих столів).

Інтернет-обговорення результатів наукових досліджень студентів відбудеться 18-20 квітня 2018 року  на платформі Google   у спільноті «Інновації в бізнесі: виклики нової економіки » (посилання https://goo.gl/7g3AyL)

За результатами інтернет-обговорення 25 квітня 2018 року відбудуться засідання круглих столів по темах секцій (модератори – доц. Махова Г.В., Оберемчук В.Ф., Мельник О.В.) 

Для студентів першого курсу передбачається воркшоп «Економічне лідерство: занурення 1.0», модератори доц.Скитьова Г.С., доц.Кубарева І.В.

До участі у заходах запрошуються всі бажаючі.

Робочі мови конференції – українська, англійська.

Для участі в Конференції студенту необхідно до 8 квітня 2018 року зареєструватися через форму https://goo.gl/j5lLcQ. Якщо учасник конференції з іншого ВНЗ, у полі «Факультет, курс, група» слід зазначити назву ВНЗ.

Текст тез доповіді та слайд-презентація подаються до_15_ квітня 2018 року на е-mail: halyna.makhova@kneu.ua. Матеріали надсилає науковий керівник після перевірки на плагіат за допомогою сервісу http://text.ru/ (унікальність тексту має бути не менше 60%).

Усі студенти-учасники конференції, що оприлюднили тези доповідей, отримують сертифікат учасника конференції. Для студентів бакалаврату (І-IV курси) наявність сертифікату є підставою для отриманнядодаткових балів з однієї з дисциплін кафедри згідно карти СРС (щодо учасників з інших ВНЗ рішення приймаються відповідними кафедрами). Для студентів-магістрантів сертифікат учасника конференції засвідчує оприлюднення результатів наукового дослідження та прирівнюється до наукової публікації, що враховується при отриманні диплому з відзнакою. Авторам найкращих доповідей надається можливість опублікувати статтю в електронному науковому виданні «Молодіжний економічний дайджест» (http://med.kneu.edu.ua).

Контактна особа – Махова Галина Вікторівна, к.е.н., доцент кафедри стратегії підприємств,  halyna.makhova@kneu.ua