Факультет економiки та управлiння

84-та студентська наукова конференція «Інноваційний ресурс соціально-економічного розвитку України»17 Травня 2017р.

18 травня 2017 р. в рамках  84-ї студентської наукової конференції «Інноваційний ресурс соціально-економічного розвитку України» кафедрою політичної економії було організовано роботу платформи «Нова якість економічного розвитку у ХХІ столітті».

Модератори: Ткаченко О.В., к.е.н., доц. , Кулага І.В., к.е.н., доц.

В роботі платформи взяли участь студенти І -V курсів ФЕтаУ (спеціальність «Економічна теорія») та інших факультетів університету, викладачі кафедри.

За результатами наукових досліджень до конференції студентами було підготовлено 19 доповідей, під час обговорення яких розгорталися цікаві та змістовні дискусії.

Учасники конференції та тези доповідей:

 1. Індекс людського розвитку як індикатор ефективності соціальної політики в Україні
  Белокопитова Ю., ІІІ к., ЕЕТ – 301
  Науковий керівник - к.е.н., доц. Кулага І.В.
 2. Інноваційні фактори розвитку людського капіталу.
  Токарчук Є., ІІІ к., ЕЕТ - 301
  Науковий керівник – к.е.н., доц. Кулага І.В.
 3. Проблеми інвестування в АПК Україні.
  Конончук Ю., Яковенко Д., ІІІ к., ЕЕТ - 301
  Науковий керівник – к.е.н., доц. Кулага І.В.
 4. Соціальні інновації у трудових відносинах: сутність, види, проблеми реалізації в Україні.
  Шептицька М., І к., АМ – 101
  Науковий керівник – к.е.н., доц. Руженський М.М.
 5. Переваги та недоліки конкуренції в сучасних ринкових умовах.
  Зінчук Д., І к., АО – 101
  Науковий керівник – к.е.н., доц. Бортнікова Л.П.
 6. Національне багатство України: сучасний стан та перспективи розвитку.
  Кисіль Я., І к., АО – 101
  Науковий керівник – к.е.н., доц. Бортнікова Л.П.
 7. Напрями поліпшення функціонального розподілу доходів населення України.
  Лисенко Я., І к., АО – 101
  Науковий керівник – к.е.н., доц. Бортнікова Л.П.
 8. Безробіття в Україні як причина трудової еміграції та його соціально-економічні наслідки.
  Овчар Ю., ІVк., ЕЕТ – 401
  Науковий керівник – д.е.н., проф. Москаленко О.М.
 9. Економічний розвиток та парадокси соціальної стратифікації сучасного суспільства.
  Токарчук О., ІVк., ЕЕТ – 401
  Науковий керівник – д.е.н., проф. Зайцев Ю.К.
 10. Суспільно-економічний  аналіз ринку праці в країнах ЄС та в Україні.
  Свідерська С., І к., АО – 102
  Науковий керівник – к.е.н., доц. Ніколенко І.Ю.
 11. Електронні гроші, криптовалюти та їх застосування.
  Шевченко В., І к., ОА – 102
  Науковий керівник – к.е.н., доц. Ніколенко І.Ю.
 12. Біржова торгівля, її існування в Україні, роль та функції.
  Музика В., І к., ОА – 102
  Науковий керівник – к.е.н., доц. Ніколенко І.Ю.
 13. Особливості тіньової економіки в Україні.
  Антонівська О., І к., ОА – 101
  Науковий керівник – к.е.н., доц. Ніколенко І.Ю.
 14. Альтернативні податки в економіці: сутність і шляхи їх імплементації.
  Даниленко Ю., І к., ЕТ – 101
  Науковий керівник – д.е.н., проф. Кириленко В.І.
 15. Суспільний сектор та його межі.
  Рубінківська С., ІІ к., ЕЕТ – 201
  Науковий керівник – к.е.н., доц. Ткаченко О.В.
 16. Адміністративний ресурс як фактор формування економічного монополізму.
  Пашков М., ІІ к., ЕЕТ – 201
  Науковий керівник – к.е.н., доц. Ткаченко О.В.
 17. Проблеми оптимальних розмірів уряду.
  Довготелес В., ІІ к., ЕЕТ – 201
  Науковий керівник – к.е.н., доц. Ткаченко О.В.
 18. Динаміка постсоціалістичної трансформації в Україні.
  Галета П., ІVк., ЕЕТ – 401
  Науковий керівник – к.е.н., доц. Галабурда М.К.
 19. Постсоціалістична трансформація: теоретичні моделі і практика їх реалізації
  Мороз Є., Vк., ЕЕТ – 501
  Науковий керівник – к.е.н., доц. Галабурда М.К.

За результатами роботи платформи всі учасники отримали Сертифікати участі, тези доповідей були рекомендовані до публікації у електронному збірнику матеріалів конференції, а найкращі результати наукових досліджень були відзначені почесними грамотами в наступних номінаціях:

 • «За наукову глибину дослідження» - Галета Павло, тема: «Динаміка постсоціалістичної трансформації в Україні»
 • «За актуальність результатів дослідження»- Мороз Євген, тема: «Постсоціалістична трансформація: теоретичні моделі і практика їх реалізації»
 • «За соціальну значущість дослідження» - Довготелес Вадим, тема: Проблеми оптимальних розмірів уряду».
 • «За кращу презентацію» - Белокопитова Юлія, тема: «Індекс людського розвитку як індикатор ефективності соціальної політики в Україні».
 • «За оригінальність назви»- Токарчук Олександра, тема: «Економічний розвиток та парадокси соціальної стратифікації сучасного суспільства».
 • «За реалізацію міждисциплінарного підходу»- Пашков Микола, тема: Адміністративний ресурс як фактор формування економічного монополізму».
 • «За найбільш вдалий науковий дебют» - Даниленко Юрій, тема: «Альтернативні податки в економіці: сутність і шляхи їх імплементації».

Дякуємо всім учасникам конференції
за цікаві доповіді, змістовну дискусію, творчу атмосферу!