Факультет економiки та управлiння

Студентська наукова конференція «ІННОВАЦІЙНІ ПРОЄКТИ ДЛЯ ПІСЛЯВОЄННОГО ВІДНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ УКРАЇНИ»30 Березня 2023р.

ШАНОВНІ СТУДЕНТИ!

18 травня 2023 року

у межах роботи 90-ї щорічної студентської наукової конференції КНЕУ імені Вадима Гетьмана

«ІННОВАЦІЙНІ ПРОЄКТИ ДЛЯ ПІСЛЯВОЄННОГО ВІДНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ УКРАЇНИ»

результати студентських досліджень будуть обговорені в Інтернет-форматі кафедрою бізнес-економіки та підприємництва на платформі

«ІМПЕРАТИВИ РОЗВИТКУ БІЗНЕС-ЕКОНОМІКИ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВА  В УКРАЇНІ»

та розміщені на сторінці кафедри на  офіційному сайті  Університету

Реєстрація на конференцію до 10 квітня 2023 року за посиланням

(проводить науковий керівник):

https://forms.gle/JMCUpkReRdQKhS3v8

Відповідальний секретар:

Кирилюк Оксана Василівна, доктор філософії,старший викладач кафедри бізнес-економіки та підприємництва

УВАГА!Усі надіслані тези доповідей учасників конференції будуть перевірені на наявність плагіату.

До 10 травня 2023 року для розміщення на сайті кафедри приймаються матеріали, що включають 3 файли:

-       тези доповіді (за вказаними вимогами з рецензією наукового керівника);

-       презентацію до доповіді (виконана у форматі PowerPoint - кількість слайдів не повинна перевищувати 10 шт., 1 слайд має містити інформацію про: назву роботи, студентів-авторів роботи та наукового керівника, фото студента у діловому стилі).

-       рецензія наукового керівника.

на електронну адресу:

business.conf.2023@gmail.com

Для активізації участі студентів у проведенні даного заходу передбачене заохочення у вигляді додаткових 5 балів (10 балів ПМК) за дисциплінами що вивчаються, якщо вони поглиблюють теоретичні знання предмету.

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ СТУДЕНТА

1.     Тези доповідей, що містять мінімальну кількість формул і графіків, обсягом не більше трьох сторінок формату А4  в електронному варіанті .

2.     Набір тексту виконується у редакторі MicrosoftWord, шрифтом TimesNewRoman, кегель – 12, міжрядковий інтервал – 1.15, поля з усіх боків – 20 мм.; номер сторінки не проставляти. При наборі формул використовується редактор формул MicrosoftEquation, вмонтований в MicrosoftWord.

3.     Праворуч від середини аркуша друкуються прізвище та ініціали автора напівжирним курсивом, 9 кегель.

4.     Нижче курсивом, 9 кегель, через один інтервал – назву спеціальності, курс, повну назву навчального закладу.

5.     Нижче курсивом, 9 кегель, через один інтервал – Науковий керівник - науковий ступінь, звання, посада, прізвище, ініціали.

6.     Нижче через два інтервали – Назва доповіді великими жирними літерами, 12 кегель, симетрично до тексту. Між назвою тез та текстом відстань – 1 інтервал.

7.     Після тексту через 1 інтервал вказується література, яка використовувалася при написанні тез.

8.     Формули розташовувати по центру, нумерацію здійснювати по правому краю. При наборі формул використовувати вбудований у MS Word редактор формул. Всі рисунки повинні бути згруповані як єдиний об’єкт.

9.     Рукопис тез доповіді повинен бути ретельно відредагований.

Структура тез: 1. Вступ  (визначення проблеми, мети та актуальність результатів проектного дослідження (0,5 сторінки). 2. Методи дослідження (1 абзац) 3. Огляд фахової літератури (2 абзаци) 4. Результати дослідження (1 сторінка) 5. Висновки і пропозиції (2 абзаци)

Вимоги до змісту тез: чітко сформульована і обґрунтована проблема дослідження; проблема розглянута всебічно з урахуванням переваг, недоліків і протиріч; виявлені і розкриті позитивні зрушення, досягнення економічної науки і практики за проблематикою, що досліджується; особиста позиція автора та його пропозиції підтверджені вагомими аргументами, що випливають із проведеного ним аналізу; посилання на «світовий досвід» має бути конкретним, із зазначенням країни або групи країн і періоду часу застосування відповідного досвіду, а також виявлена реальна можливість його застосування в Україні.