Факультет економiки та управлiння

Навчальні дисципліни

Обов’язкові дисципліни 

 • Методологія економічного аналізу
 • Мікроекономічний аналіз
 • Макроекономічний аналіз
 • Імітаційне моделювання
 • Big Data
 • Експериментальна економіка
 • Інституціональний аналіз
 • Економічне оцінювання
 • Прикладна інформатика
 • Системний аналіз
 • Вступ до спеціальності
 • Прикладне моделювання
 • Макроекономіка
 • Мікроекономіка
 • Політологія
 • Маркетинг
 • Право
 • Економіка підприємства
 • Іноземна мова
 • Психологія
 • Філософія
 • Вища математика
 • Бухгалтерський облік
 • Менеджмент
 • Міжнародна економіка
 • Фінанси
 • Статистика
 • Сталий розвиток (Sustainable development)
 • Національна економіка
 • Українознавство
 • Економіка соціально-трудових відносин
 • Соціологія

Вибіркові дисципліни

Пакет для розширення професійного профілю 1

 • Підприємництво і бізнес-культура
 • Лідерство та партнерство в бізнесі
 • Тренінг курс «Створення власного бізнесу»
 • Тренінг курс «Бізнес-моделювання»
 • Тренінг курс «Start-up»

Пакет для розширення професійного профілю 2

 • Аналіз вигід і витрат
 • Економічний аналіз політики
 • Тренінг-курс з прикладної поведінкової економіки
 • Міждисциплінарні методи економічних досліджень
 • Аналіз економічних трансформацій

Пакет "Мікро- Макро аналітики"

 • Просторовий аналіз економіки
 • Бізнес аналіз
 • Проектний аналіз
 • Моніторинг макроекономічної динаміки
 • Економічний аналіз права

Пакет  "Економіко-фінінсова аналітика"

 • Аналіз господарської діяльності
 • Фінансово правова аналітика
 • Методи аналізу фінансових ринків
 • Технічний аналіз на фінансовому ринку
 • Фінансово-інвестиційний аналіз

Пакет  "Статистично-математичні методи аналізу"

 • Аналіз ризиків
 • Економетричний аналіз
 • Прикладні моделі економічних процесів
 • Статистичне моделювання та прогнозування
 • Моделі та методи інтелектуального аналізу даних
Остання редакція: 17.05.18