Факультет економiки та управлiння

Науково-методична конференція «ЦИФРОВА ЕКОСИСТЕМА СУЧАСНОГО УНІВЕРСИТЕТУ: адаптація й розвиток за умов турбулентності освітнього середовища» 25 квітня 2024 р.: спільна участь кафедри та здобувачів25 Квітня 2024р.

24 квітня 2024 року під час Науково-методичної конференції КНЕУ «ЦИФРОВА ЕКОСИСТЕМА СУЧАСНОГО УНІВЕРСИТЕТУ: адаптація й розвиток за умов турбулентності освітнього середовища» відбулась презентація спільної розробки гаранта освітньої програми першого (бакалаврського) рівня вищої освіти Наталії ФЕДІРКО та її здобувачів Станіслава ВАРТАНОВА, Олександри ГУЩИНОЇ, Івана ПЕТРОВА та Мирослава ЦАПОВА «Цифровий простір університету: пріоритети здобувачів вищої освіти».

Саме здобувачі є безпосередніми споживачами освітніх послуг університету, які пов’язують його з економікою країни та державою загалом шляхом реалізації набутих в стінах закладу вищої освіти професійних компетентностей. Тому їх запити, переваги, потреби та пріоритети визначають ключовий стратегічний контекст модернізації освітнього простору в університеті, який на сьогодні здійснюється за рахунок впровадження сучасних цифрових технологій.

Метою спільної роботи гаранта та здобувачів стало напрацювання спільних пропозицій щодо цифрової модернізації університету для забезпечення його конкурентного лідерства та якості вищої освіти.

Відповідно до такої мети орієнтувались на реалізацію завдань щодо:

  • виявлення цифрових запитів здобувачів вищої освіти для забезпечення їх освітніх, громадських, культурно-побутових та соціальних потреб;
  • обґрунтування можливих цифрових рішень для врахування пріоритетів здобувачів вищої освіти;
  • визначення можливостей створення цифрового простору університету на засадах двосторонньої довгострокової взаємодії між здобувачами вищої освіти та ЗВО, їх активної громадської участі та всебічної залученості до розвитку освітньої екосистеми.

Результатом співпраці стало напрацювання загальної концепції створення мобільного застосунку «КНЕУ-цифровий», яка передбачає використання наявних внутрішніх та зовнішніх ресурсів університету для забезпечення цифрових потреб в університеті усіх його стейкхолдерів. Це сприятиме сталому розвитку, оптимізації управління, забезпечення якісного освітнього процесу та ефективній комунікації на засадах студентоцентризму, інклюзії, співпраці, безпеки та захисту.

 

Із матеріалами презентованого дослідження можна ознай’омитись на сайті конференції.