Факультет економiки та управлiння

Запрошуємо студентів до участі в декаді науки на кафедрі бізнес-економіки та підприємництва 10-18 травня 2021 року22 Березня 2021р.

10-18 травня 2021 року традиційно відбудеться декада науки на кафедрі бізнес-економіки та підприємництва «Наукові барви 2021» у межах роботи 88 наукової студентської конференції  «Інноваційні ідеї та креативні проєкти в цифровій екосистемі» з  метою  широкого обговорення   результатів   студентських   досліджень організаційний  комітет  розміщує  на  офіційному  сайті університету доповіді студентів  за секціями:

Секція 1.СУЧАСНІ ДРАЙВЕРИ БІЗНЕС-ЕКОНОМІКИ

Науковий керівник секції -Швиданенко Г.О.к.е.н., професор кафедри бізнес-економіки та підприємництва

Секція 2.ІМПЕРАТИВИ РОЗВИТКУ БІЗНЕСУВ УКРАЇНІ

Науковий  керівник  секції -Шергіна Л.А.,  к.е.н.,  доцент  кафедри бізнес-економіки та підприємництва

Секція 3.ПІДПРИЄМНИЦТВО: МАСШТАБУВАННЯ БІЗНЕС-ІДЕЙ ТА ЇХ КАПІТАЛІЗАЦІЯ

Науковий  керівник  секції –Рєпіна  І.М.,  д.е.н.,  професор,  зав.  кафедри бізнес-економіки та підприємництва

Секція 4.ІННОВАЦІЇ ТА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ УЦИФРОВУ ЕПОХУ

Науковий   керівник   секції –Лаврененко  В.В.,   директор   Інституту інноваційного підприємництва, к.е.н., професоркафедри бізнес-економіки та підприємництва

Секція 5.ЛІДЕРСТВО ТА ПАРТНЕРСТВО В БІЗНЕСІ: СТРАТЕГІЇ І ТАКТИКИ

Науковий  керівник  секції –Гребешкова  О.М.,  к.е.н.,  доцент  кафедри бізнес-економіки та підприємництва

Секція 6.СУЧАСНИЙ АГРОБІЗНЕС: ТЕХНОЛОГІЇ, ЕКОНОМІКА, ТРЕЙДИНГ

Науковий керівник секції –Єранкін О.О.,д.е.н., професоркафедри бізнес-економіки та підприємництва

Реєстрація на конференцію до 26 квітня 2021року за посиланням: https://forms.gle/bRyKaQ8YnJZ8xsms6

!!! Завантажити інформаційний лист  !!!