Факультет економiки та управлiння

Навчальні дисципліни

Обов’язкові дисципліни

 • Державна політика та публічне управління
 • Глобалізація і політика національної безпеки
 • Інституціоналізація та нормопроєктування
 • в публічному управлінні
 • Соціальна відповідальність та управління соціальною сферою
 • Сервісна діяльність органів публічної влади
 • Управління публічним сектором економіки
 • Державна служба та управління професійним розвитком
 • Інформаційна політика та комунікації в публічному управлінні
 • Стратегування та інструментарій форсайту в публічному управлінні
 • Цифрове врядування
 • Методологія наукових досліджень

 

Вибіркові дисципліни

 • Управління територіальними громадами

 • Управління програмами та проєктами в публічній сфері

 • Державно-приватне партнерство та управління публічними закупівлями

 • Формування та реалізація антикорупційної політики

 • Державне регулювання в сфері охорони здоров'я

 • Фандрейзинг муніципальних інвестиційно-інноваційних проектів

 • Регіональне управління та місцеве самоврядування

 • Цінності та корпоративна культура державної служби

 • Державний протокол та діловий етикет державної служби

 • Розвиток лідерського потенціалу державних службовців

 • Іноземна мова професійного спілкування

Остання редакція: 10.06.22