Факультет економiки та управлiння

Управління публічним сектором економіки (спец. 281)

Освітньо-професійна програма (МАГІСТР)

Управління публічним сектором економіки

 

Спеціальність 281 "Публічне управління та адміністрування"

 


За освітньою програмою «Управління публічним сектором економіки» здійснюється підготовка фахівців високого рівня компетентності для публічного управління, здатних професійно аналізувати, оцінювати та обґрунтувати управлінські рішення по реалізації державної політики економічного та соціального розвитку галузей та сфер діяльності на національному та муніципальному рівнях.

Освітня програма «Публічне управління та адміністрування» є новою розробкою КНЕУ відповідно до сучасних стандартів освіти. Вона втілила в собі найкращі навчальні практики з підготовки фахівців для системи державного управління, напрацьовані університетом в останні роки.

Освітня програма «Управління публічним сектором економіки» - для тих, хто:

 • цікавиться перспективами розвитку своєї країни;
 • хоче уміти управляти економікою країни та здійснювати реформи, які є необхідними для неї;
 • прагне вивчити систему публічного управління країною зсередини;
 • бажає дізнатися про специфіку роботи державних органів та напрацювати зв’язки в системі публічного управління;
 • прагне увійти до нового покоління економістів-управлінців у вищих органах державної влади країни чи у своєму місті.

 


 

Паспорт освітньо-професійної програми

Ступінь 

магістр публічного управління та адміністрування

Форми навчання

очна / заочна

Тривалість підготовки / обсяг програми

1 рік 4 місяці (денна), 1 рік 6 місяців (заочна) / 90 кредитів ЕКТС

Мова викладання

українська 

 


 

Відмінності навчання на освітньо-професійній програмі «Управління публічним сектором економіки»

 

 • досвід спілкування з провідними фахівцями у сфері фінансової, монетарної, соціальної, зовнішньоекономічної політики
 • застосування в навчанні комп’ютерних технологій та методик з реальної практики публічного управління на рівні країни, територіальних громад, міст
 • майстерність інтерактивного та креативного спілкування - новітні методи навчання сприяють формуванню лідерських навичок
 • проходження практики в центральних та місцевих органах влади та наукових установах, яка сприяє подальшому працевлаштуванню випускників
 • випускники готові працювати на посадах керівника підрозділу, менеджера, аналітика, консультанта з питань управління економікою, фінансами та соціальним розвитком в державних та муніципальних органах влади.

 


 

Навички, які отримує випускник

 

 • здійснювати розробку макроекономічної політики та обґрунтувати управлінські рішення у публічній сфері
 • оцінювати результати та перспективи макроекономічної політики
 • оцінювати дії органів публічної влади в конкретних ситуаціях, спираючись на норми законодавства
 • розробляти соціально-економічні прогнози та їх використовувати при обґрунтуванні державної політики
 • застосовувати інструменти бюджетно-податкової, інноваційно-інвестиційної та соціальної політики
 • адаптувати кращий світовий досвід в практику управління територіальними утвореннями
 • використовувати інструменти електронного урядування при обґрунтуванні управлінських рішень
 • визначати зміст та причини виникнення проблем у сфері публічних фінансів
 • здійснювати аналіз законодавчої бази з окремих питань публічного управління та обґрунтовувати її доцільні зміни
 • презентувати та візуалізувати результати експертизи процесів та явищ у сфері публічного управління національною та муніципальною економікою

 


 

Сфери працевлаштування випускників програми

 

Випускники освітньої програми «Управління публічним сектором економіки» працюють у:

 • центральних органах влади - Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, Міністерство фінансів України, Міністерство освіти і науки України, Міністерство з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України, Міністерство охорони здоров’я України, Національний банк України, Верховна Рада України, Національне антикорупційне бюро України;
 • місцевих органах влади – Київська міська державна адміністрація, Київська міська рада, інші обласні та міські державні адміністрації та ради;
 • міжнародних організаціях та консалтингових компаніях – Світовий банк, KPMG, EY, ProConsulting, TSI Analytics;
 • громадських організаціях, публічних установах та інших компаніях – ГО "ВГО «Поруч»", ГО «Молоді агенти змін», ГО «Клуб економістів».

Освітня програма «Управління публічним сектором економіки» у 2018 році вперше набула випускників магістерського рівня підготовки. Втім, КНЕУ має тривалий досвід підготовки фахівців з державного управління, які на сьогодні успішно працевлаштовані у різних сферах економіки та державної влади та активно нарощують власний кар’єрний розвиток.

 


 

Випускники-обличчя програми

 

Наталія Горшкова (випуск 1999 р.)

 

 

 

 

 

   


 

 

 

 

 


Детальний опис освітньої програми на другому (магістерському) рівні "Управління публічним сектором економіки" (спеціальність 281 "Публічне управління та адміністрування")

 
Остання редакція: 06.07.21