Факультет економiки та управлiння

Оголошення про другий тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування» у 2021-2022 н.р.23 Грудня 2021р.

Відповідно до Закону України «Про вищу освіту», Положення про Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 18.04.2017 р. № 605, зареєстрованого в Міністерстві юстиції за № 620/30488, на виконання наказу Міністерства освіти і науки України «Про проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт із галузей знань і спеціальностей у 2021/2022 навчальному році та внесення змін у додаток до наказу Міністерство освіти і науки України від 24.11.2020 року №1457» від 05.11.2021 р. №1179, з метою підтримки обдарованої студентської молоді та створення умов для її творчого зростання ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» організовує проведення другого туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування» (наказ університету №703 від 28.12.2021 року).

 

До участі у Конкурсі запрошуються здобувачі першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти  закладів вищої освіти України незалежно від форм власності та підпорядкування, у тому числі іноземці та особи без громадянства, що навчаються у цих навчальних закладах, студенти вищих навчальних закладів інших країн. Роботи здобувачів, які на час проведення Конкурсу відраховані, в тому числі у зв’язку із закінченням навчання, не допускаються до участі у Конкурсі.

Другий тур Конкурсу буде проведено з дотриманням законодавства в частині запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби Covid-19 у такі терміни:

 • перший етап – рецензування конкурсних робіт Галузевою конкурсною комісією ( до 3 березня 2022 року);

 • другий етап – підсумкова науково-практична конференція (онлайн у форматі відеоконференції 7-8 квітня 2022 року).

Наукові роботи здобувачів повинні бути оформлені у відповідності до вимог Положення про Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 18.04.2017 № 605:

 • текст друкується шрифтом Times New Roman, міжрядковий інтервал 1.5, кегль 14, аркуш формату А4, поля: ліве - 30 мм, праве - 10 мм, верхнє і нижнє - по 20 мм;
 • наукова робота повинна мати титульну сторінку (на ній зазначаються тільки шифр та назва роботи), зміст, вступ, розділи, висновки, список використаної літератури та анотацію (у ній зазначається актуальність, мету, завдання, використану методику дослідження та загальну характеристику роботи);
 • наукова робота обов’язково має містити посилання на джерела інформації у разі використання ідей, тверджень, відомостей, отриманих іншими особами;
 • загальний обсяг роботи не повинен перевищувати 30 сторінок без урахування додатків та переліку літературних джерел;
 • креслення та ілюстрації, що додаються до роботи, повинні бути скомпоновані на аркуші формату А3 або А4.

Прізвища, ініціали автора (авторів) та наукового керівника, найменування закладу вищої освіти замінюються шифром (шифр має бути не більше двох слів).

Наукова робота обов’язково повинна містити: титульну сторінку (на ній зазначаються тільки шифр та назва роботи), Зміст, Вступ, Розділи, Висновки, Список використаних джерел та Анотацію (у ній зазначається актуальність, мета, завдання, використана методика дослідження та загальна характеристика роботи).

Роботи, оформлені з порушенням цих вимог, та роботи, які подавалися на інші конкурси і мали відзнаки МАН до участі в ІІ турі Конкурсу не приймаються. 

Завантажити шаблон оформлення наукової роботи.

Від одного закладу вищої освіти приймається не більше трьох наукових робіт.

Для участі у другому турі Конкурсу необхідно до 15 лютого 2022 року:

1) Зареєструватися у онлайн-формі за посиланням, де:

 • вказати інформацію згідно відомостей про автора наукової роботи та наукового керівника;
 • завантажити наукову роботу у PDF-форматі (назва файлу повністю співпадає з шифром наукової роботи (приклад назви: Шифр.pdf); у файлі наукової роботи на другій сторінці подається анотація (без включення до нумерації сторінок); анотація та наукова робота не повинні містити інформацію, яка б вказувала на її автора, наукового керівника чи ЗВО);
 • завантажити у PDF-форматі скан-копію підписаних відомостей про автора та наукового керівника наукової роботи з усіма необхідними підписами та печаткою (приклад назви: Відомості_шифр.pdf);
 • завантажити за наявності у PDF-форматі скан-копії довідок про впровадження, про  які вказано у відомостях про автора наукової роботи (у одному файлі подаються усі довідки; приклад назви: Впровадження_шифр.pdf);
 • завантажити за наявності у PDF-форматі копії наукових публікацій, про які вказано у відомостях про автора наукової роботи (у одному файлі подаються усі публікації за такою структурою: текст статті, титульна сторінка та зміст збірника/журнала) (приклад назви: Публікації_шифр.pdf).

2) На e-mail оргкомітету надіслати наукову роботу у Word-форматі (приклад назви файлу: Шифр.doc).

3) На поштову адресу оргкомітету  (дата відправлення встановлюється за поштовим штемпелем і є підставою для відмови у прийнятті до Конкурсу, якщо порушено термін подання роботи) надіслати:

 • зшиту науковц роботу  - у конверті А4 з приміткою "На конкурс "Публічне управління та адміністрування" Шифр роботи: ______";
 •  відомості про автора (авторів) та наукового керівника наукової роботи (з усіма необхідними підписами та печаткою), а також за наявності копії наукових публікацій та оригінали довідок про впровадження результатів наукової роботи, про які вказано у  відомостях про автора - запаковані разом в окремому конверті А5 під шифром роботи, який необхідно вкласти в конверт А4 до наукової роботи.

За результатами рецензування Галузевою конкурсною комісією авторам найкращих наукових робіт до 22 березня 2022 року буде розіслано  запрошення до участі у підсумковій науково-практичній конференції, під час якої відбудеться захист результатів досліджень та визначення переможців Конкурсу. Переможці Конкурсу нагороджуються дипломами, а їх наукові роботи оприлюднюються на веб-сайті університету. Автор наукової роботи, який не брав участі у підсумковій науково-практичній конференції, не може бути переможцем.

Результати проведення другого туру Конкурсу після його завершення розміщуються за посиланням.

 

 

Контакти оргкомітету:

Поштова адреса:

кафедра національної економіки та публічного управління

ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

проспект Перемоги, 54/1

м. Київ

03057

E-mail:

nepu@kneu.ua

Телефони:

(044) 456–51–58 (кафедра)

 

 

УВАГА!

Згідно листа ДНУ "Інститут модернізації змісту освіти" від 11.03.2022  №  22.1/10-400 у  зв'язку із введенням на території України воєнного стану (Указ Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022) терміни проведення другого туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей (наказ МОН від 05.11.2021 № 1179 «Про проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей у 2021/2022 навчальному році та внесення змін у додаток до наказу Міністерства освіти і науки України від 24.11.2020 № 1457») переносяться. Нові терміни буде повідомлено додатково.