Факультет економiки та управлiння

Востряков Олександр Володимирович

Кафедра: Кафедра менеджменту
Посада: декан факультету економіки та управління, доцент
Вчене звання: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Стаж роботи: 19 років
Біографія:

Сфера професійних інтересів

Менеджмент

Стратегічний менеджмент

Корпоративна культура

Освіта

2000 рік - Київський національний економічний університет, спеціальність «Економіка підприємства», магістр з менеджменту проектів і консалтингу

2006 рік - Кандидат економічних наук, 08.06.01. – Економіка, організація і управління підприємствами «Теоретико-методичні засади формування збалансованої системи управління підприємством (за матеріалами швейних підприємств України)»

Працює в КНЕУ з 2000 року.

Організаційна робота

Працював відповідальним секретарем приймальної комісії ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана».

2004 - 2012 роки - заступник декана факультету економіки та управління

З 2013 року декан факультету економіки та управління

Член науково-методичної ради МОН України, сектор вищої освіти

Викладацька діяльність

Навчальні дисципліни

бакалаврський рівень - "Проектний аналіз", "Стратегія підприємства", "Мікроекономіка"

магістерський рівень - "Стратегічний процес в бізнесі", "Стратегічний менеджмент"

Підручники, навчальні посібникі, практикуми, інші навчальні та навчально-методичні видання:

  1. Востряков О.В., Гребешкова О.М. Стратегічне управління підприємством: Практикум з грифом МОН України (лист від 28.10.2013 №1/11-16276) [Електронний ресурс]. – К.: КНЕУ, 2015. – 177 с.
  2. Востряков О.В., Гребешкова О.М. Методичні рекомендації щодо вивчення дисципліни «Стратегічне управління підприємством» для підготовки бакалаврів у КНЕУ ім. В.Гетьмана за спец. 6.050103 «Міжнародна економіка», 6.050105 «Банківська справа». - К.: Знання України, 2007.– 24с.
  3. Навчально-методичний комплекс Магістерська програма «Стратегічний менеджмент»/ Кол. Авт. під кер. А.П. Наливайка. - К.: КНЕУ, 2008.

Наукова діяльність

Напрям наукових досліджень:

Стратегічний менеджмент, Стратегічний процес в закладі вищої освіти

Відповідальний виконавець науково-дослідної теми «Стратегічне управління розвитком підприємницьких структур» (№ДР 0116U001430) 

Публікації

Todd J. B. Blayone, Olena Mykhailenko, Roland vanOostveen, Oleksiy Grebeshkov, Olena Hrebeshkova & Oleksandr Vostryakov Surveying Digital Competencies of University Students and Professors in Ukraine for Fully Online Collaborative Learning // Technology, Pedagogy and Education. Print ISSN: 1475-939X. Online ISSN: 1747-5139 Pages 1-18 | Received 30 May 2016, Accepted 13 May 2017, Published online: 31 Oct 2017. – http://dx.doi.org/10.1080/1475939X.2017.1391871  (SCOPUS,  Impact Factor 1.066)

      Востряков О.В. Стратегічний процес на підприємстві в контексті теорії стратегії // Вчені записки: зб. наук. пр.  2012. - №14. Ч.1. – С.45-51.

      Востряков А.В. Стратегические активы как базис реализации стратегического процесса предприятия//  Экономика и управление. Минск: Минский ин-т упр. - 2013. - № 3 (35). - С. 54-59.

     Vostriakov O. Types of and methodological approaches to the development of the strategic process at the enterprise // Польща, 2014. ZARZDZANIE: ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI CZESTOCHOWSKIEJ./ Redakcja Marek Szajt. – 2013. - Nr 12. –  Р. 42-50. 

 

Монографії :

1. Востряков О.В.Вихідні умови та результати стратегічного процесу на підприємстві: концептуальний контекст // Стратегія підприємства: адаптація організацій до впливу світових суспільно-економічних процесів : монографія / Під ред. професора А.П. Наливайка. – К.: КНЕУ, 2012. – 494 с. (с. 291-302).

2. Востряков О.В., Гребешкова О.М. Стратегічний процес сучасного підприємства в контексті менеджменту знань / В кн. Стратегічне управління знаннями підприємства : Монографія – К. : КНЕУ, 2014. – С. 206-219.

3. Востряков О.В., Протиріччя стратегічного вибору підприємства: методологічний контекст  / Стратегія підприємства: зміна парадигми управлінн та інноваційні рішення для бізнесу : Монографія – К. : КНЕУ, 2015. – С. 60-68.

4. Востряков О.В. Методологія стратегічного процесу на підприємстві / Стратегія підприємства у постіндустріальній економіці: монографія. – К.:КНЕУ,  2017. – с. 98-107.

 

Наукове керівництво (консультування) здобувача, який одержав документ про присудження наукового ступеня - Паздрій Віталій Ярославович «Управління проактивною поведінкою підприємства», дата захисту: 14.06.2016 https://kneu.edu.ua/userfiles/d-26.006.03/2016/Pazdrii_Upravlinnja_proactive_company_rukopys.pdf

Участь в атестації наукових працівників як офіційного опонента:

  1. Офіційний опонент при захисті дисертаційної роботи  Гронь Олександри Вікторівни на тему: «Інструментарій управління стратегічними змінами підприємства», поданої на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності), 2013 р.
  2. Офіційний опонент при захисті дисертаційної роботи  Фадєєвої Юлії Володимирівни на тему: «Методичне забезпечення прийняття стратегічних рішень у корпоративному управлінні підприємствм», поданої на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності), 2014 р.
  3. Офіційний опонент при захисті дисертаційної роботи  Коваленко Антона Дмитровича  на тему: «Вартісно-орієнтоване управління розвитком підприємства (за матеріалами лізингових компаній України», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності), 2011 р.

Підвищення кваліфікації

1.13.09.13-27.09.13р., Прага, Чехія, Карлов університет, гуманітарний факультет суспільних наук, навчальна програма, «Освітні програми Евросоюзу: перспективи співробітництва та розвитку», сертифікат міжнародного зразка

2. КНЕУ, Сертифікат №528395-LLP-1-2012-1-UA-AJM-CH/5 від 12.07.2014: «Модель європейського регіонального розвитку»;

3. Варшавський університет (Польща, м.Варшава), Диплом №4180/IV/2015 від 24 квітня 2015 р.; «Інноваційний університет і лідерство»;

4. British Council, QAA workshop "Setting and Maintaining Academic Standarts in Higher Education", 9-10 02.2016, Kyiv, Ukraine