Факультет економiки та управлiння

Рєпіна Інна Миколаївна

Кафедра: Кафедра бізнес-економіки та підприємництва
Посада: професор, завідувач кафедри бізнес-економіки та підприємництва
Вчене звання: професор
Науковий ступінь: доктор економічних наук
Стаж роботи: 26 років
Біографія:

Вищу економічну освіту отримала у КФ Київського державного економічного університету  (диплом з відзнакою за спеціальність «Економіка та управління виробництвом»)  і була рекомендована до аспірантури де у 1998 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук на тему «Управління підприємницьким потенціалом». У 2014 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук на тему «Управління активами підприємств». Є автором більше 150 наукових і навчально-методичних праць. З 2013 року призначена керівником англомовної магістерської програми «Менеджмент підприємницької діяльності» («Management of Entrepreneurial Activity»). За час своєї професійної діяльності приймала активну участь в багатьох міжнародних проектах асоційованих товариством Карла Дуйсберга (InWEntgGmbH),  CEUME, працювала локальним тренером за програмою TACIS  MTP4.  Проходила стажування у Франції (ESIDEC), Німеччині (InWEnt), Австрії (UNIDO), Польщі (Варшавський та Ягелонський університети). У 2019 році приймала участь у програмі Erasmus+, STAFF MOBILITY FOR TRAINING Program (університет Фоджа, Італія).

На кафедрі викладає дисципліни «Методологія наукових досліджень», «Фахова науково-дослідна робота», «Потенціал і розвиток підприємства», «Управління вартістю бізнесу», «Комплексний тренінг з менеджменту підприємницької діяльності», «Методологія економічних досліджень» (для PhD), «Управління науковими проектами» (для PhD) та «Інноватика та інтелектуальна власність» (для PhD).

Заслужений працівник КНЕУ. Є членом двох спеціалізованих вчених рад зі спеціальностей 08.00.04 - Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) та 08.00.05 - Розвиток продуктивних сил та регіональна економіка. З 2016 року є гарантом ОНП PhD спеціальності 076 - "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність" та головним редактором збірника наукових праць "Економіка та підприємництво".