Факультет економiки та управлiння

Гарант програми та проєктна група

Кизенко Олена Олександрівна

кандидат економічних наук, доцент, заступник завідувача кафедри бізнес-економіки та підприємництва, заступник директора Інституту управлінського КНЕУ, член Всеукраїнської асоціації консультантів з управління CMC Ukraine

olena.kyzenko@kneu.ua

         

Сфера професійних інтересів:

  • Стратегічний контролінг на підприємстві
  • Система управління витратами компанії
  • Трансформація системи бюджетування підприємств в цифровій економіці
  • Аналітика і прогнозування в бізнесі
  • Корпоративне підприємництво

Досвід

Понад 15 років консалтингової практики, проведення консалтингових та освітніх проєктів для українських та зарубіжних компаній, а також Київської державної обласної адміністрації, Клінічної лікарні «Феофанія» та ін.

Автор трененг-курсів з використанням програмних продуктів для управлінського обліку та аналізу діяльності підприємства (у т.ч. на платформах MS Office 365, Moodle).

Експерт ліцензійної та акредитаційної комісії МОН України

Участь у міжнародних проєктах:

  • Україно-нідерландський освітньо-дослідницький проєкт «Прогнозування діяльності підприємства на основі фінансової моделі в програмному продукті ВІ "Diamond FMS". (Договір про партнерство та ділову співпрацю № KNEU– 1 від 07.02.2013 та № KNEU– 2 від 03.01.2018).
  • Міжнародна сертифікація на звання СМС (Certified Management Consultant) за стандартами Міжнародної Ради Інститутів консультантів з управління. (Сертифікація консультантів з Киргизстану та Таджикістану. асесор, 2015 рік).

 

Члени проєктної групи

 

Лігоненко Лариса Олександрівна

доктор економічних наук, професор кафедри бізнес-економіки та підприємництва

 

 

 

 

Кузьомко Володимир Миколайович

кандидат економічних наук, доцент кафедри бізнес-економіки та підприємництва

 

 

 

 

Коцюба Олексій Станіславович

кандидат економічних наук, доцент кафедри бізнес-економіки та підприємництва

oleksii.kotsiuba@kneu.ua

 

Остання редакція: 03.06.20