Факультет економiки та управлiння

30-31 березня 2020 року відбудеться V Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «ІННОВАЦІЙНЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО: СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ»01 Березня 2020р.

ДВНЗ «Київський національний економічний університет

імені Вадима Гетьмана»»

Кафедра бізнес-економіки та підприємництва

Інститут інноваційного підприємництва ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана»

Інститут фінансово-банківської аналітики ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"

Громадська організація «Науково-дослідний інститут економічного розвитку»

Науковий парк КНЕУ(Україна)

Державний вищий навчальний заклад ім. проф. Станіслава Тарновського (Польща)

Вища соціально-економічна школа (Польща)

Конференція проходить в рамках виконання НДР на замовлення МОН України:

Моделі стимулювання розвитку малого та середнього бізнесу

в контексті Smart-спеціалізації регіонів".

Інформаційна підтримка здійснюється за сприяння Інформаційної інтернет-платформи підтримки інновацій малого та середнього бізнесу (sme-sci.com)

V Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція

«ІННОВАЦІЙНЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО: СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ»

(до 75 річчя факультету Економіки та управління КНЕУ)

30-31 березня 2020 року

Київ, КНЕУ

ЗАВАНТАЖИТИ ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

Конференція відбудеться у дистанційній формі впродовж 30-31 березня 2020 року.

Мета конференції:наукове обґрунтування підходів до розвитку інноваційного підприємництва в Україні, забезпечення економічного зростання та підвищення національної конкурентоспроможності.

Робота конференції планується за такими тематичними напрямами:

1.   Сучасні тенденції розвитку інноваційного підприємництва: глобальний та національний вимір.

2.   Розвиток малого та середнього бізнесу та Smart-спеціалізація регіонів.

3.    Менеджмент інноваційної діяльності: досвід успішних Start-up і підприємців-практиків.

4.   Трансфер технологій та комерціалізація інтелектуальної власності: сучасні виклики та можливості

5.   Розвиток інформаційного підприємництва в цифровій економіці

6.   Формування екосистем академічного підприємництва

7.   Потенціал молодих вчених в інтеграції науки, освіти, бізнесу на інноваційних засадах.

До участі в конференції запрошуються представники наукової та освітянської спільнот, державних установ, громадських організацій та бізнес-структур.

Під час роботи конференції заплановано обговорення матеріалів учасників конференції у форматі онлайн-форуму.

УЧАСТЬ У КОНФЕРЕНЦІЇ - БЕЗКОШТОВНА

Робочі мови конференції: українська,російська,англійська.

Матеріали примаються до 21 березня 2020 року

Участь у V Всеукраїнській науково-практичній конференції «ІННОВАЦІЙНЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО: СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ»» – це добра нагода для формування соціального та ділового партнерства Вашої організації (навчального закладу, підприємства, компанії) з провідним економічним дослідницьким університетом України!

КОНТАКТИ

Поштова адреса: ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима  Гетьмана»,кафедра бізнес-економіки та підприємництва,  просп. Перемоги, 54/1, кабінет 236,

м. Київ, Україна, 03680

Електронна адреса: kneukep@gmail.com (для листування з питань конференції вказувати тему«КОНФЕРЕНЦІЯ 2020»).

Телефони оргкомітету:

(044) 371-61-52 - кафедра економіки та підприємництва КНЕУ – загальні питання.

(050) 945-51-17 – Кужель Марина Юріївна питання формування електронної збірки тез.

(063) 281-46-76 - Данильченко Сергій Станіславович – питання організації онлайн-участі у конференції та онлайн-форумі.