Факультет економiки та управлiння

ОПП 051 “Економіка” (молодший бакалавр)

Правила прийому до ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана» у 2020 році

Протоколи засідань зі стейкхолдерами

ПРОТОКОЛ_№_01_10_01_2019

Наради проектної групи освітньо-професійної програми підготовки здобувачів початкового (короткий цикл) рівня вищої освіти, галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки», спеціальності 051 «Економіка» зі стейкхолдерами

 

Відповіді на анкету для Молодших бакалаврів економіки

Опитування молодших бакалаврів

Рецензія на освітньо-професійну програму здобувачів вищої освіти на початковому рівні (короткий цикл) за галуззю знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» спеціальністю 051 «Економіка» №1

Рецензія на освітньо-професійну програму здобувачів вищої освіти на початковому рівні (короткий цикл) за галуззю знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» спеціальністю 051 «Економіка» №2

Атестаційний екзамен для молодших бакалаврів