Факультет економiки та управлiння

Наукові заходи

З метою презентації, апробації та інтеграції науково-дослідних розробок викладачів кафедра періодично організовує публічні науково-освітні заходи, серед яких конференції, семінари, круглі столи, форуми. Більшість з таких заходів відбувається за участю та у спільній організації з університетськими, вітчизняними та міжнародними партнерами.

 

Наукові конференції

 • V Міжнародна науково-практична конференція «Управління публічною економікою: нові виклики та стратегія» (Київ, ДВНЗ "КНЕУ імені Вадима Гетьмана", 5-6 грудня 2019 року) Переглянути звіт  про конференцію

 • IV  Міжнародна науково-практична конференція "Модернізація управління національною економікою" (Київ, ДВНЗ "КНЕУ імені Вадима Гетьмана", 24-25 листопада 2016 року) Переглянути звіт  про конференцію

 • ІІІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція "Антикризове управління економікою України: нові виклики" (Київ, ДВНЗ "КНЕУ імені Вадима Гетьмана", 15-17 грудня 2015 року) Переглянути звіт про конференцію

 • Міжнародна науково-практична конференція «Державне антикризове управління економікою в умовах глобалізації» (Київ, ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана», 26-27листопада 2013 р.) Переглянути звіт про конференцію

 • Міжнародна наукова конференція «Проблемы современной экономики и институциональная теория» (Київ, ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана» спільно з Міжнародною асоціацією інституціональних досліджень, 14-15 жовтня 2010 р.)

 • Всеукраїнська наукова конференція «Антикризове державне управління національною економікою: світовий досвід та проблеми в Україні» (Київ, ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана», 14-15 квітня 2010 р.)

 

Круглі столи та форуми

 

Науково-методичні семінари

З метою підвищення кваліфікації викладачів, обміну досвідом і науково-методичними напрацюваннями на кафедрі у 2009 році запроваджено науково-методичний семінар, тематика засідань якого визначається потребами удосконалення методичних підходів до викладання дисциплін.

Окрім того, у 2014 році розпочато роботу міжкафедрального науково-методичного семінару «Державне управління соціально-економічним розвитком України», проведення якого передбачено Програмою інноваційного розвитку.

 

Кафедральні науково-методичні семінари

З метою підвищення кваліфікації викладачів, обміну досвідом і науково-методичними напрацюваннями на кафедрі запроваджено постійнодіючий науково-методичний семінар. 

Під час його засідань учасниками обговорюються проблемні питання з дисциплін, що забезпечуються кафедрою, з організації та методології наукових досліджень, сучасні проблеми і результати досліджень аспірантів, здобувачів та молодих викладачів кафедри.

 

Тематика засідань науково-методичного семінару:

 

 • «Методика викладання дисципліни «Макроекономіка» (протягом 2012-2013 н.р.)

 • «Застосування інноваційних технологій при викладанні дисциплін кафедри з урахуванням їх предметної специфіки» (протягом 2011/2012 н.р.)

 • «Макроекономіка: уніфікація лекційного матеріалу та критерії оцінювання залишкових знань» (протягом ІІ семестру 2011/2012 н.р.)

 • «Методика викладання дисципліни «Національна економіка»» (протягом 2010/2011 н.р.)

 • «Методика викладання дисципліни «Макроекономіка»» (протягом 2009/2010 н.р.)

 

Міжкафедральнi науково-методичнi семінари

 

Остання редакція: 06.12.19