Факультет економiки та управлiння

Малий І.Й., Ємельяненко Л.М., Дзензелюк К.В. Імплементація концепції інклюзивного розвитку в практику регулювання зайнятості населення (2018)28 Грудня 2018р.

ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ КОНЦЕПЦІЇ ІНКЛЮЗИВНОГО РОЗВИТКУ В ПРАКТИКУ РЕГУЛЮВАННЯ ЗАЙНЯТОСТІ НАСЕЛЕННЯ
І. Й. Малий, Л. М. Ємельяненко, К. В. Дзензелюк

 

У статті висвітлюється основна ідея інклюзивності, пріоритетність якої є розвиток людських ресурсів, досягнення повної зайнятості, підвищення кваліфікації працівників, гарантування соціальної безпеки та сталого розвитку. Акцентується увага на необхідності й важливості переходу до інклюзивного розвитку, який створює можливості для всіх контингентів населення й більш справедливо розподіляє в суспільстві переваги від збільшеного добробуту як в грошовому, так і в негрошовому вираженні. Аргументовано, що основними наднаціональними інститутами, які зіграли вирішальну роль у визначенні концептуальних засад щодо стимулювання інклюзивного зростання, є ОЕСР, Світовий банк, Міжнародний валютний фонд і Всесвітній економічний форум. Доведено принципові відмінності інклюзивного та стандартного економічного зростання. Розкривається особливість розмежування інклюзивного зростання від інклюзивного розвитку, як однієї із складових останнього, основним інструментом якого є «продуктивна зайнятість»: особлива увага приділяється подоланню бідності, сприянню забезпечення повної й продуктивної зайнятості та зміцнення соціальної інтеграції. Визначено концептуальні засади, особливості, підходи та моделі інклюзивного розвитку. Висвітлено переваги та недоліки світових моделей інклюзивного розвитку. Представлено механізм дії концепції інклюзивного зростання. Встановлено ключові аспекти інклюзивного зростання, які охоплюють інвестиції в людський капітал, створення нових робочих місць, структурна трансформація, прогресивна податкова політика, соціальний захист, недопущення дискримінації, соціальна інтеграція та участь, сильні інститути. Обґрунтовано імплементацію концепції інклюзивного розвитку в практику регулювання зайнятості через заохочення активних програм на ринку праці, підвищення якості зайнятості, залучення до співпраці соціальних партнерів, зміцнення потенціалу служб зайнятості, розширення доступності професійної підготовки в сільських районах, вдосконалення управління ринком праці та його функціонування тощо.

 

Ключові слова: інклюзія; інклюзивний розвиток; регулювання зайнятості; інклюзивний ринок праці.