Факультет економiки та управлiння

Консультаційні послуги

Назва.Діагностування організаційної культури підприємства та розробка шляхів її зміцнення

Призначення.Діагностика організаційної культури підприємства, визначення елементів, які потребують покращення або зміни, розробка рекомендацій щодо зміни організаційної культури підприємства до бажаного стану.

Опис.За авторською методикою, що ґрунтується на доробках Е. Шейна, К. Камерона, Р. Куїнна,  виконується діагностика існуючої на підприємстві організаційної культури, визначаються бажані для керівництва/засновників та працівників напрями розвитку організаційної культури, розробляються заходи щодо зміцнення організаційної культури підприємства. Проводяться ознайомчі лекції, робота в міні-групах, тестування, обговорення результатів, підготовка пропозицій для затвердження керівництвом підприємства.

Цільова аудиторія. Керівники підприємств, менеджери середньої ланки підприємства.

Очікуваний корисний ефект. Підвищення продуктивності праці та результатів діяльності підприємства внаслідок кращої координації роботи та зменшення конфліктів у колективі.             Усвідомлення працівниками основних цінностей підприємства та зміцнення колективу для досягнення цілей підприємства та найповнішого задоволення потреб споживачів.

Керівник команди. Прохорова Єлєна Вікторівна, доцент кафедри стратегії підприємств, к.е.н. yeliena.prokhorova@kneu.ua050 235 7775

 

 

Назва.Стратегічний аналіз підприємства

Призначення.Визначення конкурентної позиції та конкурентних переваг підприємства.

Опис.У співпраці з фахівцями підприємства визначаються ключові продукти та ринки, на яких підприємство представлене, здійснюється оцінювання збалансованості бізнес-портфелю підприємства, руху фінансових коштів між підрозділами / продуктами, виявляються напрями пріоритетного інвестування в стратегічні напрями діяльності (СНд); визначаються можливі конкурентні стратегії на основних ринках по основним СНд.

Цільова аудиторія. Керівники підприємств, менеджери середньої ланки підприємства, усі працівники (бажано усі працівники певного структурного підрозділу).

Очікуваний корисний ефект. Збільшення обсягів реалізації продукції та ринкових часток завдяки врахуванню слабких місць конкурентів.

Керівник команди. Прохорова Єлєна Вікторівна, доцент кафедри стратегії підприємств, к.е.н. yeliena.prokhorova@kneu.ua050 235 7775

Остання редакція: 06.03.17