Факультет економiки та управлiння

Рєпіна Інна Миколаївна

Кафедра: Кафедра бізнес-економіки та підприємництва
Посада: професор, завідувач кафедри бізнес-економіки та підприємництва
Вчене звання: професор
Науковий ступінь: доктор економічних наук
Стаж роботи: 26 років
Біографія:

Освіта 

Вищу економічну освіту отримала у КФ Київського державного економічного університету  (диплом з відзнакою за спеціальність «Економіка та управління виробництвом»)  і була рекомендована до аспірантури де у 1998 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук на тему «Управління підприємницьким потенціалом». У 2014 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук на тему «Управління активами підприємств». 

Організаційна робота

З 2006 року заступник завідувача кафедри економіки підприємств. З 2013 року призначена керівником англомовної магістерської програми «Менеджмент підприємницької діяльності» («Management of Entrepreneurial Activity»). З 2016 року гарант освітньо-наукової (PhD) програми «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність». З 2017 року головний редактор збірника наукових праць «Економіка та підприємництво». З 2019 року завідувач кафедри бізнес-економіки та підприємництва.

З 2018 року заступник голови НМК 051 "Економіка" МОН України. З 2019 року експерт з акредитації освітніх програм Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти.

Участь у міжнародних проектах

За час своєї професійної діяльності приймала активну участь в багатьох міжнародних проектах асоційованих товариством Карла Дуйсберга (InWEntgGmbH),  CEUME, працювала локальним тренером за програмою TACIS  MTP4.  Проходила стажування у Франції (ESIDEC), Німеччині (InWEnt), Австрії (UNIDO), Польщі (Варшавський та Ягелонський університети). У 2019 році приймала участь у програмі Erasmus+, STAFF MOBILITY FOR TRAINING Program (університет Фоджа, Італія). У 2020-2021 роках учасниця проекту з розвитку жіночого лідерства в академічному середовищі "FLAMINGU", що реалізується КНЕУ та університетом Констанц, Німеччина, в рамках програми DIES Hochschulpartnerschaften за фінансування DAAD з фондів BMZ.  У 2021 році брала участь в  Інтернет-симпозіумі Creative Spark для освітян з підприємництва.

Викладацька діяльність

На кафедрі викладає дисципліни «Методологія наукових досліджень», «Фахова науково-дослідна робота», «Потенціал і розвиток підприємства», «Управління вартістю бізнесу», «Комплексний тренінг з менеджменту підприємницької діяльності», «Методологія економічних досліджень» (для PhD), «Управління науковими проектами» (для PhD) та «Інноватика та інтелектуальна власність» (для PhD).

Заслужений працівник КНЕУ.

Наукова діяльність

Керівник  держбюджетної науково-дослідної теми «Неоекономіка та імперативи розвитку підприємництва» (державний реєстраційний номер 0116U001555). Є членом двох спеціалізованих вчених рад зі спеціальностей 08.00.04 - Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) та 08.00.05 - Розвиток продуктивних сил та регіональна економіка.  Підготувала 5 кандидатів економічних наук, 1 доктора економічних наук і 1 доктора філософії (PhD).

Публікації

Є автором більше 200 наукових і навчально-методичних праць.

  1. V.Danyliuk, I. Riepina, O.Shafalyuk, M.Kovylina, V. Nitsenko. Functional and investment strategies of technical development of enterprises. NAUKOVYI VISNYK Natsionalnoho Hirnychoho Universytetu . - Vol. 3, No177 (2020) р. 115-121 Режим доступу: http://nvngu.in.ua/index.php/en/archive/on-the-issues/1844-2020/contens-3-2020/5347-functional-and-investment-strategies-of-technical-development-of-enterprises(Scopus)
  2. Inna Riepina, Olha Hrybinenko, Nataliia Parieva, Oleksandra Parieva, Igor Savenko, Natalia Durbalova Quantity Assessment of the Risk of Investment Projects / International Journal of Recent Technology and Engineering (IJRTE) ISSN: 2277-3878, Volume-8 Issue-3, September 2019. Режим доступу: https://www.ijrte.org/wp-content/uploads/papers/v8i3/C6338098319.pdf    (Scopus)
  3. Riepina, I. M.; Kuzhel, M. Yu; Halytskyi, O. M.; Lisovenko, D., V.; Fedchenko, A., V. The analysis of venture companies’ rational investment decisions by value criterium / Financial and credit activity: problems of theory and practice. - Vol. 1, No 32 (2020)р. 168-175 (WebofScience) Режимдоступу: http://fkd.org.ua/article/view/200347
  4. Riepina I., Vostriakova V., Chukhraieva N., Brill M. M&A FINANCIAL LEVERSIN MANAGEMENT OF BUSINESS VALUE/ «Фінансово - кредитна діяльність: проблеми теорії та практики» Університет  банківської справи на базі Харківського навчально-наукового інституту., vol.4 (27)  2018 (WebofScience) Режим доступу: http://fkd.org.ua/article/view/154197
  5. Riepina, I., Chukhraieva, N., &Kehrein, E. (2020) THEINFLUENCEOFMARKETRISKSUPONTHEAGRIBUSINESSVALUE. Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure Development42(1), 35-40 (Web of Sciencе) Режимдоступу: https://doi.org/10.15544/mts.2020.04
  6. Tanklevska, N.; Riepina, I.;  Tkachenko, O.;  Kuklin, O. DYNAMIC MODELING OF AGRICULTURAL COMPANY ASSET MANAGEMENT PROCESS  / BULLETIN OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN ‏JUL-AUG 2020Випуск: ‏ 4 Стр.: ‏ 129-139  DOI: 10.32014/2020.2518-1467.112Режимдоступу: http://bulletin-science.kz/assets/2020-4/129-139.pdf(WebofScience)
  7. Shkoda Т. N., Tepliuk M. A., Riepina I. M., Semenets-Orlova I. A., Domina O. M. (2020) MOTIVATIONAL CLIMATE AS THE REALIZATION MECHANISM OF YOUNG SCIENTISTS’ POTENTIAL IN BUSINESS ENVIRONMENT. Financial and Credit Activity-Problems of Theory and Practice  Том4 Випуск: ‏ 35 Стр.: ‏ 522-529  (WebofScience) 

більш детальна інформація в наукових профілях

Участь у професійних об'єднаннях

  • Спілка підприємців малих, середніх і приватизованих підприємств України з 2019 р
  • ГО «Інноваційний університет» з 2019 р.