Факультет економiки та управлiння

Публічне управління економікою України в умовах загроз державності : збірник матеріалів круглого столу (5 грудня 2018 р.)15 Лютого 2019р.

Публічне управління економікою України в умовах загроз державності [Електронний ресурс] : збірник матеріалів круглого столу (м. Київ, 5 грудня 2018 р.) — Київ : КНЕУ, 2018. — 67, [1] с.

 

У збірнику представлено матеріали виступів учасників круглого столу «Публічне управління економікою України в умовах загроз державності» (м. Київ, 5 грудня 2018 року), у яких розглядаються актуальні для сьогодення проблеми за такими напрямами: метаморфоза державності та публічного управління в Україні, національна економічна безпека: виклики та загрози, подолання тіньової економіки та корупції як загроз державності України.

 

ЗМІСТ

АРТЬОМОВА Т. Інститут оцінки ефективності державного управління: засади становлення (C. 5)

ВАРНАЛІЙ З. Офшоризація — інституціональна загроза національній економічній безпеці та державності України (C. 7)

ВОРОТІН В., ШИНКАРЬОВ А. Напрями модернізації механізмів і інструментів публічного управління в Україні (C. 8)

ГУМЕНЮК В., ГРЕЧАНИК Б. Антикризове управління економікою туризму і курортів в умовах геополітичних загроз  (C. 13)

ДЕЙНЕКО Л., ЦИПЛІЦЬКА О. Інституціональні ризики та загрози реалізації промислової політики держави   (C.  14)

ЄМЕЛЬЯНЕНКО Л. Мінімізація корупційних ризиків як імператив детінізації національної (C. 17)

ЖЕЛЮК Т. Підвищення інституційної спроможності публічних інститутів у забезпеченні національної безпеки  (C. 19)

КИРИЛЕНКО В. Компліментарна модель національної економічної безпеки(C. 21)

МАЛИЙ І. Крихкість економіки публічного сектору та загрози державностіУкраїни(C. 23)

МАЛИШ Д. Економічне відновлення та розбудова миру на територіях, постраждалих унаслідок збройного конфлікту в Україні  (C. 25)

МОСКАЛЕНКО В. Стимулювання розвитку проблемних територій для забезпечення сталого розвитку країни  (C. 27)

НИКИФОРОВ А., НОТЕВСЬКИЙ Є. Методичні підходи до визначенняекономічної ефективності капітальних вкладень у соціальну сферу (C. 30)

ОВЧАРЕНКО Р. Реформування механізму управління об’єктами державноївласності (C. 33)

РАДІОНОВА І. Оцінювання економічних загроз публічного сектора: проблема релевантності  (C. 35)

ТИЩЕНКО О. Регіональні чинники формування загроз національній економічній безпеці України  (C. 37)

ЧЕЧЕЛЬ О. Роль державного регулювання у подоланні кризових явищ векономіці (C. 39)

КОРОЛЮК Т. Державно-приватне партнерство як механізм управління національною безпекою(C. 41)

КОТЕНОК А. Добробут і корупція: нормативна біполярність  (C. 43)

КОТЕНОК Д. Територіальна громада в системі національної економічноїбезпеки (C. 44)

КУЦЕНКО Т. Нормативно-правове забезпечення фінансової спроможностігромад на «крихких» територіях України в умовах конфлікту(C. 46)

САБАДОШ А. Проблеми вимірювання ефективності публічного управлінняв Україні (C. 48)

ФЕДІРКО Н. Політика інтеграції внутрішньо переміщених осіб в умовахвоєнно-політичного конфлікту в Україні (C. 50)

ПОСТОЄНКО К. Дисбаланс взаємозв’язку прожиткового мінімума та продовольчого кошика в Україні (C. 53)

БОРТНИК В. Реформування управління публічними акціонерними товариствами в Україні(C. 55)

ДЗЕНЗЕЛЮК К. Інклюзивний вектор трансформації ринку праці в Україні (C. 57)

СЕЗОНЕНКО А. SWOT-аналіз результатів створення об’єднаних територіальних громад в Україні( C. 59)

СИВАК Є. Бенчмаркінг використання ІТ у публічній службі: завдання дляУкраїни (C. 62)

ХАРЧЕНКО О. Алгоритм відбору показників для оцінювання ефективностіуправління апаратом публічної служби  (C. 65)

 

Персональні матеріали учасників також представлені в інтитуційному репозитарії КНЕУ.