Факультет економiки та управлiння

Випуск магістрів освітньої програми "Публічне управління та адміністрування" 28 лютого 2019 року28 Лютого 2019р.

28 лютого 2019 року в приміщенні конференц-зали ДНВЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» відбулось вручення дипломів випускникам магістерського рівня підготовки.

Кафедра національної економіки та публічного управління отримала новий випуск магістрів зі спеціальності «Публічне управління та адміністрування», які стали висококонкурентними управлінцями-економістами на ринку праці та працюють як в органах місцевого управління, так і в інших організаціях та установах публічної та приватної сфери.

 

Цього року дипломи про повну вищу освіту, що підтверджують кваліфікацію магістра з публічного управління та адміністрування отримали 10 випускників.

 

Протягом навчання на магістерській програмі студенти продемонстрували високу наполегливість у вивченні дисциплін, здійснили суттєві наукові розробки під час підготовки магістерських дипломних робіт, які є корисними для їх використання у практиці державного управління, отримали схвальні відгуки під час проходження практики в державних установах, а також напрацювали корисний початковий трудовий досвід, поєднавши навчання в університеті із реальною зайнятістю. 

Двоє випускників освітньої програми – Юлія Мальковська та Катерина Дзензелюк - отримали дипломи з відзнакою.

Протягом 2017 – 2018 років магістранти освітньої програми брали участь у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт:

 • Дзензелюк К.В. (науковий керівник: д.е.н., проф. Л.М. Ємельяненко);
 • Мальковська Ю.Б. (науковий керівник: к.е.н., доц. В.І. Усик).

 

Більшість магістрантів освітньої програми виявили високу активність під час студентських наукових конференцій у 2017-2018 років, зокрема апробовано наукові дослідження під час:

VІ студентської наукової Інтернет-конференції «СТРАТЕГІЯ ПІДПРИЄМСТВА: ПОГЛЯД НОВОЇ ГЕНЕРАЦІЇ ЕКОНОМІСТІВ» - Секція«Макроекономічні фактори формування сприятливого бізнес-середовища» (Київ, КНЕУ, 5-7 грудня 2017 року):

 • Сіренко Я.С. Сучасний бізнес як джерело фінансової спроможності об’єднаних територіальних громад (науковий керівник: Куценко Т.Ф.,к.е.н, доцент).
 • Войцехівська .О.  Зовнішня трудова міграція та стан українського ринку праці (науковий керівник: Федірко Н.В., к.е.н, доцент).
 • Власенко М.М. Шерінгова економіка як чинник транформації моделі споживання в умовах глобалізації  (науковий керівник: Гурова Ю.С., к.е.н., доцент).
 • Дзензелюк К.В. Формування державної політики інклюзивного регулювання національного ринку праці  (науковий керівник: Ємельяненко Л. М., д. е. н., професор).

85 студентської наукової конференції «Інноваційний прорив України: креативні ідеї та проекти»  - круглий стіл  «Антикризове управління публічним сектором економіки України» (Київ, КНЕУ, 25 квітня 2018 року):

 • Власенко М.М.Архітектоніка публічних фінансів в контексті макроекономічної стабілізації (науковий керівник – Усик В.І., к.е.н., докторант).
 • Дзензелюк К.В.Інклюзивні інновації в регулюванні національного ринку праці (науковий керівник – Ємельяненко Л.М., д.е.н., проф. кафедри).
 • Мальковська Ю.Б.Оцінювання стабільності публічного сектору національної економіки (науковий керівник – Радіонова І.Ф., д.е.н., проф. кафедри).
 • Олівінська І.В.Управління продуктивністю в публічній службі: досвід КНР (науковий керівник – Єфремов Д.П., к.е.н., доц. кафедри).
 • Сіренко Я.С.Підвищення спроможності територіальних громад в умовах гібридної війни з урахуванням міжнародного досвіду (науковий керівник – Куценко Т.Ф., к.е.н., доц. кафедри).
 • Чернявська К.В.Валютна лібералізація в Україні в умовах інтеграції до Європейського Союзу (науковий керівник – Москалюк Н.П., к.е.н., доц. кафедри).

 

Магістранти освітньої програми, серед яких Мальковська Ю.Б., Дзензелюк К.В. та Власенко М.М., отримали практичний досвід участь у виконанні фундаментальної науково-досвідної роботи «Антикризове управління публічним сектором в умовах макроекономічної нестабільності та загроз державності України», що фінансується МОН України. За результатами участі підготовлено наукові розробки:

Дзензелюк К.В., Мальковська Ю.Б. (у співавт. з Куценко Т.Ф., к.е.н., Федірко Н.В., к.е.н.) Аналітична записка “Оцінювання крихкості регіонів України в умовах збройного  конфлікту”. Міністерство з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України.

Дзензелюк К.В. (у співавт. з Малий І.Й., д.е.н, Ємельяненко Л.М., д.е.н.) Наукова доповідь “Імплементація концепції інклюзивного розвитку в практику регулювання зайнятості населення”. НДІ праці і зайнятості населення Міністерства соціальної політики і НАН України.

Випуск магістрів-2019 виявився одним з найбільш плідним за кількістю опублікованих наукових статей:

 • Власенко М.М. (у співавт. з  Малий І.Й.) Результативність управління публічним сектором в умовах нестабільності // Економіка та держава. – 2017. - №12.
 • Мальковська Ю.Б. (у співавт. з  Радіонова І.Ф.) Стабільність публічного сектору національної економіки: зміст та оцінювання // Економіка та держава. – 2017. - №12.
 • Сіренко Я.С. (у співавт. з  Федірко Н.В.) Глобальні та національні чинники трансформації публічних фінансів в Україні // Інвестиції: практика та досвід. – 2017. - №24.
 • Дзензелюк К.В. (у співавт.  з Ємельяненко Л.М.) Проблеми та перспективи соціально орієнтованого інклюзивного розвитку в Україні // Соціально-трудові відносини: теорія та практика: Збірник наукових праць. – К.: КНЕУ. – 2017. – №1(13). – С. 125-134.
 • Дзензелюк К.В. (у співавт. з Ємельяненко Л.М.) Концепція інклюзивного зростання в антикризовому управлінні економікою Інституційні обмеження інклюзивного розвитку економіки України // Інклюзивний розвиток національної економіки:  глобальні тенденції, можливості України та роль агропродовольчого сектору: Зб. матеріалів міжнародної науково-практичної конференції м. Київ, 8-9 листопада 2018 р. Національний університет біоресурсів і природокористування України, МОНУ. - К., 2018. - 151 с. - С. 34-38.
 • Дзензелюк К.В. (у співавт. з Малий І.Й., Ємельяненко Л.М.) Імплементація концепції інклюзивного розвитку в практику регулювання зайнятості населення // Економіка та держава. – 2-18. - №12.
 • Дзензелюк К.В. (у співавт.  з Ємельяненко Л.М.) Інтегральна оцінка інклюзивного зростання в Украіні //  Ефективна економіка. – 2018. - №12.

 

В рамках проведення міжпредметного тренінгу магістрантами спільно з керівниками здійснено розробку методики оцінювання крихкості регіонів України та її практичну апробацію, результати чого опубліковано у статті та підтверджено свідоцтвом авторського права на твір:

 •  Мальковська Ю. Б., Дзензелюк К. В., Сіренко Я. С. (у співавт. з Федірко Н.В. Куценко Т. Ф.) Оцінювання крихкості регіонів України в умовах збройного конфлікту Оцінювання крихкості регіонів України в умовах збройного конфлікту. Ефективна економіка. 2018. № 12. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6777. DOI: 10.32702/2307-2105-2018.12.100 (Index Copernicus, Google Scholar)

 

Активну участь магістранти виявили під час роботи Круглого стола “Публічне управління економікою України в умовах загроз державності”, який проводився за ініціативою кафедри національної економіки та публічного управління та відбувся 5 грудня 2018 року. Магістрантами було підготовлено та рекомендовано до опублікування в електронній  версії 6 тез доповідей за такими актуальними проблемами:

 • Власенко М.М.(науковий керівник: Малий І.Й., д.е.н., професор) — тема доповіді “Управління видатками бюджету в умовах загрози національної безпеки України”;
 • Дзензелюк К.В. (науковий керівник: Ємельяненко Л. М., д.е.н., професор)  - тема доповіді “Інклюзивний вектор трансформації ринку праці в Україні”.

 

За результатами виконання прикладних досліджень в рамках підготовки дипломних робіт магістрантами спільно з їх науковими керівниками напрацьовано наукову збірку «Макроекономічне оцінювання публічного сектору в антикризовому управлінні», а також отримано за ними свідоцтва авторського права на твори.

 

Особисті враження та привітання випускників-магістрів з публічного управління та адміністрування 2019 року

 

 

Вітаємо наших випускників та бажаємо їм нових професійних звершень та кар'єрного розвитку!

 

 

До зустрічі у нових партнерських проектах!