Факультет економiки та управлiння

Востряков Олександр Володимирович

Кафедра: Кафедра стратегії бізнесу
Посада: декан факультету економіки та управління, доцент
Вчене звання: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Стаж роботи: 18 років
Біографія:

Освіта

2000 рік - Київський національний економічний університет, спеціальність «Економіка підприємства», магістр з менеджменту проектів і консалтингу

2006 рік - Кандидат економічних наук, 08.06.01. – Економіка, організація і управління підприємствами «Теоретико-методичні засади формування збалансованої системи управління підприємством (за матеріалами швейних підприємств України)»

Працює в КНЕУ з 2000 року.

Організаційна робота

Працював відповідальним секретарем приймальної комісії ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана».

2004 - 2012 роки - заступник декана факультету економіки та управління

З 2013 року декан факультету економіки та управління

Член науково-методичної ради МОН України, сектор вищої освіти

Викладацька діяльність

Навчальні дисципліни

бакалаврський рівень - "Проектний аналіз", "Стратегія підприємства", "Мікроекономіка"

магістерський рівень - "Стратегічний процес в бізнесі", "Стратегічний менеджмент"

Підручники, навчальні посібникі, практикуми, інші навчальні та навчально-методичні видання:

  1. Востряков О.В., Гребешкова О.М. Стратегічне управління підприємством: Практикум з грифом МОН України (лист від 28.10.2013 №1/11-16276) [Електронний ресурс]. – К.: КНЕУ, 2015. – 177 с.
  2. Востряков О.В., Гребешкова О.М. Методичні рекомендації щодо вивчення дисципліни «Стратегічне управління підприємством» для підготовки бакалаврів у КНЕУ ім. В.Гетьмана за спец. 6.050103 «Міжнародна економіка», 6.050105 «Банківська справа». - К.: Знання України, 2007.– 24с.
  3. Навчально-методичний комплекс Магістерська програма «Стратегічний менеджмент»/ Кол. Авт. під кер. А.П. Наливайка. - К.: КНЕУ, 2008.

Наукова діяльність

Відповідальний виконавець науково-дослідної теми «Стратегічне управління розвитком підприємницьких структур» (№ДР 0116U001430) 

Наукове керівництво (консультування) здобувача, який одержав документ про присудження наукового ступеня - Паздрій Віталій Ярославович «Управління проактивною поведінкою підприємства», дата захисту: 14.06.2016 https://kneu.edu.ua/userfiles/d-26.006.03/2016/Pazdrii_Upravlinnja_proactive_company_rukopys.pdf

Участь в атестації наукових працівників як офіційного опонента:

  1. Офіційний опонент при захисті дисертаційної роботи  Гронь Олександри Вікторівни на тему: «Інструментарій управління стратегічними змінами підприємства», поданої на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності), 2013 р.
  2. Офіційний опонент при захисті дисертаційної роботи  Фадєєвої Юлії Володимирівни на тему: «Методичне забезпечення прийняття стратегічних рішень у корпоративному управлінні підприємствм», поданої на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності), 2014 р.
  3. Офіційний опонент при захисті дисертаційної роботи  Коваленко Антона Дмитровича  на тему: «Вартісно-орієнтоване управління розвитком підприємства (за матеріалами лізингових компаній України», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності), 2011 р.

Підвищення кваліфікації

1.13.09.13-27.09.13р., Прага, Чехія, Карлов університет, гуманітарний факультет суспільних наук, навчальна програма, «Освітні програми Евросоюзу: перспективи співробітництва та розвитку», сертифікат міжнародного зразка

2. КНЕУ, Сертифікат №528395-LLP-1-2012-1-UA-AJM-CH/5 від 12.07.2014: «Модель європейського регіонального розвитку»;

3. Варшавський університет (Польща, м.Варшава), Диплом №4180/IV/2015 від 24 квітня 2015 р.; «Інноваційний університет і лідерство»;

4. British Council, QAA workshop "Setting and Maintaining Academic Standarts in Higher Education", 9-10 02.2016, Kyiv, Ukraine