Факультет економiки та управлiння

Методичні рекомендації до виконання науково-дослідної роботи та оформлення її результатів

 

Під час навчання в університеті студенти здійснюють різні наукові проекти, які містять обґрунтовані теоретичні або практичні результати. Основна мета кожного з виду  робіт полягає у систематизації, закріпленні та розширенні теоретичних знань, ознайомленні з методами, які напрацьовані іншими дослідниками в певній галузі, а також у науковому обґрунтуванні результатів власних досліджень. Наукова робота, як правило, передбачає постановку проблеми, систематизацію понятійного апарату дослідження, визначення  методів перевірки вірності отриманих результатів, формування самостійних висновків та рекомендацій за результатами проведеного  дослідження.

Оформлення результатів студентських наукових робіт відповідно до Державного стандарту України є важливим етапом узгодження формальної сторони та наукового змісту дослідження. Методичні рекомендації призначені забезпечити єдині критерії оформлення кваліфікаційних наукових робіт різних рівнів – починаючи від найпростіших (реферату, есе) до дипломної роботи.

 

Методичні рекомендації до виконання науково-дослідної роботи та оформлення її результатів для студентів спеціальності 6601/2 «Менеджмент державних установ» та студентів магістерської програми «Державне управління економікою» очної та заочної форми навчання / Укладачі Д.М.Котенок та В.І. Усик. – К.: КНЕУ, 2012. – с. 105 (із змінами та доповненнями від 30.12.2016 р.)

 

Остання редакція: 30.12.16