Факультет економiки та управлiння

Публічне управління та державна служба (спец. 281)

Освітньо-професійна програма (МАГІСТР)

Публічне управління
та державна служба

 

Спеціальність 281 «Публічне управління та адміністрування»

 


За освітньо-професійною програмою «Публічне управління та державна служба» здійснюється підготовка фахівців високого рівня компетентності для публічного управління та адміністрування, здатних здійснювати науковий й практичний супровід політичних, соціальних та економічних реформ в Україні на загальнодержавному, регіональному та місцевому рівнях, а також здійснювати адміністративну діяльність в органах державної влади і органах місцевого самоврядування, установах, організаціях різного рівня підпорядкування.

Ця програма є новою розробкою КНЕУ відповідно до сучасних стандартів освіти. Вона втілила в собі найкращі навчальні практики з підготовки фахівців для системи державного управління, напрацьовані університетом в останні роки.

Освітньо-професійна програма для тих, хто:

 • цікавиться перспективами розвитку своєї країни;
 • хоче уміти управляти економікою країни та здійснювати реформи, які є необхідними для неї;
 • прагне вивчити систему публічного управління країною зсередини;
 • бажає дізнатися про специфіку роботи державних органів та напрацювати зв’язки в системі публічного управління;
 • прагне увійти до нового покоління управлінців в органах державної влади країни чи у своєму місті.

 


 

Паспорт освітньо-професійної програми

Ступінь 

магістр публічного управління
та адміністрування

Форма навчання

очна (денна)

Тривалість підготовки / обсяг програми

1 рік 4 місяці / 90 кредитів ЕКТС

Мова викладання

українська 

 


 

Відмінності навчання на освітньо-професійній програмі:

 • досвід спілкування з провідними фахівцями у сфері фінансової, монетарної, соціальної, зовнішньоекономічної державної політики
 • застосування в навчанні комп’ютерних технологій та методик з реальної практики публічного управління на рівні країни, територіальних громад, міст
 • майстерність інтерактивного та креативного спілкування - новітні методи навчання сприяють формуванню лідерських навичок
 • проходження практики в державних та місцевих органах влади та наукових установах, яка сприяє подальшому працевлаштуванню випускників
 • випускники готові працювати на посадах керівника підрозділу, менеджера, аналітика, консультанта з питань управління економікою, фінансами та соціальним розвитком в державних органах влади та органах місцевого самоврядування.

Основний фокус освітньо-професійної програми:

 • публічне управління
 • державна служба та кадрова політика
 • антикризове регулювання
 • державна (соціальна, економічна, інформаційна, інноваційна та антикорупційна) політика
 • інституціоналізація та нормопроєктування в публічному управлінні
 • стратегування та інструментарій форсайту в публічному управлінні
 • державне управління в сфері охорони здоров’я
 • управління територіальними утвореннями на рівні окремих регіонів муніципалітетів та місцевих громад
 • цифрове врядування

Остання редакція: 25.01.23