Факультет економiки та управлiння

Востряков Олександр Володимирович

Кафедра:Кафедра менеджменту
Посада:декан факультету економіки та управління, доцент
Вчене звання:доцент
Науковий ступінь:кандидат економічних наук
Стаж роботи:22 роки
Біографія:

Сфера професійних інтересів

Менеджмент

Стратегічний менеджмент

Корпоративна культура

Освіта

2000 рік - Київський національний економічний університет, спеціальність «Економіка підприємства», магістр з менеджменту проектів і консалтингу

2006 рік - Кандидат економічних наук, 08.06.01. – Економіка, організація і управління підприємствами «Теоретико-методичні засади формування збалансованої системи управління підприємством (за матеріалами швейних підприємств України)»

Працює в КНЕУ з 2000 року.

Організаційна робота

Працював відповідальним секретарем приймальної комісії ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана».

2004 - 2012 роки - заступник декана факультету економіки та управління

З 2013 року декан факультету економіки та управління

Член науково-методичної ради МОН України, сектор вищої освіти

Викладацька діяльність

Навчальні дисципліни

бакалаврський рівень - "Стратегія підприємства"

магістерський рівень - "Стратегічний менеджмент"

Підручники, навчальні посібникі, практикуми, інші навчальні та навчально-методичні видання:

 1. Востряков О.В., Гребешкова О.М. Стратегічне управління підприємством: Практикум з грифом МОН України (лист від 28.10.2013 №1/11-16276) [Електронний ресурс]. – К.: КНЕУ, 2015. – 177 с.
 2. Востряков О.В., Гребешкова О.М. Методичні рекомендації щодо вивчення дисципліни «Стратегічне управління підприємством» для підготовки бакалаврів у КНЕУ ім. В.Гетьмана за спец. 6.050103 «Міжнародна економіка», 6.050105 «Банківська справа». - К.: Знання України, 2007.– 24с.
 3. Навчально-методичний комплекс Магістерська програма «Стратегічний менеджмент»/ Кол. Авт. під кер. А.П. Наливайка. - К.: КНЕУ, 2008.

Наукова діяльність

Напрям наукових досліджень:

Стратегічний менеджмент, Стратегічний процес в закладі вищої освіти

Відповідальний виконавець науково-дослідної теми «Стратегічне управління розвитком підприємницьких структур» (№ДР 0116U001430) 

Публікації:

В періодичних наукових виданнях, що включені до переліку фахових видань України, до наукометричних баз, зокрема Scopus, WebofScience, CoreCollection:

 1. Todd J. B. Blayone, Olena Mykhailenko, Roland vanOostveen, Oleksiy Grebeshkov, Olena Hrebeshkova & Oleksandr Vostryakov Surveying Digital Competencies of University Students and Professors in Ukraine for Fully Online Collaborative Learning // Technology, Pedagogy and Education. Print ISSN: 1475-939X. Online ISSN: 1747-5139 Pages 1-18 | Received 30 May 2016, Accepted 13 May 2017, Published online: 31 Oct 2017. – http://dx.doi.org/10.1080/1475939X.2017.1391871  (SCOPUS,  Impact Factor 1.066)
 2. Востряков О.В., Волохова Г.Л. Структурний підхід до визначення видів корпоративної ідентичності підприємства // Стратегія економічного розвитку України. - 2020. - том 47. -  http://sedu.kneu.edu.ua/article/view/22083
 3. Vostriakov O., Volokhova G. Conceptualization of the corporate identity, image and reputational studies. // EUROPEAN JOURNAL OF ECONOMICS AND MANAGEMENT. – 2021. -  Volume 7 Issue 1 2021 - https://eujem.cz/?page_id=1217
 4. Oleksandr Vostriakov et al.(2021).Ethical Corporate Communications Management: Example of Ukrainian Brewing Industry. TEM Journal, 10(3), 1155-1165
 5. Shatilova, O, Sobolieva, T., Vostryakov, O. Gender equality in the energy sector: analysis and empowerment // Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal 2021. Vol. 25(4). (BazTech (database containing citations from the Polish technical journals), EBSCO, Index Copernicus (database of scientific journals), BazEkon, ICI World of Journals, SCOPUS)

Монографії :

 1. Востряков О.В. Вихідні умови та результати стратегічного процесу на підприємстві: концептуальний контекст // Стратегія підприємства: адаптація організацій до впливу світових суспільно-економічних процесів: монографія / Під ред. професора А.П. Наливайка. – К.: КНЕУ, 2012. – 494 с. (с. 291-302).
 2. Востряков О.В., Гребешкова О.М. Стратегічний процес сучасного підприємства в контексті менеджменту знань / В кн. Стратегічне управління знаннями підприємства: Монографія – К. : КНЕУ, 2014. – С. 206-219.
 3. Востряков О.В., Протиріччя стратегічного вибору підприємства: методологічний контекст  / Стратегія підприємства: зміна парадигми управлінн та інноваційні рішення для бізнесу: Монографія – К. : КНЕУ, 2015. – С. 60-68.
 4. Востряков О.В. Методологія стратегічного процесу на підприємстві / Стратегія підприємства у постіндустріальній економіці: монографія. – К.: КНЕУ,  2017. – с. 98-107.
 5. Vostriakov O.V. Patent search in strategic decisions / Innovative entrepreneurship: approach to facing relevant socio-humanitarian and technological challenges / H.V. Makhova, V.Y. Vostriakova, O.V. Vostriakov, etc. – Lviv-Toruń Liha-Pres, 2019, рр. -. Liha-Pres is an international publishing house which belongs to the category „C” according to the classification of Research School for Socio-Economic and Natural Sciences of the Environment (SENSE)

Наукове керівництво (консультування) здобувача, який одержав документ про присудження наукового ступеня 

 1. Паздрій Віталій Ярославович «Управління проактивною поведінкою підприємства», дата захисту: 14.06.2016 https://kneu.edu.ua/userfiles/d-26.006.03/2016/Pazdrii_Upravlinnja_proactive_company_rukopys.pdf
 2. Волохова Галина Леонідівна «Управління корпоративною ідентичністю підприємства», Phd051- Економіка, 2021

Участь в атестації наукових працівників як офіційного опонента:

 1. Офіційний опонент при захисті дисертаційної роботи  Коваленко Антона Дмитровича  на тему: «Вартісно-орієнтоване управління розвитком підприємства (за матеріалами лізингових компаній України», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності), 2011 р.
 2. Офіційний опонент при захисті дисертаційної роботи  Гронь Олександри Вікторівни на тему: «Інструментарій управління стратегічними змінами підприємства», поданої на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності), 2013 р.
 3. Офіційний опонент при захисті дисертаційної роботи  Фадєєвої Юлії Володимирівни на тему: «Методичне забезпечення прийняття стратегічних рішень у корпоративному управлінні підприємствм», поданої на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності), 2014 р.

Підвищення кваліфікації

 1. Прага, Чехія, Карлов університет, гуманітарний факультет суспільних наук, навчальна програма, «Освітні програми Евросоюзу: перспективи співробітництва та розвитку», сертифікат міжнародного зразка. 13.09.13-27.09.13р.
 2. КНЕУ, Сертифікат №528395-LLP-1-2012-1-UA-AJM-CH/5 від 12.07.2014: «Модель європейського регіонального розвитку»
 3. Варшавський університет (Польща, м.Варшава), Диплом №4180/IV/2015 від 24 квітня 2015 р.; «Інноваційний університет і лідерство»
 4. British Council, QAA workshop "Setting and Maintaining Academic Standarts in Higher Education", 9-10 02.2016, Kyiv, Ukraine
 5. ДВНЗ "КНЕУ ім. В.Гетьмана" свідоцтво підвищення кваліфікації 12CC 02070884/69602-19 “Сучасні ІКТ та їх використання в начальному процесі економічного університету” (108 годин) 16.10-11.12.2019
 6. KA107 Erasmus+ Staff Mobilty Albertay University, Dundee, Scotland, 06.03.2020